Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17420/P

Business name: 
Ekoservis Svidník, s.r.o. v konkurze
  (from: 06/21/2018)
Registered seat: 
Sov. hrdinov 200/33
Svidník 089 01
  (from: 05/20/2006)
Identification number (IČO): 
36 517 089
  (from: 05/20/2006)
Date of entry: 
05/20/2006
  (from: 05/20/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/2006)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/20/2006)
obchodovanie a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v komoditách: kovy, plasty, papier, sklo, drevo, biologický odpad a výrobky z nich
  (from: 05/20/2006)
Partners: 
AGB ekotrend s.r.o.
Humenská 22
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 05/13/2010)
Mesto Svidník
Sov. hrdinov 200/33
Svidník 089 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2006)
Obec Šemetkovce
Šemetkovce 090 03
Slovak Republic
  (from: 05/20/2006)
Contribution of each member: 
Mesto Svidník
Amount of investment: 1 327,756755 EUR Paid up: 1 327,756755 EUR
  (from: 01/21/2009)
Obec Šemetkovce
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 01/21/2009)
AGB ekotrend s.r.o.
Amount of investment: 4 315,209454 EUR Paid up: 4 315,209454 EUR
Lien: Zriadené v zmysle "Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel číslo 5001/13/13 OP2" zo dňa 20.8.2014 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava na obchodný podiel v spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o., Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, IČO: 36 517 089
  (from: 08/26/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/20/2006)
Ing. Barnabáš Berta
Rekreačná 1168/2
Tatranská Štrba 059 41
From: 02/10/2016
  (from: 02/20/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/13/2010)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/21/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/23/2017
  (from: 06/21/2018)
Bankruptcy trustee: 
RK Správca, k. s.
Slánska 20/A
Prešov 080 06
  (from: 06/21/2018)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person