Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9012/V

Business name: 
SPIŠLIMO, spol. s r.o.
  (from: 02/11/1997 until: 07/15/2005)
Registered seat: 
Markušovská cesta 4
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 02/11/1997 until: 07/15/2005)
Identification number (IČO): 
36 170 071
  (from: 02/11/1997)
Date of entry: 
02/11/1997
  (from: 02/11/1997)
Person dissolved from: 
12. 7. 2005
  (from: 07/16/2005)
Date of deletion: 
07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/11/1997)
Objects of the company: 
výroba sýtených a nesýtených nealkoholických nápojov
  (from: 02/11/1997 until: 07/15/2005)
výroba sirupov
  (from: 02/11/1997 until: 07/15/2005)
obchodná činnosť - predaj sirupov, nákup a predaj potravinárskeho, drogistického a papierenského tovaru, textilu, odevov, obuvi
  (from: 02/11/1997 until: 07/15/2005)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
  (from: 02/11/1997 until: 07/15/2005)
Partners: 
Ing. Pavol Čarnoký
569
Kluknava
Slovak Republic
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Štefan Dilong
Vagonárska 3094/74
Poprad
Slovak Republic
  (from: 11/18/1997 until: 05/10/1998)
Štefan Dilong
Vagonárska 3094/74
Poprad
Slovak Republic
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Jozef Koval
Muránska 21
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Ing. Ján Koval
Muránska 41
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Ing. Janka Kovalová
Muránska 41
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 07/18/2000)
Ing. Jozef Pacek
Dunajská 3
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 07/18/2000)
Valéria Petríková
122
Jánovce
Slovak Republic
  (from: 11/18/1997 until: 05/10/1998)
Valéria Petríková
122
Jánovce
Slovak Republic
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Stanislav Petrula
Svätoplukova 2813/15
Poprad
Slovak Republic
  (from: 11/18/1997 until: 05/10/1998)
Stanislav Petrula
Svätoplukova 2813/15
Poprad
Slovak Republic
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Jozef Slamený
Rázusova 11
Smižany
Slovak Republic
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Ing. Ján Koval
Muránska 41
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 07/19/2000 until: 07/15/2005)
Igor Bodó
E. M. Šoltésovej 2759/19
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 07/19/2000 until: 07/15/2005)
Contribution of each member: 
Jozef Slamený
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Štefan Dilong
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Valéria Petríková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Ing. Pavol Čarnoký
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Stanislav Petrula
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Jozef Koval
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Ing. Ján Koval
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Štefan Dilong
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 11/18/1997 until: 05/10/1998)
Valéria Petríková
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 11/18/1997 until: 05/10/1998)
Stanislav Petrula
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/18/1997 until: 05/10/1998)
Ing. Jozef Pacek
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 07/18/2000)
Ing. Janka Kovalová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 07/18/2000)
Ing. Ján Koval
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/19/2000 until: 07/15/2005)
Igor Bodó
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/19/2000 until: 07/15/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/19/2000 until: 07/15/2005)
konatelia
  (from: 02/11/1997 until: 07/18/2000)
Štefan Dilong
Vagonárska 3094/74
Poprad
  (from: 02/11/1997 until: 05/10/1998)
Jozef Koval
Muránska 21
Spišská Nová Ves
  (from: 02/11/1997 until: 11/17/1997)
Ing. Janka Kovalová
Muránska 41
Spišská Nová Ves
  (from: 05/11/1998 until: 07/18/2000)
Ing. Jozef Pacek
Dunajská 3
Spišská Nová Ves
  (from: 05/11/1998 until: 07/18/2000)
Valéria Petríková
122
Jánovce
  (from: 11/18/1997 until: 05/10/1998)
Ing. Ján Koval
Muránska 41
Spišská Nová Ves
  (from: 07/19/2000 until: 07/15/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/19/2000 until: 07/15/2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/11/1997 until: 07/18/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 07/15/2005)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: SPIŠLIMO, spol. s r.o. Sídlo: 052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 4 IČO: 36 170 071 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K 6/05 zo dňa 26.4.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.7.2005, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 07/16/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoloženskou zmluvou zo dňa 20.11.1996 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 02/11/1997 until: 07/15/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.11.1997.
  (from: 11/18/1997 until: 07/15/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.3.1998 v znení zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 05/11/1998 until: 07/15/2005)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 1. 8. 1999.
  (from: 07/19/2000 until: 07/15/2005)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person