Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  100/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"
  (from: 07/08/2006)
Registered seat: 
1012
Spišské Hanušovce 059 04
  (from: 07/08/2006)
Identification number (IČO): 
00 037 800
  (from: 05/31/1991)
Date of entry: 
05/31/1991
  (from: 05/31/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/31/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka prvovýroba
  (from: 06/01/1993)
nákup a predaj hospodárskych zvierat
  (from: 11/01/1993)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (from: 11/01/1993)
maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakovými výrobkami, ovocím, zeleninou, priemy- selným tovarom
  (from: 11/01/1993)
sprostredkovanie nákupu a predaja poľnohos- podárskych a priemyselných výrobkov
  (from: 11/01/1993)
nákup a spracovanie mlieka, výroba a predaj mliečných výrobkov
  (from: 11/01/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/06/2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/06/2001)
služby v poľnohospodárstve a lesníctve
  (from: 05/31/2002)
poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z vlastných zdrojov
  (from: 06/14/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/18/2001)
Ing. Branislav Barľák - Chairman of the Board of Directors
13
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Ing. Jaroslav Barľák - Member of the Board of Directors
242
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Ladislav Kostka - Member of the Board of Directors
71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Andrej Krišanda - Vice-chairman of the Board of Directors
30
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Anna Ziburová - Member of the Board of Directors
Hágy 99
Reľov 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú za družstvo spoločne predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, a jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/18/2001)
Supervisory board: 
Eva Pisarčíková
251
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Anton Budziňák
102
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
František Neupauer
172
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Registered capital: 
7 966,56 EUR
  (from: 06/23/2016)
Basic member contribution: 
165,97 EUR
  (from: 04/23/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.5.1991 na základe zákona č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo schválilo transformačný projekt na valnom zhromaždení konanom dňa 11.9.1992 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev. Stary spis: Dr 723 Zmena stanov družstva v súlade so zák. č. 513/91 Zb., schválená členskou schôdzou dňa 9.10.1992. Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 24.5.1996. Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 30.8.1999.
  (from: 11/18/1999)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 18.5.2001.
  (from: 07/18/2001)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 19.4.2002.
  (from: 05/31/2002)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person