Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18085/N

Business name: 
Slovak Sport, s.r.o. " v konkurze "
  (from: 03/30/2016)
Registered seat: 
Piaristická 2
Nitra 949 01
  (from: 03/23/2012)
Identification number (IČO): 
36 358 037
  (from: 05/10/2006)
Date of entry: 
05/10/2006
  (from: 05/10/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/10/2006)
Objects of the company: 
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/116 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 18.06.2013 pod číslom TD/116/2013
  (from: 09/25/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2006)
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/96 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 29.05.2012 pod číslom TD/96/2012
  (from: 09/25/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/10/2006)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/10/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 05/10/2006)
organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2006)
fotografické služby
  (from: 05/10/2006)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 05/10/2006)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 05/10/2006)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/10/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/10/2006)
databanky
  (from: 05/10/2006)
činnosti vzťahujúce sa k počítaču /počítačová animácia, vizualizácia a grafické práce/
  (from: 05/10/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/10/2006)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 05/10/2006)
agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia
  (from: 05/10/2006)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (from: 05/10/2006)
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
  (from: 05/10/2006)
distribúcia filmov a videozáznamov
  (from: 05/10/2006)
rozmnožovacie a kopírovacie služby
  (from: 05/10/2006)
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/126 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 27.08.2013 pod číslom TD/126/2013
  (from: 01/25/2014)
Partners: 
Robert Greguš
286
Čakajovce 951 43
Slovak Republic
  (from: 09/12/2006)
Jaroslav Jánošík
Pod Baránkom 69
Dolné Lefantovce 951 45
Slovak Republic
  (from: 03/23/2012)
Contribution of each member: 
Jaroslav Jánošík
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/23/2012)
Robert Greguš
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 06/30/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/25/2013)
Robert Greguš
286
Čakajovce 951 43
From: 08/31/2006
  (from: 09/12/2006)
Jaroslav Jánošík
Pod Baránkom 69
Dolné Lefantovce 951 45
From: 03/13/2012
  (from: 03/23/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 06/30/2015)
Capital: 
8 300 EUR Paid up: 8 300 EUR
  (from: 03/23/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32R/2/2015 zo dňa 18.06.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 120/2015 zo dňa 25.06.2015, Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Slovak Sport, s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 358 037 zapísaného v Obchodnom regisri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 18085/N. Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32K/47/2015 zo dňa 22.10.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 209/2015 zo dňa 30.10.2015, Okresný súd Nitra ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Petra Sopka. JUDr. Peter Sopko, Paulínska 24, 917 01 Trnava.
  (from: 03/30/2016)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person