Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10128/N

Business name: 
Enbal, a.s.
  (from: 02/01/2000 until: 01/08/2007)
Registered seat: 
Murgašova 2
Nitra 949 01
  (from: 05/29/2001 until: 01/08/2007)
Identification number (IČO): 
36 535 109
  (from: 02/01/2000)
Date of entry: 
02/01/2000
  (from: 02/01/2000)
Date of deletion: 
01/09/2007
  (from: 01/09/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/09/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/01/2000)
Capital: 
8 000 000 Sk
  (from: 02/01/2000 until: 01/08/2007)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 23.01.2006, č.k. 5K 296/01-502, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2006, zrušil konkurz na majetok spoločnosti Enbal, a.s. pre nedostatok predpokladov pre konkurz (§ 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov). JUDr. Karol Kovár bol zároveň zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa 10128/N v y m a z u j e sa obchodná spoločnosť Enbal, a.s. so sídlom Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 535 109.
  (from: 01/09/2007)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person