Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10420/T

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  (od: 23.03.2007)
Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  (od: 05.08.2006 do: 22.03.2007)
GovCo, a.s.
  (od: 16.07.2005 do: 04.08.2006)
Sídlo: 
Tomášikova 22
Bratislava 821 02
  (od: 14.10.2008)
Jaslovské Bohunice 919 31
  (od: 14.04.2006 do: 13.10.2008)
Konventná 9
Bratislava 811 03
  (od: 16.07.2005 do: 13.04.2006)
IČO: 
35 946 024
  (od: 16.07.2005)
Deň zápisu: 
16.07.2005
  (od: 16.07.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.07.2005)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 16.07.2005)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (od: 16.07.2005)
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 28 MW; z toho jadrového palivo 28 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 20 MW
  (od: 14.04.2006)
prevádzka jadrového zariadenia Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "RÚ RAO"), časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich prepravy, predprevádzkovej bezpečnostnej správy a technologického predpisu T-089 pre jadrové zariadenie RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov
  (od: 14.04.2006)
vyraďovanie jadrového zariadenia JE A-1 z prevádzky - I. etapa a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE A-1 v rozsahu podľa plánu nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plánu nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania pre jadrové zariadenie JE A-1
  (od: 14.04.2006)
prevádzka jadrového zariadenia Medziskladu vyhoretého paliva (ďalej len "MSVP") v Jaslovských Bohuniciach a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP vrátane jeho prepravy a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadeni MSVP
  (od: 14.04.2006)
prevádzka jadrového zariadenia - Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len "TSÚ RAO") v rozsahu nasledujúcich technologických celkov: Bohunické spracovateľské centrum obj. 808, Bitúmenačná linka PS-44 v obj. 809, Bitúmenačná linka PS-100 a čistiaca stanica aktívnych odpadných vôd v obj. 809, Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41 s nádržami 5/11, 5/12, 5/21, 5/22, 5/31, 5/32 a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení v TSÚ RAO v rozsahu podľa Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenia TSÚ RAO
  (od: 14.04.2006)
prevádzka jadrového zariadenia 1. a 2. blok jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len "JE V- 1") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení JE V-1 a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení JE V-1
  (od: 14.04.2006)
vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu: používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, preprava zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy
  (od: 14.04.2006)
činnosť dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany - vykonávanie služby osobnej dozimetrie: A) monitorovanie osobných dávok z externého gama a beta žiarenia s použitím osobných filmových dozimetrov, B) monitorovanie osobných dávok z externého gama žiarenia pre účely operatívnej dozimetrie s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov a elektronických osobných dozimetrov, C) monitorovanie osobných dávok z externého neutrónového žiarenia s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov, D) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia metódou celotelového merania, E) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia 131 I v štítnej žľaze, F) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia tríciom metódou monitorovania trícia v moči, G) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom Pu meraním aktivity plutónia v exkrementoch, H) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom 90 Sr meraním aktivity stroncia v moči
  (od: 14.04.2006)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 05.08.2006)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 05.08.2006)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 20.04.2007)
výroba vláknobetónových kontajnerov
  (od: 02.10.2007)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (od: 02.10.2007)
výroba betónových a maltových zmesí
  (od: 02.10.2007)
výroba a predaj výrobkov z betónu a maltových zmesí
  (od: 02.10.2007)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  (od: 02.10.2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb
  (od: 02.10.2007)
projektovanie stavieb
  (od: 02.10.2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 02.10.2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 02.10.2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 02.10.2007)
elektroenergetika v rozsahu podnikania: výroby elektriny, dodávka elektriny
  (od: 25.01.2008)
prevádzka jadrového zariadenia Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "FS KRAO") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení FS KRAO v rozsahu podľa Prevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenie FS KRAO
  (od: 25.01.2008)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 14.10.2008)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 16.07.2005 do: 13.04.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 16.07.2005 do: 13.04.2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 16.07.2005 do: 13.04.2006)
elektronenergetika v rozsahu podnikania: výroba elektriny
  (od: 14.04.2006 do: 24.01.2008)
automatizované spracovanie dát
  (od: 16.07.2005 do: 24.01.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.07.2005)
Ing. Slavomír Brudňák - člen
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 18.10.2008)
Ing. Jozef Maudrý - člen
Malá 1231/6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 20.04.2007)
Ing. Ján Valko - predseda
Martinengova 4880/24
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007)
Ing. Peter Čižnár - podpredseda
Na barine 2978/15
Bratislava - Lamač 841 03
Vznik funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007)
Ing. Miroslav Obert - člen
Jána Sambucusa 50
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 16.04.2008)
Ing. Rudolf Kvetán - predseda
Hattalova 21
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 23.01.2006)
Ing. Rudolf Kvetán - predseda
Hattalova 21
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 23.01.2006)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 24.03.2006 do: 15.01.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 20.12.2006
  (od: 16.01.2007 do: 15.01.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 19.10.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 02.10.2007 Skončenie funkcie: 15.10.2007
  (od: 20.10.2007 do: 19.10.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - podpredseda
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.12.2006
  (od: 16.01.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ladislav Lörinc - podpredseda
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.12.2006 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ladislav Lörinz - člen
Východná 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 23.03.2006)
Ing. Jozef Maudry - člen
Beethovenova 23
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 19.04.2007)
Ing. Miloš Pajtina - člen
L. Novomeského 6/2666
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Miloš Pajtina - člen
L. Novomeského 6/2666
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Stanislav Reguli - predseda
Kolískova 10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Stanislav Reguli - predseda
Kolískova 10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 03.01.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Vladimír Rigász - člen
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 09.03.2006)
Ing. Vladimír Rigász - člen
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.01.2006 Skončenie funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 09.03.2006)
Ing. Vladimír Rigász - podpredseda
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Vladimír Rigász - podpredseda
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Martin Slezák - člen
159
Boleráz 919 08
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 08.07.2008)
Ing. Martin Slezák - člen
159
Boleráz 919 08
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Ing. Jozef Valach - predseda
Kamenná 105
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 11.10.2007)
Ing. Jozef Valach - predseda
Kamenná 105
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ján Valko - člen
J. Martáka 29
Martin 036 08
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 19.04.2007)
Ing. Ján Valko - člen
Martinengova 4880/24
Bratislava-Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 20.04.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ján Valko - člen
Martinengova 4880/24
Bratislava-Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Slavomír Brudňák
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 09.07.2008 do: 17.10.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 10.03.2006)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia, pričom jeden z nich je vždy predseda predstavenstva.
  (od: 16.07.2005 do: 09.03.2006)
Dozorná rada: 
JUDr. Ladislav Schwarcz
Hroboňova 3
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006)
Ing. Daniel Vašina
Ludvika van Beethovena 5649/22
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 22.09.2006
  (od: 07.10.2006)
Marián Kosnáč
Hraničná 2
Trnava 917 05
Vznik funkcie: 22.09.2006
  (od: 07.10.2006)
Helena Hlubíková
Hospodárska 21
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 22.09.2006
  (od: 07.10.2006)
Ing. Jozef Kolesík
564
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006)
Ing. Michal Merga
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina 069 01
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006)
RNDr. Ing. Pavol Švec , CSc.
Jiskrova 4
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006)
JUDr. Štefan Abelovský
Starohradská 2
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006)
Ing. Rastislav Kupka - predseda
J. Kráľa 2593
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 21.06.2007
  (od: 07.07.2007)
JUDr. Boris Balog
Ludvika Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 15.11.2006)
JUDr. Boris Balog
Ludvika Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 07.06.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 07.06.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Štefan Haring
nám. Hrdinov 2
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 04.08.2006)
Ing. Štefan Haring
nám. Hrdinov 2
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 04.08.2006)
JUDr. Gabriela Kobidová
Belehradská 8
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 28.09.2006 do: 15.11.2006)
JUDr. Gabriela Kobidová
Belehradská 8
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.06.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
JUDr. Mária Kobidová
Belehradská 8
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 27.09.2006)
Ing. Ján Olexa
Budapeštianska 2
Košice 040 13
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Ján Olexa
Budapeštianska 2
Košice 040 13
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Viktor Ravasz
Svetlá 10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 04.08.2006)
Ing. Viktor Ravasz
Svetlá 10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 04.08.2006)
Ing. Miroslav Sipták
Halašova 15
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 09.03.2006)
Ing. Miroslav Sipták
Halašova 15
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 09.03.2006)
Mgr. Radovan Stretavský
135
Petrovce nad Laborcom 072 21
Vznik funkcie: 16.07.2005
  (od: 16.07.2005 do: 23.01.2006)
Mgr. Radovan Stretavský
135
Petrovce nad Laborcom 072 21
Vznik funkcie: 16.07.2005 Skončenie funkcie: 03.01.2006
  (od: 24.01.2006 do: 23.01.2006)
Ing. Jozef Tomek
Botanická 27
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 04.08.2006)
Ing. Jozef Tomek
Botanická 27
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 22.02.2006 Skončenie funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 04.08.2006)
Ing. Mária Valovičová
Sedmokráskova 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.06.2006
  (od: 05.08.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Mária Valovičová
Sedmokráskova 2
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.06.2006 Skončenie funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 15.11.2006)
Ing. Jozef Barna
Včelárska 26
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 30.10.2006 Skončenie funkcie: 28.02.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
Ing. Jozef Barna
Včelárska 26
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 30.10.2006
  (od: 16.11.2006 do: 06.07.2007)
Výška základného imania: 
1 098 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 098 000 000 Sk
  (od: 13.08.2008)
6 000 000 Sk Rozsah splatenia: 6 000 000 Sk
  (od: 16.07.2005 do: 12.08.2008)
Akcie: 
Počet: 60
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 18 300 000 Sk
  (od: 13.08.2008)
Počet: 60
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 16.07.2005 do: 12.08.2008)
Akcionár: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (od: 10.03.2006)
Slovenské elektrárne, a.s.
Hraničná 12
Bratislava 827 36
  (od: 16.07.2005 do: 09.03.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 06.07.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2005, Nz 31230/2005, Nz 30762/2005 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 16.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.01.2006.
  (od: 24.01.2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 8.2.2006, ktorým sa začína konanie o výmaz z obchodného registra v časti akcionár: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava a o zápis do obchodného registra v časti akcionár: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava.
  (od: 10.03.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  01.03.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR