Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  100/P

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"
  (od: 08.07.2006)
Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie" Spišské Hanušovce
  (od: 31.05.1991 do: 07.07.2006)
Sídlo: 
1012
Spišské Hanušovce 059 04
  (od: 08.07.2006)
Spišské Hanušovce 059 04
  (od: 18.11.1999 do: 07.07.2006)
Spišské Hanušovce
  (od: 31.05.1991 do: 17.11.1999)
IČO: 
00 037 800
  (od: 31.05.1991)
Deň zápisu: 
31.05.1991
  (od: 31.05.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 31.05.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
poľnohospodárska a lesnícka prvovýroba
  (od: 01.06.1993)
nákup a predaj hospodárskych zvierat
  (od: 01.11.1993)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (od: 01.11.1993)
maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakovými výrobkami, ovocím, zeleninou, priemy- selným tovarom
  (od: 01.11.1993)
sprostredkovanie nákupu a predaja poľnohos- podárskych a priemyselných výrobkov
  (od: 01.11.1993)
nákup a spracovanie mlieka, výroba a predaj mliečných výrobkov
  (od: 01.11.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 06.08.2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 06.08.2001)
služby v poľnohospodárstve a lesníctve
  (od: 31.05.2002)
poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z vlastných zdrojov
  (od: 14.06.2007)
nákup a predaj hospodárskych zvierat
  (od: 01.06.1993 do: 17.07.2001)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (od: 01.06.1993 do: 17.07.2001)
obchodná činnosť v obore: potraviny, ná- poje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina a priemyselný tovar
  (od: 01.06.1993 do: 17.07.2001)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.06.1993 do: 17.07.2001)
vnútroštátna a verejná nákladná doprava
  (od: 01.11.1993 do: 17.07.2001)
vnútroštátna a verejná osobná hromadná dop- rava
  (od: 01.11.1993 do: 17.07.2001)
pohostinská činnoť
  (od: 27.10.1994 do: 23.03.2015)
poľnohospodárska výroba
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
potravinárska výroba
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
práce a služby pre členov a občanov a iné organizácie spočívajúce v týchto činnostiach:
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
spracovanie poľnohospodárskej výroby
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
spracovanie štrku /drvenie/ a predaj pre iné organizácie a obyvateľstvo
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
remeselné a stavebné práce murárske, tesárske, zemné, betonárske a iné a to jednak pre vlastné družstvo, tak aj pre iné organizácie
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
stredné a generálne opravy zariadení na zber krmovín
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
nákladná a osobná doprava pre organizácie a členov PD
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
vykonávanie služieb remeselných prác najmä práce kováčske, stolárske, maliarske, natieračské, drevovýroba, šitie a predaj týchto výrobkov pre iné organizácie a obyvateľstvo
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
obchodná činnosť spočívajúca v predaji
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
ovčieho a jahňacieho mäsa
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
hovädzieho, jatočného a úžitkového dobytka
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
ovčieho a kravského mlieka, syra a mliečnych výrobkov
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
ovčích a jahňacích koží
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
ovčej vlny v pote
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
krmovín /sena, siláž, senáž/, obilovín a technických plodín
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
zeleniny, potravín a zmiešaného tovaru
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
zahranično - obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar. č. 256/90 Zb.
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.07.2001)
predstavenstvo
  (od: 01.06.1993 do: 26.04.2000)
predstavenstvo
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
Ing. Branislav Barľák - Predseda predstavenstva
13
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 23.12.2021)
Ing. Jaroslav Barľák - Člen predstavenstva
242
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 23.12.2021)
Ladislav Kostka - Člen predstavenstva
71
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 23.12.2021)
Andrej Krišanda - Podpredseda predstavenstva
30
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 23.12.2021)
Anna Ziburová - Člen predstavenstva
Hágy 99
Reľov 059 04
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 23.12.2021)
Ing. Ján B a r ľ á k - podpredseda
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
Jozef Babiar - člen
180
Spišské Hanušovce
  (od: 27.04.2000 do: 16.09.2004)
Jozef Babiar - člen
180
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 14.03.2000
  (od: 17.09.2004 do: 20.06.2011)
Jozef Babiar - člen
180
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 14.03.2000 Skončenie funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 20.06.2011)
Jozef Babiar - podpredseda predstavenstva
180
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 03.07.2014)
Jozef Babiar - podpredseda predstavenstva
180
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 27.05.2011 Skončenie funkcie: 06.01.2014
  (od: 04.07.2014 do: 03.07.2014)
Ing. Ján Barľák - podpredseda
154
Spišské Hanušovce
  (od: 01.06.1993 do: 13.08.1996)
Ing. Ján Barľák - podpredseda
154
Spišské Hanušovce
  (od: 14.08.1996 do: 17.07.2001)
Ing. Ján Barľák - predseda
154
Spišské Hanušovce
  (od: 18.07.2001 do: 16.09.2004)
Ing. Branislav Barľák - predseda predstavenstva
Spišské Hanušovce 13
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.12.2021)
Ing. Branislav Barľák - predseda predstavenstva
Spišské Hanušovce 13
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 23.12.2021 do: 22.12.2021)
Ing. Ján Barľák - predseda
154
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001
  (od: 17.09.2004 do: 22.06.2016)
Ing. Ján Barľák - predseda
154
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Anton Budziňák - člen
102
Spišské Hanušovce
  (od: 14.08.1996 do: 17.07.2001)
Vojtech Dzurňák - člen
153
Spišské Hanušovce
  (od: 01.06.1993 do: 13.08.1996)
Vojtech Džurňák - člen
153
Spišské Hanušovce
  (od: 18.07.2001 do: 16.09.2004)
Vojtech Džurňák - člen
153
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001
  (od: 17.09.2004 do: 07.07.2006)
Vojtech Džurňák - člen
153
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001 Skončenie funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Daniela Frankovská - člen
202
Spišské Hanušovce
  (od: 18.07.2001 do: 16.09.2004)
Daniela Frankovská - člen
202
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 15.06.2001
  (od: 17.09.2004 do: 07.07.2006)
Daniela Frankovská - člen
202
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 15.06.2001 Skončenie funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Daniela Frankovská - člen predstavenstva
Spišské Hanušovce 202
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.12.2021)
Daniela Frankovská - člen predstavenstva
Spišské Hanušovce 202
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 23.12.2021 do: 22.12.2021)
Emil G a n c a r č í k - predseda
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
Emil Gancarčík - predseda
338
Slovenská Ves
  (od: 01.06.1993 do: 13.08.1996)
Emil Gancarčík - predseda
338
Slovenská Ves
  (od: 14.08.1996 do: 17.07.2001)
Anna Grivalská - člen predstavenstva
Spišské Hanušovce 71
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.12.2021)
Anna Grivalská - člen predstavenstva
Spišské Hanušovce 71
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 23.12.2021 do: 22.12.2021)
Ján Kocúr - člen
167
Spišské Hanušovce
  (od: 01.06.1993 do: 13.08.1996)
Ladislav Kostka - člen
71
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 22.06.2016)
Ladislav Kostka - člen
71
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Andrej Krišanda - člen
71
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 20.06.2011)
Andrej Krišanda - člen
71
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skončenie funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 20.06.2011)
Andrej Krišanda - člen predstavenstva
30
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 23.05.2014
  (od: 04.07.2014 do: 22.06.2016)
Andrej Krišanda - člen predstavenstva
30
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 23.05.2014 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Andrej Krišanda - podpredseda predstavenstva
Spišské Hanušovce 30
Spišské Hanušovce
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.12.2021)
Andrej Krišanda - podpredseda predstavenstva
Spišské Hanušovce 30
Spišské Hanušovce
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 23.12.2021 do: 22.12.2021)
Jozef Marhefka - člen
6
Reľov
  (od: 01.06.1993 do: 13.08.1996)
Peter Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce
  (od: 01.06.1993 do: 13.08.1996)
Peter Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce
  (od: 18.07.2001 do: 16.09.2004)
Ing. František Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce
  (od: 27.04.2000 do: 17.07.2001)
Ing. František Marhefka - podpredseda
210
Spišské Hanušovce
  (od: 18.07.2001 do: 16.09.2004)
Peter Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001
  (od: 17.09.2004 do: 07.07.2005)
Peter Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001 Skončenie funkcie: 30.05.2005
  (od: 08.07.2005 do: 07.07.2005)
Ing. František Marhefka - člen predstavenstva
210
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 22.06.2016)
Ing. František Marhefka - člen predstavenstva
210
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 27.05.2011 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Ing. František Marhefka - podpredseda
210
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001
  (od: 17.09.2004 do: 20.06.2011)
Ing. František Marhefka - podpredseda
210
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001 Skončenie funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 20.06.2011)
Ondrej Mráz - člen
139
Spišské Hanušovce
  (od: 14.08.1996 do: 26.04.2000)
Vincent Neupauer - člen
299
Slovenská Ves
  (od: 14.08.1996 do: 17.07.2001)
František Neupauer - člen predstavenstva
172
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 22.06.2016)
František Neupauer - člen predstavenstva
172
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 27.05.2011 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Peter Neupauer - člen predstavenstva
Potočná 234/42
Lendak 059 07
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.12.2021)
Peter Neupauer - člen predstavenstva
Potočná 234/42
Lendak 059 07
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 23.12.2021 do: 22.12.2021)
Jana Ovšonková - člen
257
Matiašovce
  (od: 14.08.1996 do: 16.09.2004)
Jana Ovšonková - člen
257
Matiašovce
Skončenie funkcie: 23.04.2004
  (od: 17.09.2004 do: 16.09.2004)
Jozef Pazera - člen
179
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 20.06.2011)
Jozef Pazera - člen
179
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skončenie funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 20.06.2011)
František Pisarčík - člen
13
Jezersko 059 03
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 17.09.2004 do: 22.06.2016)
František Pisarčík - člen
13
Jezersko 059 03
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Anna Pisarčíková - člen
6
Jezersko
  (od: 01.06.1993 do: 13.08.1996)
Margita Pisarčíková - člen
87
Reľov
  (od: 14.08.1996 do: 26.04.2000)
Anna Pisarčíková - člen predstavenstva
13
Jezersko 059 04
Vznik funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 03.07.2014)
Anna Pisarčíková - člen predstavenstva
13
Jezersko 059 04
Vznik funkcie: 27.05.2011 Skončenie funkcie: 23.05.2014
  (od: 04.07.2014 do: 03.07.2014)
Anna Pisarčíková - podpredseda predstavenstva
13
Jezersko 059 04
Vznik funkcie: 23.05.2014
  (od: 04.07.2014 do: 22.06.2016)
Anna Pisarčíková - podpredseda predstavenstva
13
Jezersko 059 04
Vznik funkcie: 23.05.2014 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú za družstvo spoločne predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, a jeden člen predstavenstva.
  (od: 18.07.2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnos- ti družstva podpisuje predseda v jeho neprí- tomnosti podpredseda a ďalší člen predstaven- stva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 27.04.2000 do: 17.07.2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnos- ti družstva podpisuje predseda v jeho neprí- tomnosti podpredseda a ďalší člen predstaven- stva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 01.06.1993 do: 26.04.2000)
Družstvo podpisuje predseda ako štatutárny orgán alebo podpredseda. Písomnosti, ktorými družstvo preberá záväzky, získava práva a disponuje s majetkom, podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva. Všetky písomnosti finančnej povahy spolu podpisuje predseda a ekonóm družstva.
  (od: 31.05.1991 do: 31.05.1993)
Kontrolná komisia: 
Eva Pisarčíková
251
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 23.12.2021)
Anton Budziňák
102
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 23.12.2021)
František Neupauer
172
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 23.12.2021)
Anton Budziňák
102
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 22.06.2016)
Anton Budziňák
102
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Ján Kocúr
167
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 22.06.2016)
Ján Kocúr
167
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Ladislav Kostka
71
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001
  (od: 17.09.2004 do: 07.07.2006)
Ladislav Kostka
71
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001 Skončenie funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Ondrej Krišanda
48
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001
  (od: 17.09.2004 do: 07.07.2006)
Ondrej Krišanda
48
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001 Skončenie funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Peter Neupauer
Potočná 234/42
Lendak 059 07
Vznik funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 22.06.2016)
Peter Neupauer
Potočná 234/42
Lendak 059 07
Vznik funkcie: 27.05.2011 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.06.2016)
Jozef Pazera
179
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001
  (od: 17.09.2004 do: 07.07.2006)
Jozef Pazera
179
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 18.05.2001 Skončenie funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Jozef Trebuňa
206
Matiašovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 20.06.2011)
Jozef Trebuňa
206
Matiašovce 059 04
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skončenie funkcie: 27.05.2011
  (od: 21.06.2011 do: 20.06.2011)
Ján Kocúr
Spišské Hanušovce 167
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 23.12.2021 do: 22.12.2021)
Anton Budziňák
Spišské Hanušovce 102
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 23.12.2021 do: 22.12.2021)
František Neupauer
Spišské Hanušovce 172
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 23.12.2021 do: 22.12.2021)
Ján Kocúr
Spišské Hanušovce 167
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.12.2021)
Anton Budziňák
Spišské Hanušovce 102
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.12.2021)
František Neupauer
Spišské Hanušovce 172
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 23.06.2016 do: 22.12.2021)
Zapisované základné imanie: 
7 966,56 EUR
  (od: 23.06.2016)
10 290,14 EUR
  (od: 23.04.2010 do: 22.06.2016)
310 000 Sk
  (od: 08.07.2006 do: 22.04.2010)
445 000 Sk
  (od: 18.07.2001 do: 07.07.2006)
580 000 Sk
  (od: 01.06.1993 do: 17.07.2001)
Základný členský vklad: 
165,97 EUR
  (od: 23.04.2010)
5 000 Sk
  (od: 01.06.1993 do: 22.04.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.5.1991 na základe zákona č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo schválilo transformačný projekt na valnom zhromaždení konanom dňa 11.9.1992 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev. Stary spis: Dr 723 Zmena stanov družstva v súlade so zák. č. 513/91 Zb., schválená členskou schôdzou dňa 9.10.1992. Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 24.5.1996. Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 30.8.1999.
  (od: 18.11.1999)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 18.5.2001.
  (od: 18.07.2001)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 19.4.2002.
  (od: 31.05.2002)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.5.1991 na základe zákona č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Člen družstva ručí za stratu na hospodárskom výsledku družstva do výšky vloženého majet- kového a pôdneho členského podielu.
  (od: 31.05.1991 do: 17.11.1999)
Družstvo schválilo transformačný projekt na valnom zhromaždení konanom dňa 11.9.1992 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev. Stary spis: Dr 723
  (od: 01.06.1993 do: 17.11.1999)
Zmena stanov schválená ČS dňa 24.5.1996. Stary spis: Dr 723
  (od: 14.08.1996 do: 17.11.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2024
Dátum výpisu:  18.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR