Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  41/L

Business name: 
MARTIMEX - ALFA, akciová spoločnosť „v likvidácii“
  (from: 10/08/2019)
Registered seat: 
Červenej armády 1
Martin 036 65
  (from: 10/15/1992)
Identification number (IČO): 
30 225 973
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/31/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
predaj, údržba a oprava motor.vozidiel; * predaj pohonných hmôt
  (from: 10/15/1992)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 10/15/1992)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 10/15/1992)
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel
  (from: 10/15/1992)
predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiast. a prísluš.
  (from: 10/15/1992)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/15/1992)
prenájom iných pozemných dopravných zariadení
  (from: 10/15/1992)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (from: 10/15/1992)
prenájom poľnohospodárskyuch strojov a zariadení
  (from: 10/15/1992)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (from: 10/15/1992)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/15/1992)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/15/1992)
reklamné činnosti
  (from: 10/15/1992)
skladovanie
  (from: 10/15/1992)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 10/15/1992)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/06/1993)
veľkoobchod s medziproduktami rôznych druhov
  (from: 07/06/1993)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel, medziproduktov rôznych druhov, zbytkového materiálu, odpadu a šrotu/
  (from: 09/23/1998)
činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 12/14/1999)
predaj a prenájom zariadení na odstraňovanie mín ( v rozsahu voľnej živnosti )
  (from: 04/01/2003)
výroba strojov na ťažbu, približovanie a spracovanie dreva
  (from: 06/11/2008)
výroba stavebných strojov
  (from: 06/11/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/13/1993)
Marek Benko - podpredseda
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
From: 05/31/2017
  (from: 06/14/2017)
Ing. Jozef Klačanský - člen
Hrdinov SNP 78
Martin 036 01
From: 05/31/2017
  (from: 06/14/2017)
Ing. Július Kostolný - predseda
R. Viesta 87
Martin 036 01
From: 05/31/2017
  (from: 06/14/2017)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - člen
Fatranská 28
Vrútky 038 61
From: 05/31/2017
  (from: 06/14/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva s podpredsedom predstavenstva spoločne.
  (from: 07/26/2012)
Procuration: 
Ing. Jozef Klačanský
Hrdinov SNP 78
Martin 036 01
From: 07/26/2012
  (from: 07/26/2012)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Fatranská 28
Vrútky 038 61
From: 07/26/2012
  (from: 07/26/2012)
Prokuristi konajú za spoločnosť spoločne. Pri písomných úkonoch podpisujú prokuristi za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 07/26/2012)
Capital: 
153 000 EUR Paid up: 153 000 EUR
  (from: 03/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 4500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 03/31/2009)
Supervisory board: 
Helena Benková - podpredseda
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
From: 05/31/2017
  (from: 06/14/2017)
Ing. Peter Chalupka - predseda
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
From: 05/31/2017
  (from: 06/14/2017)
Ing. Karol Pniak
R. Viesta 6191/79
Martin 036 01
From: 05/31/2017
  (from: 06/14/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2019
  (from: 10/08/2019)
 Liquidators:
Marek Benko , MBA
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
From: 10/01/2019
  (from: 10/08/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/08/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.12.1991 a prijatím stanov v zmysle zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.1992 bola schválená zmena stanov v § 4.
  (from: 10/15/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 163
  (from: 01/13/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.4.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/06/1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/23/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22. 10. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/14/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/06/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.12.2002 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 04/01/2003)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person