Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  41/L

Obchodné meno: 
MARTIMEX - ALFA, akciová spoločnosť „v likvidácii“
  (od: 08.10.2019)
MARTIMEX - ALFA, akciová spoločnosť
  (od: 31.12.1991 do: 07.10.2019)
Sídlo: 
Červenej armády 1
Martin 036 65
  (od: 15.10.1992)
Červenej armády 1
Martin 036 01
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
IČO: 
30 225 973
  (od: 31.12.1991)
Deň zápisu: 
30.12.1991
  (od: 31.12.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.12.1991)
Predmet činnosti: 
predaj, údržba a oprava motor.vozidiel; * predaj pohonných hmôt
  (od: 15.10.1992)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 15.10.1992)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 15.10.1992)
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel
  (od: 15.10.1992)
predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiast. a prísluš.
  (od: 15.10.1992)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 15.10.1992)
prenájom iných pozemných dopravných zariadení
  (od: 15.10.1992)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (od: 15.10.1992)
prenájom poľnohospodárskyuch strojov a zariadení
  (od: 15.10.1992)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (od: 15.10.1992)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.10.1992)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 15.10.1992)
reklamné činnosti
  (od: 15.10.1992)
skladovanie
  (od: 15.10.1992)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 15.10.1992)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 06.07.1993)
veľkoobchod s medziproduktami rôznych druhov
  (od: 06.07.1993)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel, medziproduktov rôznych druhov, zbytkového materiálu, odpadu a šrotu/
  (od: 23.09.1998)
činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 14.12.1999)
predaj a prenájom zariadení na odstraňovanie mín ( v rozsahu voľnej živnosti )
  (od: 01.04.2003)
výroba strojov na ťažbu, približovanie a spracovanie dreva
  (od: 11.06.2008)
výroba stavebných strojov
  (od: 11.06.2008)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru právnickým a fyzickým osobám a to najmä tovaru priemyselnej povahy
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
montáž, servis a opravy výrobkov
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
skladovanie a distribúcia obchodného a neobchodného tovaru pre výrobnú a nevýrobnú sféru
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich s nákupom, predajom a sprostredkovaním tovaru
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
obchodovanie formou aktívneho a pasívneho finančného a operačného leasingu a s týmto obchodom súvisiace služby a vedľajšia činnosť
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
marketing
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
účasť na podnikaní iných osôb
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
propagácia obchodnej činnosti
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel, chem.výr., medziproduktov rôznych druhov, zbytkového materiálu, odpadu a šrotu/
  (od: 15.10.1992 do: 22.09.1998)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.01.1993)
predstavenstvo
  (od: 31.12.1991 do: 12.01.1993)
Marek Benko - podpredseda
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 14.06.2017)
Ing. Jozef Klačanský - člen
Hrdinov SNP 78
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 14.06.2017)
Ing. Július Kostolný - predseda
R. Viesta 87
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 14.06.2017)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - člen
Fatranská 28
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 14.06.2017)
Ing. Pavel Benko - predseda
J.Hvizdáka 10
Martin-Ľadoveň
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
Ing. Pavel Benko - predseda, riaditeľ
J. Hvizdáka 10
Martin-Ľadoveň
  (od: 15.07.1997 do: 31.03.2003)
Ing. Pavel Benko - predseda, riaditeľ
J.Hvizdáka 10
Martin-Ľadoveň
  (od: 15.10.1992 do: 14.07.1997)
Marek Benko - člen
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 13.06.2017)
Marek Benko - člen
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2017
  (od: 14.06.2017 do: 13.06.2017)
Ing. Pavel Benko - predseda
J. Hvizdáka 10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 11.06.2008 do: 25.07.2012)
Ing. Pavel Benko - predseda
J. Hvizdáka 10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 07.05.2008 Skončenie funkcie: 19.04.2012
  (od: 26.07.2012 do: 25.07.2012)
Ing. Pavel Benko - predseda, riaditeľ
J. Hvizdáka 10
Martin-Ľadoveň
Vznik funkcie: 30.04.1998
  (od: 01.04.2003 do: 10.06.2008)
Ing. Pavel Benko - predseda, riaditeľ
J. Hvizdáka 10
Martin-Ľadoveň
Vznik funkcie: 30.04.1998 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 11.06.2008 do: 10.06.2008)
Ing. Ladislav Bodnár - člen
Sitnianska 31
Banská Bystrica
  (od: 23.09.1998 do: 05.09.2001)
Ing. Viktor Horanksý - podpredseda
Majakovského 4
Martin-Ľadoveň
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Viktor Horanský - podpredseda
Majakovského 4
Martin-Ľadoveň
  (od: 31.12.1991 do: 19.07.1995)
Ing. Pavol Jaroš - člen
V. Žingora 3881/79
Martin - Podháj
  (od: 23.09.1998 do: 05.06.2001)
Ing. Jozef Klačanský - člen
V. Šípoša 11
Martin - Ľadoveň
  (od: 06.06.2001 do: 31.03.2003)
Ing. Jozef Klačanský - člen
V. Šípoša 11
Martin - Ľadoveň
Vznik funkcie: 15.06.2001
  (od: 01.04.2003 do: 24.11.2003)
Ing. Jozef Klačanský - podpredseda
Hrdinov SNP 5834/78
Martin 036 01
Vznik funkcie: 04.06.2010
  (od: 09.09.2010 do: 25.07.2012)
Ing. Jozef Klačanský - podpredseda
Hrdinov SNP 5834/78
Martin 036 01
Vznik funkcie: 04.06.2010 Skončenie funkcie: 29.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 25.07.2012)
Ing. Jozef Klačanský - podpredseda
Hrdinov SNP 78
Martin
Vznik funkcie: 20.06.2003
  (od: 27.04.2005 do: 08.09.2010)
Ing. Jozef Klačanský - podpredseda
Hrdinov SNP 78
Martin
Vznik funkcie: 20.06.2003 Skončenie funkcie: 20.06.2008
  (od: 09.09.2010 do: 08.09.2010)
Ing. Jozef Klačanský - podpredseda
Hrdinov SNP 78
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 13.06.2017)
Ing. Jozef Klačanský - podpredseda
Hrdinov SNP 78
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2017
  (od: 14.06.2017 do: 13.06.2017)
Ing. Jozef Klačanský - podpredseda
V. Šípoša 11
Martin - Ľadoveň
Vznik funkcie: 20.06.2003
  (od: 25.11.2003 do: 26.04.2005)
Ing. Július Kostolný - člen
R. Viesta 87
Martin
Vznik funkcie: 17.11.2006
  (od: 20.12.2006 do: 25.07.2012)
Ing. Július Kostolný - člen
R. Viesta 87
Martin
Vznik funkcie: 17.11.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 25.07.2012)
Ing. Július Kostolný - predseda
R. Viesta 87
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 13.06.2017)
Ing. Július Kostolný - predseda
R. Viesta 87
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2017
  (od: 14.06.2017 do: 13.06.2017)
Ing. Vladimír Kresák - člen
Alexyho 3/24
Martin
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Vladimír Kresák - člen
Alexyho 3/24
Martin
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - člen
Fatranská 28
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 13.06.2017)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - člen
Fatranská 28
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2017
  (od: 14.06.2017 do: 13.06.2017)
Ing. Karol Pniak - člen
D.Makovického 3/8
Martin
Vznik funkcie: 20.06.2003
  (od: 25.11.2003 do: 26.04.2005)
Ing. Karol Pniak - člen
R. Viesta 79
Martin
Vznik funkcie: 20.06.2003
  (od: 27.04.2005 do: 19.12.2006)
Ing. Karol Pniak - člen
R. Viesta 79
Martin
Vznik funkcie: 20.06.2003 Skončenie funkcie: 16.11.2006
  (od: 20.12.2006 do: 19.12.2006)
Ing. Ján Prokša - člen
Bagarova 15
Martin
  (od: 03.02.1995 do: 19.07.1995)
Ing. Marian Semivan - člen
D.Makovického 4
Martin - Záturčie
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Ing. Marian Semivan - člen
Luxemburgovej 4
Martin - Záturčie
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Marián Semivan - podpredseda
D. Makovického 4
Martin - Záturčie
  (od: 23.09.1998 do: 31.03.2003)
Ing. Marián Semivan - podpredseda
D. Makovického 4
Martin - Záturčie
Vznik funkcie: 30.04.1998 Skončenie funkcie: 20.06.2003
  (od: 01.04.2003 do: 24.11.2003)
Ing. Peter Vagaský - člen
A.Pietra 3
Martin
  (od: 31.12.1991 do: 19.07.1995)
Ing. Peter Vagaský - člen
A.Pietra 3
Martin
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Ján Trnka - člen
Vestec 25
Jesenice U Prahy
Česká republika
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
Jan Trnka - člen
Vestec 25
Jesenice U Prahy
Česká republika
  (od: 15.10.1992 do: 13.12.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva s podpredsedom predstavenstva spoločne.
  (od: 26.07.2012)
Spoločnosť zastupujú predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, riaditeľ, prokurista so samostatnou prokúrou, každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, riaditeľ alebo prokurista so samostatnou prokúrou s vyznačením "prokúra".
  (od: 13.01.1993 do: 25.07.2012)
Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo riaditeľ alebo prokurista so samostatnou prokúrou, ktorý podpisuje vždy s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 31.12.1991 do: 12.01.1993)
Prokúra: 
Ing. Jozef Klačanský
Hrdinov SNP 78
Martin 036 01
Vznik funkcie: 26.07.2012
  (od: 26.07.2012)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Fatranská 28
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 26.07.2012
  (od: 26.07.2012)
Ing. Blažena Adamcová
Konevova 2/16
Martin
  (od: 23.09.1998 do: 28.11.2000)
Ing. Jozef Boba
J. Mazúra 14/39
Martin
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Jozef Boba
J.Mazúra 14/39
Martin
  (od: 15.07.1997 do: 28.11.2000)
Ing. Ivan Čierny
J. Nováka 4/19
Martin
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Ivan Čierny
J.Nováka 4/19
Martin
  (od: 15.07.1997 do: 13.01.1998)
Ing. Jozef Klačanský
Šípoša 11
Martin-Ľadoveň
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Jozef Klačanský
Šípoša 11
Martin-Ľadoveň
  (od: 15.07.1997 do: 28.11.2000)
Ing. Jozef Klačanský
Hrdinov SNP 78
Martin
  (od: 27.04.2005 do: 25.07.2012)
Ing. Jozef Klačanský
Hrdinov SNP 78
Martin
Skončenie funkcie: 02.07.2012
  (od: 26.07.2012 do: 25.07.2012)
Ing. Jozef Kľačanský
V. Šípoša 11
Martin - Ľadoveň
  (od: 24.10.2001 do: 26.04.2005)
JUDr. Vladimír Menich
R. Viesta 75
Martin
  (od: 29.11.2000 do: 05.06.2001)
Ing. Karol Pniak
Luxemburgovej 3/8
Martin
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Karol Pniak
D.Makovického 3/8
Martin
  (od: 15.07.1997 do: 26.04.2005)
Ing. Karol Pniak
R. Viesta 79
Martin
  (od: 27.04.2005 do: 19.12.2006)
Ing. Karol Pniak
R. Viesta 79
Martin
Skončenie funkcie: 15.11.2006
  (od: 20.12.2006 do: 19.12.2006)
Ing. Peter Vagaský
A. Pietra 3
Martin
  (od: 03.02.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Peter Vagaský
A.Pietra 3
Martin
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Prokuristi konajú za spoločnosť spoločne. Pri písomných úkonoch podpisujú prokuristi za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 26.07.2012)
Základné imanie: 
153 000 EUR Rozsah splatenia: 153 000 EUR
  (od: 31.03.2009)
4 500 000 Sk Rozsah splatenia: 4 500 000 Sk
  (od: 01.04.2003 do: 30.03.2009)
4 500 000 Sk
  (od: 06.07.1993 do: 31.03.2003)
3 093 000 Sk
  (od: 15.10.1992 do: 05.07.1993)
1 902 000 Sk
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
Akcie: 
Počet: 4500
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 31.03.2009)
Počet: 4500
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.12.1999 do: 30.03.2009)
Počet: 4500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.07.1993 do: 13.12.1999)
Počet: 3093
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.10.1992 do: 05.07.1993)
Počet: 1902
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
Dozorná rada: 
Helena Benková - podpredseda
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 14.06.2017)
Ing. Peter Chalupka - predseda
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 14.06.2017)
Ing. Karol Pniak
R. Viesta 6191/79
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 14.06.2017)
Helena Benková
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 13.06.2017)
Helena Benková
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2017
  (od: 14.06.2017 do: 13.06.2017)
Ing. Jozef Červenák
Turčianskych dobrovoľníkov 9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 11.06.2008 do: 25.07.2012)
Ing. Jozef Červenák
Turčianskych dobrovoľníkov 9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 07.05.2008 Skončenie funkcie: 29.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 25.07.2012)
Ing. Jozef Červenák
Turčianskych dobrovoľníkov 9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 13.06.2017)
Ing. Jozef Červenák
Turčianskych dobrovoľníkov 9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2017
  (od: 14.06.2017 do: 13.06.2017)
Ing. Ivan Čierny
J.Nováka 4/19
Martin
Vznik funkcie: 20.06.2003
  (od: 25.11.2003 do: 10.06.2008)
Ing. Ivan Čierny
J.Nováka 4/19
Martin
Vznik funkcie: 20.06.2003 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 11.06.2008 do: 10.06.2008)
Ing. Jaroslav Daníček - člen
Fr. Štefunku 16/65
Martin - Košúty
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Jaroslav Daníček - člen
Fr.Štefunku 16/65
Martin - Košúty
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Ing. Peter Chalupka
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 13.06.2017)
Ing. Peter Chalupka
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2017
  (od: 14.06.2017 do: 13.06.2017)
Ing. Štefan Kačír - člen
Hurbanova 23/14
Martin
  (od: 13.01.1993 do: 14.07.1997)
Ing. Štefan Kačír - člen
Hurbanova 23/14
Martin
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Ing. Štefan Kačír - člen
J. Goliána 39
Martin
  (od: 23.09.1998 do: 31.03.2003)
Ing. Štefan Kačír - člen
J. Goliána 39
Martin
Vznik funkcie: 30.04.1998 Skončenie funkcie: 20.06.2003
  (od: 01.04.2003 do: 24.11.2003)
Ing. Július Kostolný - podpredseda
Cypriana Majerníka 15
Martin
  (od: 13.01.1993 do: 14.07.1997)
Ing. Július Kostolný - podpredseda
Cypriana Majerníka 15
Martin
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Ing. Július Kostolný - predseda
R. Viesta 87
Martin
  (od: 23.09.1998 do: 31.03.2003)
Ing. Július Kostolný - predseda
R. Viesta 87
Martin
Vznik funkcie: 30.04.1998
  (od: 01.04.2003 do: 19.12.2006)
Ing. Július Kostolný - predseda
R. Viesta 87
Martin
Vznik funkcie: 30.04.1998 Skončenie funkcie: 16.11.2006
  (od: 20.12.2006 do: 19.12.2006)
Ing. Vladimír Kresák - člen
Alexyho 3/24
Martin
  (od: 13.01.1993 do: 19.07.1995)
Ing. Vladimír Kresák - člen
Alexyho 3/24
Martin
  (od: 23.09.1998 do: 31.03.2003)
Ing. Vladimír Kresák - člen
Alexyho 3/24
Martin
Vznik funkcie: 30.04.1998
  (od: 01.04.2003 do: 10.06.2008)
Ing. Vladimír Kresák - člen
Alexyho 3/24
Martin
Vznik funkcie: 30.04.1998 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 11.06.2008 do: 10.06.2008)
Ing. Milan Lauko - predseda
Trenčianska 6/10
Nová Dubnica
  (od: 13.01.1993 do: 14.07.1997)
Ing. Milan Lauko - predseda
Trenčianska 6/10
Nová Dubnica
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Ing. Miloš Mandát - člen
Bagárova 31
Martin
  (od: 13.01.1993 do: 19.07.1995)
Ing. Ján Mikuláš - člen
Švermova 3
Vrútky
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Ing. Ján Mikuláš - člen
Švermova 3
Vrútky
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Ing. Ján Mikuláš , CSc - podpredseda
Švermova 3
Vrútky
  (od: 23.09.1998 do: 31.03.2003)
Ing. Ján Mikuláš , CSc - podpredseda
Švermova 3
Vrútky
Vznik funkcie: 30.04.1998
  (od: 01.04.2003 do: 10.06.2008)
Ing. Ján Mikuláš , CSc - podpredseda
Švermova 3
Vrútky
Vznik funkcie: 30.04.1998 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 11.06.2008 do: 10.06.2008)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Fatranská 28
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 11.06.2008 do: 25.07.2012)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Fatranská 28
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 07.05.2008 Skončenie funkcie: 29.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 25.07.2012)
Milana Mizerová - člen
Benkova 8/6
Martin
  (od: 20.07.1995 do: 14.07.1997)
Milana Mizerová - člen
Benkova 8/6
Martin
  (od: 15.07.1997 do: 22.09.1998)
Ing. Karol Pniak
R. Viesta 79
Martin
Vznik funkcie: 17.11.2006
  (od: 20.12.2006 do: 25.07.2012)
Ing. Karol Pniak
R. Viesta 79
Martin
Vznik funkcie: 17.11.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 25.07.2012)
Ing. Marián Semivan
Borodáčovej 8
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012
  (od: 26.07.2012 do: 21.06.2016)
Ing. Marián Semivan
Borodáčovej 8
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 20.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Ing. Ivan Čierny
J. Nováka 4/19
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2017 Skončenie funkcie: 27.12.2018
  (od: 05.02.2019 do: 04.02.2019)
Ing. Ivan Čierny
J. Nováka 4/19
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 14.06.2017 do: 04.02.2019)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.10.2019
  (od: 08.10.2019)
 Likvidátor:
Marek Benko , MBA
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 08.10.2019)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 08.10.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.12.1991 a prijatím stanov v zmysle zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.1992 bola schválená zmena stanov v § 4.
  (od: 15.10.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 163
  (od: 13.01.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.4.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.07.1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.09.1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22. 10. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.12.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.09.2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.12.2002 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 01.04.2003)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.12.1991 a prijatím stanov v zmysle zák.č. 104/90 Zb. o akciovách spoločnostiach. Riaditeľ: Ing. Pavel Benko, bytom Martin-Ľadoveň, J. Hvizdáka 10
  (od: 31.12.1991 do: 14.10.1992)
Dátum aktualizácie údajov:  19.10.2021
Dátum výpisu:  20.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)