Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11802/N

Business name: 
NÉMO, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke NÉMO spol. s r.o.
  (from: 11/20/1991)
Registered seat: 
Prievidzská 26
Brestovec 946 17
  (from: 08/20/1999)
Identification number (IČO): 
30 999 766
  (from: 11/20/1991)
Date of entry: 
11/20/1991
  (from: 11/20/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/20/1991)
Objects of the company: 
Nákup a predaj tovaru (s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie možno obchodovať len s týmto povolením-oprávnením)
  (from: 09/15/1992)
Sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
  (from: 09/15/1992)
Partners: 
Lehel Horváth
Gorkého 631/6
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Lehel Horváth
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/23/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/25/1994)
Lehel Horváth
Gorkého 631/6
Dunajská Streda
  (from: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
  (from: 08/25/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/20/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (from: 11/20/1991)
Dodatok k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti uzavretý 8.9.1992, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle Zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).
  (from: 09/15/1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1993.
  (from: 09/01/1993)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.7.1994 podľa § 115 ods.2 Obchodného zákonníka. Dodatok č.2 zo dňa 25.7.1994 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/25/1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzatv. podľa § 115 odst. 1 Obchodného zákonníka podpísaná dňa 1.2.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 1.2.1996.
  (from: 02/22/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.03.1999. Notárskou zápisnicou N 15/99, Nz 9/99 spísanou dňa 22.04.1999 (zmena sídla z: Veľký Meder, nám. Mateja Corvina 2031/52 na: Brestovec, Prievidzská 26) bol základný dokument spoločnosti prispôsobený zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/20/1999)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 28.12.1999.
  (from: 03/02/2000)
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného Lehela Horvátha a spol., stíhaného za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona a iné, uznesením č. VII/1 Gv 152/17/1000-47 zo dňa 09.04.2019, právoplatným dňa 07.05.2019, zaistil obchodný podiel obvineného v spoločnosti NÉMO spol. s r.o., Prievidzská 26, Brestovec, IČO: 30 999 766 a zároveň zakázal obvinenému Lehelovi Horváthovi akýmkoľvek spôsobom nakladať so svojím majetkom.
  (from: 09/18/2019)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person