Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  167/P

Obchodné meno: 
Východoslovenské autodružstvo, výrobné druž- stvo
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
Východoslovenské autodružstvo
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
Sídlo: 
Košická cesta 20
Prešov 081 17
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
Košická cesta 20
Prešov 080 01
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
IČO: 
00 168 394
  (od: 06.04.1992)
Deň zápisu: 
21.12.1956
  (od: 06.04.1992)
Deň výmazu: 
29.04.1997
  (od: 29.04.1997)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 06.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
výrobná činnosť: výroba kabín pre traktory, dopravnú a manipulačnú techniku a poľnohospodárske stroje, výroba prístrojov a príslušenstva hydraulických a vzduchových bŕzd, dielov pre ovládanie spojky, výroba rôznych automatových strojárskych dielov vyrábaných trieslovým obrábaním, výroba náradia, nástrojov, prípravkov a foriem, výroba hospodárskych okružných píl, drevo a kovoobrábacích sústruhov, brusiek a rôznych obrábacích zariadení, výroba bytových doplnkov, školských a kancelárskych zariadení /nábytku/, kovovej konštrukcie, výroba kovových regálov, palitizačných a manipulačných prvkov a prostriedkov, výroba maradiel, príslušenstva a náhradných dielov pre automobilový priemysel, generálne, záručné a mimozáručné opravy akumulátorov
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
obchodná činnosť: predaj motorových vozidiel a traktorov, vlastných výrobkov z produkcie družstva a výrobkov súvisiacich s poskytovaním služieb, prevádzka vlastných bufetov a závodných jedální, zahranično
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
obchodná činnosť - nákup - predaj materiálu a zariadení pre vlastné potreby družstva, sprostredkovanie nákupu a predaja, obchodno - zastupiteľská činnosť, nákup a predaj náhradných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá, spaľovanie ropných odpadov vznikajúcich v procese výroby a služieb ako aj pre ostatné subjekty
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
poskytovanie služieb: oprava a údržba motorových vozidiel, dopravných, manipulačných a iných zariadení, prevíjanie elektrických motorov, záručné a pozáručné opravy strojov a zariadení, zákazkové práce sústružnícke, frézarske, brusiarenské, požičiavanie motorvých vozidiel, služby v oblasti nákladnej a osobnej dopravy nepravidelnej, prevádzanie činnosti "stanice technickej kontroly"
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
spaľovanie odpadov
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
zámočníctvo
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
výroba nástrojov
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
kovoobrábanie
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
oprava motorových vozidiel
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
stavba strojov s mechanickým pohonom a karosérií
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
výroba zariadení kovovej konštrukcie
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
výroba náhradných dielov a príslušenstva pre automobilovú, poľnohospodársku a manipulačnú techniku
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
vývoj a projektovanie strojárenských výrobkov
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
predaj náhradných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a traktory
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
obchodná činnosť - potraviny, alko a nealko nápoje a tabakové výrobky, cukrovinky a mrazené výrobky
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.10.1993 do: 28.04.1997)
predstavenstvo
  (od: 05.04.1993 do: 14.10.1993)
predstavenstvo
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
Jozef Bojčík - člen
190
Ladomírova
  (od: 05.04.1993 do: 24.07.1995)
Ing. Miroslav Callo - člen
Dubová 8
Prešov
  (od: 05.04.1993 do: 29.05.1996)
Ing. Miroslav Callo - predseda
Záhradná 27
Prešov
  (od: 30.05.1996 do: 28.04.1997)
Ing. Ľudmila Čurillová - člen
Krížna 20
Prešov
  (od: 30.05.1996 do: 28.04.1997)
Ing. Vladimír Daňko - člen
Orgovánova 27
Prešov
  (od: 05.04.1993 do: 29.05.1996)
Ing. Pavol Hudák - člen
Sázavskeho 15
Bardejov
  (od: 05.04.1993 do: 24.07.1995)
dpt. Ján Kačmár - predseda
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
Dpt. Ján Kačmár - predseda
Ružova 33
Prešov
  (od: 05.04.1993 do: 24.07.1995)
Viktor Kancír - člen
Na brehu 7
Prešov - Solivar
  (od: 05.04.1993 do: 24.07.1995)
Ing. Ján Kaprál - člen
Horská 26
Svit
  (od: 05.04.1993 do: 24.07.1995)
Ing. Marián Kivader - podpredseda
A. Prídavku 14
Prešov
  (od: 30.05.1996 do: 28.04.1997)
Pavol Kravec - člen
Sabinovská 9
Šarišské Michaľany
  (od: 05.04.1993 do: 29.05.1996)
Pavol Kravec - člen
Záhradná 328/12
Šarišské Michaľany
  (od: 30.05.1996 do: 28.04.1997)
Ing. Jozef Marinica - podpredseda
Kukučínova 14
Prešov
  (od: 06.04.1992 do: 24.07.1995)
Ing. Jozef Marinica - predseda
Kukučínova 14
Prešov
  (od: 25.07.1995 do: 29.05.1996)
Michal Mydlo - člen
49
Brekov
  (od: 30.05.1996 do: 28.04.1997)
Ing. Miroslav Plachý - člen
17
Čaklov
  (od: 05.04.1993 do: 29.05.1996)
František Pribula - člen
Chalipkova 67
Prešov
  (od: 05.04.1993 do: 29.05.1996)
Ing. Marián Sninčák - člen
Urbánkova 1
Prešov
  (od: 05.04.1993 do: 24.07.1995)
Ing. Marián Staško - člen
Mirka Nešpora 8
Prešov
  (od: 05.04.1993 do: 24.07.1995)
Ing. Marián Staško - podpredseda
Mirka Nešpora 8
Prešov
  (od: 25.07.1995 do: 29.05.1996)
Dpt. Andrej Šašala - člen
Moyzesova 3
Lipany
  (od: 05.04.1993 do: 29.05.1996)
Pavol Šuhaj - člen
Nám. Sv. Martina 10
Lipany
  (od: 30.05.1996 do: 28.04.1997)
Jozef Turlík - člen
138
Nová Ľubovňa
  (od: 05.04.1993 do: 29.05.1996)
Jozef Turlík - člen
420
Nová Ľubovňa
  (od: 30.05.1996 do: 28.04.1997)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva. Za odštepný závod koná a podpisuje riaditeľ.
  (od: 15.10.1993 do: 28.04.1997)
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 05.04.1993 do: 14.10.1993)
Za družstvo sa podpisuje tak, že k názvu družstva vytlačenému alebo akýmkoľvek napísanému pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda alebo podpredseda.
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
750 000 Sk
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
750 000 Sk
  (od: 06.04.1992 do: 04.04.1993)
Základný členský vklad: 
1 000 Sk
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
V y m a z á v a s a: Obchodné meno: Východoslovenské autodružstvo, výrobné družstvo Sídlo: 081 17 Prešov, Košická cesta č. 20 IČO: 00 168 394 ako aj ostatné doteraz platné zápisy na zákl de rozhodnutia výročnej členskej schôdze zo dňa 18.6.1996 o zrušení družstva bez likvidácie rozdelením na 7 družstiev. Majetok, práva a záväzky zrušeného družstva preberajú: 1. Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, so sídlom v Prešove, Košická cesta 20 2. KOVOTREND výrobné družstvo ORLOV, so sídlom v Orlove 3. KOVOROB Lipany, výrobné družstvo, so sídlom v Lipanoch, kpt. Nálepku 11 4. ATV, výrobné družstvo STRÁŽSKE so sídlom v Strážskom, Obchodná 437 5. AUTONOVA, výrobné družstvo Prešov so sídlom v Prešove, Košická cesta 20 6. OMT-STROJÁR, výrobné družstvo Veľký Šariš so sídlom vo Veľkom Šariši 7. FRAGOKOV Prešov, výrobné družstvo so sídlom v Prešove, Budovateľská 65 Deň výmazu: 8.7.1996
  (od: 29.04.1997)
Vsl. autodružstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 6.4.1991 na základe zák. č. 176/90 Zb. Stary spis: Dr 842 nedeliteľný fond: 185.683.000
  (od: 06.04.1992 do: 28.04.1997)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 14.11 1992 a upravených stanov družstva schválených zhromaždením delegátov dňa 16.12.1992, v súlade s ust. § 18 a nasl. zák. č. 42/92 Zb. a § 765 zák. č. 413/91 Zb. Stary spis: Dr 842
  (od: 05.04.1993 do: 28.04.1997)
Kúpna zmluva zo dňa 28.9.1993 uzavretá medzi Východoslovenským autodružstvom, výrobným družstvom Prešov, Košická cesta 20 a Spoločnosťou s ručením obmedzeným ASTRA, Tatranská Štrba, ul. SNP 79/12 o predaji odštepného závodu 22 Poprad. Kúpna zmluva zo dňa 6.9.1993 uzavretá medzi Východoslovenským autodružstvom, výrobným družstvom Prešov, Košická cesta 20 a Štefanom Skirkaničom, súkromným podnikateľom, bytom Bardejov, ul. 29. augusta 7. Stary spis: Dr 842
  (od: 25.07.1995 do: 28.04.1997)
Zmeny stanov družstva schválené zhromaždením delegátov dňa 8.4.1994. Stary spis: Dr 842
  (od: 30.05.1996 do: 28.04.1997)
V y m a z á v a s a: Obchodné meno: Východoslovenské autodružstvo, výrobné družstvo Sídlo: 081 17 Prešov, Košická cesta č. 20 IČO: 00 168 394 ako aj ostatné doteraz platné zápisy na zákl de rozhodnutia výročnej členskej schôdze zo dňa 18.6.1996 o zrušení družstva bez likvidácie rozdelením na 7 družstiev. Majetok, práva a záväzky zrušeného družstva preberajú: 1. Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, so sídlom v Prešove, Košická cesta 20 2. KOVOTREND výrobné družstvo ORLOV, so sídlom v Orlove 3. KOVOROB Lipany, výrobné družstvo, so sídlom v Lipanoch, kpt. Nálepku 11 4. ATV, výrobné družstvo STRÁŽSKE so sídlom v Strážskom, Obchodná 437 5. AUTONOVA, výrobné družstvo Prešov so sídlom v Prešove, Košická cesta 20 6. OMT-STROJÁR, výrobné družstvo Veľký Šariš so sídlom vo Veľkom Šariši 7. FRAGOKOV Prešov, výrobné družstvo so sídlom v Prešove, Budovateľská 65 Deň výmazu: 8.7.1996
  (od: 08.07.1996 do: 28.04.1997)
Dátum aktualizácie údajov:  01.03.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR