Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  550/S

Obchodné meno: 
GAMO a.s.
  (od: 23.12.1998)
Sídlo: 
Kyjevské námestie 6
Banská Bystrica 974 04
  (od: 26.04.2006)
IČO: 
36 033 987
  (od: 23.12.1998)
Deň zápisu: 
23.12.1998
  (od: 23.12.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.12.1998)
Predmet činnosti: 
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 15.01.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.12.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.12.1998)
poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky a počítačových sietí
  (od: 23.12.1998)
organizovanie kurzov a školení v oblasti prenosu údajov, káblových rozvodov, systémového a aplikačného software
  (od: 23.12.1998)
poskytovanie služieb databanky
  (od: 23.12.1998)
konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software
  (od: 23.12.1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 23.12.1998)
montáž, výroba a servis v oblasti spotrebnej a výpočtovej techniky
  (od: 14.04.1999)
montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 14.04.1999)
automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu informácii
  (od: 14.04.1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 14.04.1999)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.04.1999)
činnosť ekonomických poradcov
  (od: 14.04.1999)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 14.04.1999)
prenájom nehnuteľností
  (od: 14.04.1999)
prenájom zabudovanej výpočtovej techniky a výpočtovej siete
  (od: 14.04.1999)
upratovacie práce
  (od: 14.04.1999)
prenájom odstavných plôch, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 14.04.1999)
prenájom hnuteľného majetku
  (od: 14.04.1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 16.04.1999)
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení:
  (od: 16.04.1999)
modemov, faxmodemov a faxmodemových kariet
  (od: 16.04.1999)
telefaxov
  (od: 16.04.1999)
telefónnych prístrojov a záznamníkov
  (od: 16.04.1999)
pobočkových ústrední
  (od: 16.04.1999)
telekomunikačných vedení (prenosových ciest) mimo jednotnú telekomunikačnú sieť (JTS)
  (od: 16.04.1999)
pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť
  (od: 16.04.1999)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 15.03.2000)
poskytovanie služieb v oblasti marketingu
  (od: 23.05.2000)
poskytovanie služieb v oblasti reklamy
  (od: 23.05.2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 23.05.2000)
poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej a internetovej siete
  (od: 23.05.2000)
poskytovanie telekomunikačných služieb prístupu k sieti INTERNET koncovému uživateľovi, najmä:
  (od: 14.07.2000)
* prístup do siete Internet
  (od: 14.07.2000)
* služba DNS (sekundárky systém doménového názvu)
  (od: 14.07.2000)
*služby elektronickej pošty (e-mail)
  (od: 14.07.2000)
* služby elektronických novín (net news)
  (od: 14.07.2000)
* služby elektronického obchodu
  (od: 14.07.2000)
* proxing WWW
  (od: 14.07.2000)
* správa a prideľovanie symbolických AP adries
  (od: 14.07.2000)
* diskusné skupiny
  (od: 14.07.2000)
* FTP archív, a.p.
  (od: 14.07.2000)
montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení elektrických
  (od: 05.04.2007)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 05.04.2007)
pokládka telekomunikačných a ostatných prenosových káblov do zeme
  (od: 05.04.2007)
projektovanie a realizácia počítačových sietí a dátových prenosov
  (od: 05.04.2007)
vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov
  (od: 05.04.2007)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 05.04.2007)
opravy a údržba kancelárskych strojov a prístrojov a elektrických stojov a prístrojov pre domácnoť
  (od: 05.04.2007)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 05.04.2007)
výroba systémov pre riadenie technologických a energetických procesov
  (od: 05.04.2007)
výroba, montáž mikroprocesorových zariadení
  (od: 05.04.2007)
tvorba počítačovej grafiky
  (od: 05.04.2007)
tvorba webových stránok
  (od: 05.04.2007)
navrhovanie informačných systémov
  (od: 05.04.2007)
systémová údržba software
  (od: 05.04.2007)
vykonávanie kurzov, školení, prednášok a seminárov v oblasti počítačovej gramotnosti ECDL, FIT a VUE
  (od: 05.04.2007)
montáž, údržba a meranie analógových a digitálnych prenosových systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.04.2007)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 14.04.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 28.04.2012)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 02.04.2015)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 02.04.2015)
Geodetické a kartografické činnosti
  (od: 26.02.2016)
Počítačové služby
  (od: 26.02.2016)
Vývoj softvéru podľa Autorského zákona
  (od: 26.02.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.12.1998)
Ing. Kristián Alakša - predseda predstavenstva
Zafírová 6
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 23.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2020)
Iveta Milčíková - Podpredseda predstavenstva
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.2022)
Ing. Monika Vilimová - Člen predstavenstva
Štádlerovo nábrežie 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.05.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.03.2006)
Základné imanie: 
235 235 EUR Rozsah splatenia: 235 235 EUR
  (od: 14.01.2011)
Akcie: 
Počet: 5
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 282 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom spoločnosti, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (od: 22.09.2015)
Počet: 995
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 235 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom spoločnosti, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (od: 22.09.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Zuzana Omelková - predseda
Tajovského 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.03.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2023)
Dušan Lovič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 26.08.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2023)
Martin Vosko - člen
Mateja Bela 5974/12
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 30.05.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. N 667/98, NZ 597/98 zo dňa 23.11.1998 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. s prijatím stanov.
  (od: 23.12.1998)
. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vyda- ného živnostenského listu.
  (od: 14.04.1999)
. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vydania koncesnej listiny.
  (od: 16.04.1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ - 476/99 zo dňa 28.12.1999 a dodatok č. 1 ku stanovám.
  (od: 15.03.2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia v zmysle stanov.
  (od: 23.05.2000)
. Zapisuje sa zmena predmetu činnosti v zmysle uznesenia VZ u NZ 140/2000 zo dňa 9.5.2000 napísanje v NÚ JUDr. V. Kalinovej, Komenského 3, Banská Bystrica v súlade s rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, č. 180/3221/2000 zo dňa 13.3.2000.
  (od: 14.07.2000)
. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 25.11.2002 a 13.08.2003 schválili zmeny stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 02.01.2003 prijalo zmenu v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti.
  (od: 19.08.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  02.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)