Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3879/B

Obchodné meno: 
Západoslovenská distribučná, a.s.
  (od: 01.01.2013)
Sídlo: 
Čulenova 6
Bratislava 816 47
  (od: 25.09.2015)
IČO: 
36 361 518
  (od: 20.05.2006)
Deň zápisu: 
20.05.2006
  (od: 20.05.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.05.2006)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 20.05.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 20.05.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.05.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.05.2006)
distribúcia elektriny
  (od: 01.07.2007)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom
  (od: 01.07.2007)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho poradenstva s výnimkou architektonických služieb
  (od: 18.01.2014)
poskytovanie služieb v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (od: 18.01.2014)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 18.01.2014)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (od: 18.01.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 18.01.2014)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 18.01.2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.01.2014)
zámočníctvo
  (od: 18.01.2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 18.01.2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 18.01.2014)
opravy a montáž určených meradiel
  (od: 18.01.2014)
výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby, - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia
  (od: 18.01.2014)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (od: 18.01.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 18.01.2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
  (od: 23.07.2014)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 09.01.2016)
projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení
  (od: 09.01.2016)
počítačové služby
  (od: 09.01.2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 09.01.2016)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti autora
  (od: 09.01.2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 07.02.2017)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí
  (od: 27.07.2017)
technik požiarnej ochrany
  (od: 30.01.2018)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 30.01.2018)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 30.01.2018)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 30.01.2018)
správa registratúry
  (od: 30.01.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
  (od: 30.01.2018)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 30.01.2018)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 30.01.2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 30.01.2018)
činnosť vodohospodára
  (od: 30.01.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 30.01.2018)
poskytovanie verejných elektronických komunikačných sietí
  (od: 30.10.2021)
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 30.10.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.05.2006)
Ing. Miroslav Otočka - Člen predstavenstva
Frankovská 14176/5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 16.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.08.2021)
Ing. Tomáš Turek , PhD. - predseda predstavenstva
Olšová 282
Letkov 326 00
Česká republika
Vznik funkcie: 21.09.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.2019)
Ing. Marian Kapec - člen predstavenstva
Ota Holúska 8500/1C
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 21.03.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2020)
Mgr. Kristián Takáč - člen
Pod Vachmajstrom 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020)
Ing. Jana Somorovská - Podpredseda predstavenstva
Papraďová 5
Bratislava - Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo, vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 03.07.2007)
Základné imanie: 
33 227 119 EUR Rozsah splatenia: 33 227 119 EUR
  (od: 26.07.2014)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená
  (od: 19.08.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193 919 EUR
  (od: 26.07.2014)
Akcionár: 
Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 47
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.04.2022)
Dozorná rada: 
Bc. Milan Černek
Cabaj 1518
Cabaj-Čápor 951 17
Vznik funkcie: 20.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2019)
Robert Polakovič
Kaplna 191
Kaplna 900 84
Vznik funkcie: 20.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2019)
Ing. Juraj Nyulassy
Ulica Hospodárska 3610/51
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 20.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2019)
Ing. Bc. Robert Tánczos
Krátka 373/4
Jahodná 930 21
Vznik funkcie: 20.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021)
Ing. Dušan Rusnák
Záhorácka 5347/25
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 20.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021)
Ing. Michal Kubinský
Černyševského 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 20.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021)
Ing. Kamil Panák
Východná 6689/29
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 20.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021)
Ing. Peter Ševčík
Novomestského 1322
Bánovce nad Bebravou 957 04
Vznik funkcie: 20.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021)
Marian Rusko
Hockhäckerstr. 2a
Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.02.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.04.2006, spísanou formou notárskej zápisnice N 137/2006, Nz 15077/2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 20.05.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 129/2007, Nz 21408/2007, NCRls 21320/2007 zo dňa 31.05.2007. Zmluva o vklade časti podniku uzatvorená dňa 31.05.2007 týkajúca sa vkladu časti podniku spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, Slovenská republika, do spoločnosti ZSE distribúcia, a.s., Bratislava, Slovenská republika.
  (od: 01.07.2007)
Notárska zápisnica č. N 150/2007, Nz 25237/2007, NCR1s 25086/2007 zo dňa 26.6.2007.
  (od: 03.07.2007)
Notárska zápisnica N 348/2007, Nz 58376/2007 zo dňa 14.12.2007.
  (od: 22.12.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2009.
  (od: 20.08.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2009.
  (od: 13.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.2.2011.
  (od: 08.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.09.2011.
  (od: 05.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.3.2012
  (od: 29.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.
  (od: 01.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.10.2012
  (od: 25.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012.
  (od: 01.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 853/2013 Nz 53214/2013 NCRls 53995/2013 zo dňa 11.12.2013.
  (od: 18.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2014.
  (od: 01.02.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2014.
  (od: 13.05.2014)
Notárska zápisnica č. N 419/2014, Nz 24823/2014, NCRls 25291/2014 - Osvedčenie o rozhodnutiach jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.06.2014.
  (od: 26.07.2014)
Notárska zápisnica č. N 423/2014, Nz 24920/2014 zo dňa 01.07.2014.
  (od: 30.09.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2015
  (od: 25.09.2015)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 14.12.2015.
  (od: 09.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2016.
  (od: 24.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 729/2016, Nz 58690/2016 zo dňa 15.12.2016 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2017.
  (od: 07.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2017.
  (od: 10.11.2017)
Notárska zápisnica č. N 859/2017, Nz 59370/2017, NCRls 60113/2017 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.12.2017.
  (od: 30.01.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.05.2018.
  (od: 31.05.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  21.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)