Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  40667/B

Obchodné meno: 
STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
  (od: 01.03.2009)
Sídlo: 
Dunajská 32
Bratislava 817 85
  (od: 29.11.2007)
IČO: 
36 361 127
  (od: 19.05.2006)
Deň zápisu: 
19.05.2006
  (od: 19.05.2006)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.05.2006)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 19.05.2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.05.2006)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 19.05.2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 19.05.2006)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 19.05.2006)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 19.05.2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 19.05.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.05.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.05.2006)
montáž elektrických zariadení a rozvodov s nižším ako bezpečným napätím
  (od: 22.08.2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 22.08.2006)
maliarske a natieračské práce
  (od: 22.08.2006)
sklenárske práce
  (od: 22.08.2006)
výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 22.08.2006)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 22.08.2006)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5, t vrátane prípojného vozidla
  (od: 22.08.2006)
sprostredkovateľská činnosť v doprave v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.08.2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 22.08.2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 22.08.2006)
technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.08.2006)
upratovacie a čistiace práce
  (od: 22.08.2006)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.08.2006)
administratívne a kancelárske práce
  (od: 22.08.2006)
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (od: 22.08.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 22.08.2006)
činnosť organozačných a ekonomických poradcov
  (od: 22.08.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.08.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.08.2006)
prieskum trhu
  (od: 22.08.2006)
poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.08.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s s ostatnými odpadmi
  (od: 22.08.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 10.11.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 10.11.2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 10.11.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 10.11.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 10.11.2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 10.11.2006)
technik požiarnej ochrany
  (od: 10.11.2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu III. kategórie a verejnej kanalizácie III. kategórie
  (od: 13.10.2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti civilnej ochrany
  (od: 13.10.2007)
technicko - organizačné zabezpečenie školení v oblasti civilnej ochrany
  (od: 13.10.2007)
opravy elektrických zariadení
  (od: 25.11.2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,
  (od: 25.11.2008)
správa bytového, alebo nebytového fondu
  (od: 11.06.2010)
opravy. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynové
  (od: 20.09.2011)
opravy. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakové
  (od: 20.09.2011)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.09.2011)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 20.09.2011)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (od: 20.09.2011)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 20.09.2011)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (od: 20.09.2011)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (od: 20.09.2011)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (od: 20.09.2011)
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (od: 20.09.2011)
montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  (od: 20.09.2011)
poskytovanie služieb informátora
  (od: 20.09.2011)
poskytovanie služieb v záhradníctve
  (od: 20.09.2011)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 20.09.2011)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 20.09.2011)
obsluha tepelných zdrojov - kotlov na plynné, kvapalné a tuhé palivo
  (od: 27.03.2012)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 27.03.2012)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 18.05.2013)
hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
  (od: 18.05.2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 18.05.2013)
sťahovacie služby
  (od: 18.05.2013)
servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovaných látok
  (od: 18.05.2013)
organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby)
  (od: 10.09.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 10.09.2013)
opravy a údržba rebríkov a regálov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.03.2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát
  (od: 26.03.2014)
správa registratúry
  (od: 31.07.2014)
kuriérske služby
  (od: 06.04.2018)
Výkon činnosti energetického audítora
  (od: 07.05.2020)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (od: 07.05.2020)
Poskytovanie podpornej energetickej služby
  (od: 07.05.2020)
Spoločníci: 
STRABAG Property and Facility Services GmbH
Hohenzollernring 56
Münster 481 45
Spolková republika Nemecko
  (od: 25.11.2008)
RB INV, a.s.
Hlavná 483/90
Nová dedinka 900 29
  (od: 10.12.2019)
Výška vkladu každého spoločníka: 
STRABAG Property and Facility Services GmbH
Vklad: 205 736 EUR Splatené: 205 736 EUR
  (od: 01.03.2009)
RB INV, a.s.
Vklad: 168 327 EUR Splatené: 168 327 EUR
  (od: 10.12.2019)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 19.05.2006)
JUDr. Martin Belan
Laurinská 211/10
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 06.12.2010
  (od: 16.12.2010)
Stefan Babsch
Josef Flandorferstaße 57/23
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 02.02.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie.
  (od: 02.02.2021)
Základné imanie: 
374 063 EUR Rozsah splatenia: 374 063 EUR
  (od: 01.03.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 12.05.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 19.05.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 22.08.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2006.
  (od: 10.11.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.3.2007.
  (od: 12.04.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2007.
  (od: 13.10.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2008.
  (od: 25.11.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.01.2009. Zmena obchodného mena z DeTeImmobilien-Slovakia, s.r.o. na STRABAG Property and Facility Services s. r. o..
  (od: 01.03.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 21.5.2010.
  (od: 11.06.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2010.
  (od: 16.12.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2011
  (od: 10.03.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2011.
  (od: 10.09.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.2.2012
  (od: 27.03.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.05.2012.
  (od: 08.06.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2013.
  (od: 14.02.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2013
  (od: 18.05.2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.08.2013.
  (od: 10.09.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.02.2014.
  (od: 26.03.2014)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.06.2014.
  (od: 31.07.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2014.
  (od: 23.12.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2017.
  (od: 06.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  21.04.2021
Dátum výpisu:  22.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)