Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  525/S

Business name: 
WILLING a.s.
  (from: 09/14/1998)
Registered seat: 
Nám. SNP 8401/41A
Zvolen 960 01
  (from: 08/27/2003)
Moyzesova 38
Zvolen 960 01
  (from: 09/14/1998 until: 08/26/2003)
Identification number (IČO): 
36 032 409
  (from: 09/14/1998)
Date of entry: 
09/14/1998
  (from: 09/14/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/14/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/14/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/14/1998)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/14/1998)
reklamná činnosť
  (from: 09/14/1998)
faktoringová činnosť - vymáhanie pohľadávok
  (from: 09/14/1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/14/1998)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/14/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/14/1998)
podnikateľská poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/1998)
nákup a predaj zbraní
  (from: 02/11/2004)
nákup a predaj streliva
  (from: 02/11/2004)
kúpa a predaj leteckých celkov, lietadiel, vrtuľníkov a zariadení súvisiacich s ich prevádzkou mimo obchodovania s vojenským materiálom
  (from: 09/07/2006)
kúpa a predaj náhradných dielov potrebných na opravy lietadiel a leteckých motorov mimo obchodovania s vojenským materiálom
  (from: 09/07/2006)
poradenstvo, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie a montáž zariadení informačných technológií
  (from: 09/07/2006)
podnikateľské poradenstvo - poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a služby s tým spojené v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/07/2006)
prieskum trhu
  (from: 09/07/2006)
poradenské služby v oblasti riadenia podniku
  (from: 09/07/2006)
poradenské služby v oblasti marketingu
  (from: 09/07/2006)
poradenské služby v oblasti styku s verejnosťou
  (from: 09/07/2006)
vypracovanie podnikateľského zámeru a podnikateľského plánu
  (from: 09/07/2006)
kuriérske služby
  (from: 05/20/2009)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR, č.: 392/2011 Z. z.
  (from: 02/03/2018)
verejné obstarávanie
  (from: 09/07/2006 until: 09/28/2012)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia, ktoré vydalo Ministerstvo hospodárstva SR č. 453/1998L - 430, dňa 30.9.1998 v súlade s ust. § 10 ods. 1 zák. z NR SR č. 179/1998 Z.z.
  (from: 11/03/1998 until: 09/09/2003)
poskytovanie právnych služieb - prostredníctvom komerčného právnika
  (from: 08/27/2003 until: 09/06/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z.z.
  (from: 09/10/2003 until: 02/02/2018)
dizajnérska činnosť v oblasti nábytku, bytových doplnkov, komplexného interiéru a jeho realizácia v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/1998 until: 09/06/2006)
grafický dizajn a reklamná tvorba
  (from: 09/14/1998 until: 09/06/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/27/2004)
Managing board
  (from: 12/17/2002 until: 05/26/2004)
Managing board
  (from: 09/17/2002 until: 12/16/2002)
Managing board
  (from: 09/14/1998 until: 09/16/2002)
Miroslav Červenka - predseda
A. Hlinku 900/1
Detva 962 12
From: 06/27/2018
  (from: 06/30/2018)
JUDr. Miroslav Červenka - člen
A. Hlinku 1
Detva
Until: 11/24/2002
  (from: 06/29/2001 until: 12/16/2002)
Martin Doskočil - člen
Bystrický rad 2024/29
Zvolen
From: 11/24/2002
  (from: 12/17/2002 until: 05/26/2004)
Martin Doskočil - člen
Bystrický rad 2024/29
Zvolen
From: 11/24/2002 Until: 05/19/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Ing. Ladislav Doskočil - člen
A. Hlinku 1
Detva
  (from: 04/28/1999 until: 06/28/2001)
Ing. Ivan Lacko - člen
Ambrova 3081/10
Bratislava
From: 11/24/2002
  (from: 12/17/2002 until: 05/26/2004)
Ing. Ivan Lacko - člen
Ambrova 3081/10
Bratislava
From: 11/24/2002 Until: 05/19/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Ing. Július Mokoš - člen
J. Kráľa 4
Zvolen
  (from: 09/14/1998 until: 04/27/1999)
Ing. Miroslav Výboh - Člen
A. Hlinku 35
Zvolen
  (from: 09/14/1998 until: 04/27/1999)
Ing. Miroslav Výboh - predseda
A. Hlinku 35
Zvolen
Until: 11/24/2002
  (from: 04/28/1999 until: 12/16/2002)
Ing. Sylvia Zdútová - Šťastná - Člen
M.R. Štefánika 1696/12
Zvolen
  (from: 09/14/1998 until: 04/27/1999)
Ing. Sylvia Zdútová - Šťastná - člen
M.R. Štefánika 1696/12
Zvolen
  (from: 04/28/1999 until: 12/16/2002)
Ing. Sylvia Zdútová - Šťastná - predseda
M.R. Štefánika 1696/12
Zvolen
From: 11/24/2002
  (from: 12/17/2002 until: 06/29/2018)
Ing. Sylvia Zdútová - Šťastná - predseda
M.R. Štefánika 1696/12
Zvolen
From: 11/24/2002 Until: 06/27/2018
  (from: 06/30/2018 until: 06/29/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať člen predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva sa za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie.
  (from: 05/27/2004)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Konať v mene spoločnsti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva môže podpisovať len s predsedom predstavenstva. Podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis s označením funkcie.
  (from: 12/17/2002 until: 05/26/2004)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré je trojčlenné. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Konať v mene spoločnsti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykonáva tak, k obchodnému menu spoločnsti pripoja oprávnené osoby svoj podpis s označením funkcie.
  (from: 09/17/2002 until: 12/16/2002)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré je trojčlenné. Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú všetci členovia, vždy dvaja súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.
  (from: 09/14/1998 until: 09/16/2002)
Procuration: 
Martin Doskočil
Kostolná 204
Detva 962 12
From: 06/06/2013
  (from: 06/16/2017)
Ing. Ivan Šubrt
Priehradná 26
Martin 036 08
From: 05/19/2004
  (from: 06/16/2017)
Miroslav Červenka
A. Hlinku 900/1
Detva 962 12
From: 05/19/2004
  (from: 05/27/2004 until: 06/15/2017)
Miroslav Červenka
A. Hlinku 900/1
Detva 962 12
From: 05/19/2004
  (from: 06/16/2017 until: 06/29/2018)
Miroslav Červenka
A. Hlinku 900/1
Detva 962 12
From: 05/19/2004 Until: 06/27/2018
  (from: 06/30/2018 until: 06/29/2018)
Martin Doskočil
Kostolná 204
Detva 962 12
From: 06/06/2013
  (from: 06/06/2013 until: 06/15/2017)
Ing. Ivan Šubrt
Priehradná 26
Martin 036 08
From: 05/19/2004
  (from: 05/27/2004 until: 06/15/2017)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 05/27/2004)
Capital: 
630 705 EUR Paid up: 630 705 EUR
  (from: 05/20/2009)
19 000 000 Sk Paid up: 19 000 000 Sk
  (from: 09/17/2002 until: 05/19/2009)
8 000 000 Sk
  (from: 01/07/1999 until: 09/16/2002)
2 380 000 Sk
  (from: 12/03/1998 until: 01/06/1999)
1 000 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 12/02/1998)
Shares: 
Number of shares: 95
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 6 639 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Pri prevode akcií majú ostatní akcionári predkupné právo.
  (from: 05/20/2009)
Number of shares: 95
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 200 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Pri prevode akcií majú ostatní akcionári predkupné právo.
  (from: 09/17/2002 until: 05/19/2009)
Number of shares: 800
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/02/2000 until: 09/16/2002)
Number of shares: 800
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/07/1999 until: 02/01/2000)
Number of shares: 238
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/03/1998 until: 01/06/1999)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 12/02/1998)
Stockholder: 
QUADRIL a.s.
Nám. SNP 8401/41A
Zvolen 960 01
  (from: 09/15/2022)
QUADRIL a.s.
Námestie SNP 8401/41A
Zvolen 960 01
  (from: 03/24/2012 until: 09/14/2022)
Supervisory board: 
Ing. Jana Kostúrová
Buzulucká 2495/2
Zvolen 960 01
From: 12/09/2011
  (from: 04/14/2016)
Zuzana Ďubeková
SNP 264/22
Očová 962 23
From: 05/15/2013
  (from: 06/06/2013)
Ing. Sylvia Zdútová-Šťastná
M.R.Štefánika 1696/12
Zvolen 960 01
From: 06/27/2018
  (from: 06/30/2018)
Miroslav Červenka - Člen
A. Hlinku 1
Detva
  (from: 09/14/1998 until: 12/17/1998)
JUDr. Miroslav Červenka - člen
A. Hlinku 1
Zvolen
From: 11/24/2002
  (from: 12/17/2002 until: 05/26/2004)
JUDr. Miroslav Červenka - člen
A. Hlinku 1
Zvolen
From: 11/24/2002 Until: 05/19/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Mgr. Miroslav Červenka - člen
A. Hlinku 1
Detva
  (from: 06/29/2001 until: 12/16/2002)
Mgr. Miroslav Červenka
Jožka Rybára 2
Detva 962 12
From: 06/29/2001
  (from: 12/16/2011 until: 05/29/2012)
Mgr. Miroslav Červenka
Jožka Rybára 2
Detva 962 12
From: 06/29/2001 Until: 05/24/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/29/2012)
Mgr. Miroslav Červenka - člen
A. Hlinku 1
Detva
From: 06/29/2001
  (from: 12/17/2002 until: 09/09/2010)
Mgr. Miroslav Červenka - člen
A. Hlinku 1
Detva
From: 06/29/2001
  (from: 09/10/2010 until: 12/15/2011)
Martin Doskočil - člen
Bystrický rad 2024/29
Zvolen
Until: 11/24/2002
  (from: 06/29/2001 until: 12/16/2002)
Martin Doskočil
Bystrický rad 2024/29
Zvolen 960 01
From: 05/19/2004
  (from: 05/27/2004 until: 09/26/2007)
Martin Doskočil
Kostolná 204
Detva 962 12
From: 05/19/2004
  (from: 09/27/2007 until: 06/05/2013)
Martin Doskočil
Kostolná 204
Detva 962 12
From: 05/19/2004 Until: 05/15/2013
  (from: 06/06/2013 until: 06/05/2013)
Ing. Ladislav Doskočil - Člen
A. Hlinku 1
Detva
  (from: 09/14/1998 until: 04/27/1999)
Simona Karczubová - člen
J.Kráľa 1228/2
Zvolen
  (from: 12/18/1998 until: 06/28/2001)
Jana Kostúrová
Buzulucká 2495/2
Zvolen 960 01
From: 12/09/2011
  (from: 12/16/2011 until: 04/13/2016)
Ing. Róbert Mihályi
Matuškova 286/3
Vlkanová 976 31
From: 05/24/2012
  (from: 05/30/2012 until: 06/05/2013)
Ing. Róbert Mihályi
Matuškova 286/3
Vlkanová 976 31
From: 05/24/2012 Until: 05/15/2013
  (from: 06/06/2013 until: 06/05/2013)
JUDr. Ľubica Pšenáková - Člen
Voljanského 1368/12
Zvolen
  (from: 09/14/1998 until: 04/27/1999)
JUDr. Ľubica Pšenáková - predseda
Voljanského 1368/12
Zvolen
  (from: 04/28/1999 until: 06/28/2001)
Jana Rošková - člen
Dolinky 1336/6
Detva
Until: 11/24/2002
  (from: 06/29/2001 until: 12/16/2002)
Miroslava Šníderová - člen
J.R.Poničana 775/30
Očová
  (from: 04/28/1999 until: 06/28/2001)
Matúš Výboh - predseda
Tallerova 3/6
Bratislava 811 01
From: 04/01/2011
  (from: 04/28/2011 until: 12/15/2011)
Matúš Výboh - predseda
Tallerova 3/6
Bratislava 811 01
From: 04/01/2011 Until: 12/09/2011
  (from: 12/16/2011 until: 12/15/2011)
Ing. Miroslav Výboh - predseda
M.M. Hodžu 6979/14
Zvolen
From: 11/24/2002
  (from: 12/17/2002 until: 04/27/2011)
Ing. Miroslav Výboh - predseda
M.M. Hodžu 6979/14
Zvolen
From: 11/24/2002 Until: 04/01/2011
  (from: 04/28/2011 until: 04/27/2011)
Mgr. Silvia Slobodová
Trieda SNP 1501/31
Banská Bystrica 974 01
From: 05/15/2013 Until: 06/27/2018
  (from: 06/30/2018 until: 06/29/2018)
Mgr. Silvia Slobodová
Trieda SNP 1501/31
Banská Bystrica 974 01
From: 05/15/2013
  (from: 06/06/2013 until: 06/29/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladate- ľov v zmysle ust. §§ 154,172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov.
  (from: 09/14/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia zakladateľov v notárskej zápisnici č. 202/98 Z.z. zo dňa 22.7.1998.
  (from: 11/03/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 30.11.1998 v Nz č. 340/98 napísanej v Notárskom úrade JUDr. Jany Hričovskej so sídlom vo Zvolene.
  (from: 12/03/1998)
. Zapisuje sa zmena členov dozornej rady v zmysle uznese- nia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12. 1998.
  (from: 12/18/1998)
. Zapisuje sa zvýšenie základného imania ku dňu 1.1.1999 v dôsledku uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 31.12.1998 v NZ č. 367/98, napísanej v NÚ JUDr. Jany Hričovskej, notárky vo Zvolene, Kozačekova 11 o zlúče- ní so spoločnosťou WILLING s.r.o. so sídlom Zvolen, Moyzesova 38, IČO: 31 601 383, podľa ust. § 68 ods. 3 písm. e/ zák. č. 513/91 Zb., pričom a.s. WILLING sa stáva nástupcom práv a povinností s.r.o. WILING.
  (from: 01/07/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 15.3.1999.
  (from: 04/28/1999)
. Zapisuje sa podoba akcií v súlade so stanovami.
  (from: 02/02/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2002 v NZ 290/02 napísanej v notárskom úrade JUDr. Janou Hričovskou, so sídlom J. Kozačeka 11, Zvolen, ako aj nové znenie stanov spoločnosti. Forma akcií: na meno
  (from: 09/17/2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 12/17/2002)
. Zapisuje a zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2003 v NZ č. 48566/2003 N 196/03 napísanej v Notárskom úrade JUDr. Jany Hričovskej so sídlom vo Zvolene.
  (from: 08/27/2003)
. Valné zhromaždenie konané dňa 15.8.2003 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/11/2004)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person