Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40739/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ENERGA Slovakia s. r. o.
  (from: 08/10/2011)
Registered seat: 
Ostravská 1870/8
Trnava 917 02
  (from: 08/02/2022)
Identification number (IČO): 
36 362 727
  (from: 05/25/2006)
Date of entry: 
05/25/2006
  (from: 05/25/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/25/2006)
Objects of the company: 
dodávka elektriny
  (from: 05/25/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/25/2006)
nákup a predaj tovarov za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/25/2006)
poradenská činnosť v oblasti energetického inžinierstva a úspor energie
  (from: 05/25/2006)
priesku trhu a verejnej mienky
  (from: 05/25/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/25/2006)
dodávka plynu
  (from: 05/26/2015)
Partners: 
ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Aleja Grunwaldzka 472
Gdańsk 80 309
Republic of Poland
  (from: 02/11/2011)
Contribution of each member: 
ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA
Amount of investment: 2 839 833 EUR Paid up: 2 839 833 EUR
  (from: 07/12/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/16/2016)
Anna Cylkowska
ul. Gniewowska 38
Reda 84-240
Poľská republika
From: 02/28/2020
  (from: 04/07/2020)
Acting in the name of the company: 
Pri viacerých konateľoch podávať prehlásenia a podpisovať v mene Spoločnosti je vyžadovaná súčinnosť dvoch konateľov alebo jedného konateľa spolu s prokuristom.
  (from: 11/14/2014)
Capital: 
2 839 833 EUR Paid up: 2 839 833 EUR
  (from: 07/12/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.4.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/25/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2007.
  (from: 12/05/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.1.2008.
  (from: 02/09/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2008.
  (from: 02/14/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.09.2008.
  (from: 10/21/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.09.2009.
  (from: 09/26/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.02.2011.
  (from: 05/17/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.01.2011, na ktorom sa rozhodlo o zmene obchodného mena z ELNORD SLOVAKIA, s.r.o. na ENERGA Slovakia s. r. o.
  (from: 08/10/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.04.2011.
  (from: 08/10/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2013.
  (from: 07/12/2013)
Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014.
  (from: 07/24/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2014.
  (from: 11/14/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.05.2015.
  (from: 05/26/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2015
  (from: 09/30/2015)
Na vysvetlenie: 1. v časti označenia navrhovateľa, sme pri uvedení jeho obce/mesta , museli uviesť "Bratislava- mestská časť Staré Mesto", aj napriek tomu, že v obchod.registri má len Bratislava, nakoľko keby sme nevybrali jednu z možností , ktoré nám pri vypĺňaní ponúka formulár, tak nám server hlási chybu ,a s takouto chybou nám formulár neodošle - čisto technická záležitosť, 2.v časti dátum vzniku funkcie nového prokuristu: sme museli dať nejaký-hocijaký dátum, nakoľko to opätovne vyžaduje server, a keď tam dátum neuvedieme, tak nám hlási chybu a formulár nám neodošle, a to aj napriek tomu, že navrhovateľ si je vedomý, že funkcia prokuristu vznika až dňom zápisu do obchodného registra, pričom aj takto je to konštatované v rozhodnutí jediného spoločníka z 21.03.2018, avšak museli sme dať nejaký dátum a teda vybrali sme len pro forma dátum podania tohto návrhu a teda 27.03.2018;
  (from: 04/12/2018)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person