Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  184/P

Obchodné meno: 
Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš
  (od: 22.04.1993)
Poľnohospodárske družstvo Ďurďoš
  (od: 22.04.1992 do: 21.04.1993)
Sídlo: 
64
Ďurďoš 094 31
  (od: 23.04.2005)
Ďurďoš 094 31
  (od: 22.04.1993 do: 22.04.2005)
Ďurďoš
  (od: 22.04.1992 do: 21.04.1993)
IČO: 
00 209 201
  (od: 22.04.1992)
Deň zápisu: 
04.05.1951
  (od: 22.04.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 22.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
poľnohospodárska výroba
  (od: 22.04.1993)
práce a služby mechanizačnými prostriedkami pre členov družstva
  (od: 22.04.1993)
ťažba štrkopieskov pre vlastnú potrebu družstva
  (od: 22.04.1993)
výroba krmív
  (od: 22.04.1993)
murárstvo
  (od: 22.04.1993)
zámočníctvo
  (od: 22.04.1993)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 22.04.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 22.04.1993)
prenájom nehnuteľností
  (od: 22.04.1993)
veľkoobchod - potraviny, priemyselný tovar, stavebný a hutný materiál, náhradné diely
  (od: 22.04.1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom - potraviny, priemyselný tovar, stavebný a hutný materiál, náhradné diely
  (od: 22.04.1993)
pomocné stavebné práce
  (od: 22.04.1993)
zemné práce
  (od: 22.04.1993)
nakládka a vykládka tovarov
  (od: 22.04.1993)
výroba mliečnych výrobkov
  (od: 22.04.1993)
mletie múky
  (od: 22.04.1993)
cestná motorová doprava
  (od: 22.04.1993)
mäsiarstvo
  (od: 30.06.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 30.06.2014)
v celom rozsahu
  (od: 22.04.1992 do: 21.04.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.04.1993)
predstavenstvo
  (od: 22.04.1992 do: 21.04.1993)
Ing. Pavol Gača - Predseda predstavenstva
71
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022)
Ing. Miroslav Sabol - Člen predstavenstva
66
Buclovany 086 43
Vznik funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022)
Jozef Marcinko - Člen predstavenstva
38
Babie 094 31
Vznik funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022)
Tomáš Hanko - Člen predstavenstva
Štúrova 388/11
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022)
Ľudmila Vargová - Podpredseda predstavenstva
Budovateľská 433/14
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022)
Ján Biroš - člen
53
Vlača
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Ján Biroš - člen
53
Vlača
  (od: 03.06.1997 do: 22.04.2005)
Ján Biroš - člen
53
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Ján Biroš - člen
53
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Ing. Pavol Gača - člen
71
Vlača
  (od: 25.10.2001 do: 22.04.2005)
Ing. Pavol Gača - člen
71
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 23.02.1999
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Ing. Pavol Gača - člen
71
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 23.02.1999 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Ing. .Ján Galik - podpredseda
Štúrova 2
Hanušovce nad Topľou
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Ing. .Ján Galik - podpredseda
Štúrova 2
Hanušovce nad Topľou
  (od: 03.06.1997 do: 24.10.2001)
Ing. Ján Galik - podpredseda
Štúrova 2
Hanušovce nad Topľou
  (od: 25.10.2001 do: 22.04.2005)
Ing. Ján Galík - podpredseda
SNP 258/112
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Ing. Ján Galík - podpredseda
SNP 258/112
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Ing. Ján Galík - podpredseda
SNP 258/112
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 30.09.2019)
Ing. Ján Galík - podpredseda
SNP 258/112
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.01.2019
  (od: 01.10.2019 do: 30.09.2019)
Ján Hanko - člen
45
Babie
  (od: 03.06.1997 do: 22.04.2005)
Ján Hanko - člen
45
Babie 094 31
Vznik funkcie: 25.02.1997
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Ján Hanko - člen
45
Babie 094 31
Vznik funkcie: 25.02.1997 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Milan Hanko ml - člen
63
Babie
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Milan Hanko ml - člen
63
Babie
  (od: 03.06.1997 do: 22.04.2005)
Milan Hanko ml - člen
63
Babie 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Milan Hanko ml - člen
63
Babie 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Kvetka Hanková - člen
29
Babie
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Ján Hermanovský - člen
9
Vlača
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Ján Hermanovský - člen
9
Vlača
  (od: 03.06.1997 do: 24.10.2001)
Anna Ivanová - člen
49
Babie
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Anna Ivanová - člen
49
Babie
  (od: 03.06.1997 do: 22.04.2005)
Anna Ivanová - člen
49
Babie 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Anna Ivanová - člen
49
Babie 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Ján Ondič - podpredseda
  (od: 22.04.1992 do: 21.04.1993)
Ing. Miroslav Sabo - predseda družstva
  (od: 22.04.1992 do: 21.04.1993)
Ing. Miroslav Sabol - predseda
66
Buclovany
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Ing. Miroslav Sabol - predseda
66
Buclovany
  (od: 03.06.1997 do: 22.04.2005)
Ing. Miroslav Sabol - predseda
66
Buclovany 086 43
Vznik funkcie: 15.12.1992
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Ing. Miroslav Sabol - predseda
66
Buclovany 086 43
Vznik funkcie: 15.12.1992 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Juraj Sirotský - člen
34
Vlača
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Juraj Sirotský - člen
34
Vlača
  (od: 03.06.1997 do: 22.04.2005)
Juraj Sirotský - člen
34
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Juraj Sirotský - člen
34
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Anna Šimková - člen
54
Vlača
  (od: 25.10.2001 do: 22.04.2005)
Anna Šimková - člen
54
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Anna Šimková - člen
54
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 15.12.1992 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Anna Šimnková - člen
54
Vlača
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Anna Šimnková - člen
54
Vlača
  (od: 03.06.1997 do: 24.10.2001)
Ing. Miroslav Sabol - predseda
66
Buclovany 086 43
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
Ing. Pavol Gača - člen
71
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
Anna Ivanová - člen
49
Babie 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
Ján Biroš - člen
53
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
František Gača - člen
28
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
Ľudmila Vargová - člen
Budovateľská 433/14
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
Ing. Pavol Gača - Podpredseda predstavenstva
71
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 12.09.2019 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
Tomáš Hanko - Člen predstavenstva
Štúrova 338/11
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 12.09.2019 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
Ing. Miroslav Sabol - predseda
66
Buclovany 086 43
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 05.05.2022)
Ing. Pavol Gača - člen
71
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 05.05.2022)
Ľudmila Vargová - člen
Budovateľská 433/14
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 05.05.2022)
Tomáš Hanko - Člen predstavenstva
Štúrova 338/11
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 12.09.2019
  (od: 01.10.2019 do: 05.05.2022)
František Gača - člen
28
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 05.05.2022)
Ján Biroš - člen
53
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 05.05.2022)
Ing. Pavol Gača - Podpredseda predstavenstva
71
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 12.09.2019
  (od: 01.10.2019 do: 05.05.2022)
Anna Ivanová - člen
49
Babie 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 05.05.2022)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva a v čase jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, ktoré robí predstavenstvo a kde je predpísaná písomná forma, podpisujú súčasne predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 01.10.2019)
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je pre právny úkon predstavenstva potrebná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 22.04.1993 do: 30.09.2019)
Štatutárnym orgánom fdružstva je predseda, ktorý je oprávnený jednať v mene družstva vo všetkých veciach. V dobe jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.
  (od: 22.04.1992 do: 21.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Ľubica Andrejová
23
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022)
František Harčarik
Budovateľská 433/14
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022)
Miroslav Hanko
16
Babie 094 31
Vznik funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022)
Juraj Andrijko - člen
29
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 13.03.1995
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Juraj Andrijko - člen
29
Vlača 094 31
Vznik funkcie: 13.03.1995 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Božena Bašistová - člen
45
Medzianky 094 31
Vznik funkcie: 13.03.1995
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Božena Bašistová - člen
45
Medzianky 094 31
Vznik funkcie: 13.03.1995 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Andrej Ondov - člen
481
Bystré 094 34
Vznik funkcie: 13.03.1995
  (od: 23.04.2005 do: 11.07.2011)
Andrej Ondov - člen
481
Bystré 094 34
Vznik funkcie: 13.03.1995 Skončenie funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
Ondrej Ondov - člen
481
Bystré 094 34
Česká republika
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 30.09.2019)
Jozef Marcinko - člen
38
Babie 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
Jozef Marcinko - člen
38
Babie 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 05.05.2022)
František Harčarik - člen
Budovateľská 433/14
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
František Harčarik - člen
Budovateľská 433/14
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 12.07.2011 do: 05.05.2022)
Ondrej Ondov
Topoľová 481/3
Bystré 094 34
Vznik funkcie: 03.03.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2022
  (od: 06.05.2022 do: 05.05.2022)
Ondrej Ondov
Topoľová 481/3
Bystré 094 34
Vznik funkcie: 03.03.2011
  (od: 01.10.2019 do: 05.05.2022)
Zapisované základné imanie: 
157 339,175464 EUR
  (od: 13.11.2009)
4 740 000 Sk
  (od: 03.06.1997 do: 12.11.2009)
15 300 000 Sk
  (od: 22.04.1993 do: 02.06.1997)
Základný členský vklad: 
995,817567 EUR základný členský vklad
  (od: 13.11.2009)
20 000 Sk základný členský vklad
  (od: 22.04.1992 do: 21.04.1993)
30 000 Sk základný členský vklad
  (od: 22.04.1993 do: 12.11.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo sa zakladá na stanovách schválených na členskej schôdzi dňa 14.3.1991 podľa zák. č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 873
  (od: 22.04.1992)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 15.12.1992 a zmien stanov schválených dňa 15.12.1992 podľa zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 873
  (od: 22.04.1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 25.2.1997.
  (od: 03.06.1997)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2024
Dátum výpisu:  24.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR