Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  550/S

Obchodné meno: 
GAMO a.s.
  (od: 23.12.1998)
Sídlo: 
Kyjevské námestie 6
Banská Bystrica 974 04
  (od: 26.04.2006)
Kyjevské námestie 6
Banská Bystrica 974 01
  (od: 23.12.1998 do: 25.04.2006)
IČO: 
36 033 987
  (od: 23.12.1998)
Deň zápisu: 
23.12.1998
  (od: 23.12.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.12.1998)
Predmet podnikania (činnosti): 
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 15.01.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.12.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.12.1998)
poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky a počítačových sietí
  (od: 23.12.1998)
organizovanie kurzov a školení v oblasti prenosu údajov, káblových rozvodov, systémového a aplikačného software
  (od: 23.12.1998)
poskytovanie služieb databanky
  (od: 23.12.1998)
konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software
  (od: 23.12.1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 23.12.1998)
montáž, výroba a servis v oblasti spotrebnej a výpočtovej techniky
  (od: 14.04.1999)
montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 14.04.1999)
automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu informácii
  (od: 14.04.1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 14.04.1999)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.04.1999)
činnosť ekonomických poradcov
  (od: 14.04.1999)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 14.04.1999)
prenájom nehnuteľností
  (od: 14.04.1999)
prenájom zabudovanej výpočtovej techniky a výpočtovej siete
  (od: 14.04.1999)
upratovacie práce
  (od: 14.04.1999)
prenájom odstavných plôch, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 14.04.1999)
prenájom hnuteľného majetku
  (od: 14.04.1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 16.04.1999)
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení:
  (od: 16.04.1999)
modemov, faxmodemov a faxmodemových kariet
  (od: 16.04.1999)
telefaxov
  (od: 16.04.1999)
telefónnych prístrojov a záznamníkov
  (od: 16.04.1999)
pobočkových ústrední
  (od: 16.04.1999)
telekomunikačných vedení (prenosových ciest) mimo jednotnú telekomunikačnú sieť (JTS)
  (od: 16.04.1999)
pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť
  (od: 16.04.1999)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 15.03.2000)
poskytovanie služieb v oblasti marketingu
  (od: 23.05.2000)
poskytovanie služieb v oblasti reklamy
  (od: 23.05.2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 23.05.2000)
poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej a internetovej siete
  (od: 23.05.2000)
poskytovanie telekomunikačných služieb prístupu k sieti INTERNET koncovému uživateľovi, najmä:
  (od: 14.07.2000)
* prístup do siete Internet
  (od: 14.07.2000)
* služba DNS (sekundárky systém doménového názvu)
  (od: 14.07.2000)
*služby elektronickej pošty (e-mail)
  (od: 14.07.2000)
* služby elektronických novín (net news)
  (od: 14.07.2000)
* služby elektronického obchodu
  (od: 14.07.2000)
* proxing WWW
  (od: 14.07.2000)
* správa a prideľovanie symbolických AP adries
  (od: 14.07.2000)
* diskusné skupiny
  (od: 14.07.2000)
* FTP archív, a.p.
  (od: 14.07.2000)
montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení elektrických
  (od: 05.04.2007)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 05.04.2007)
pokládka telekomunikačných a ostatných prenosových káblov do zeme
  (od: 05.04.2007)
projektovanie a realizácia počítačových sietí a dátových prenosov
  (od: 05.04.2007)
vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov
  (od: 05.04.2007)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 05.04.2007)
opravy a údržba kancelárskych strojov a prístrojov a elektrických stojov a prístrojov pre domácnoť
  (od: 05.04.2007)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 05.04.2007)
výroba systémov pre riadenie technologických a energetických procesov
  (od: 05.04.2007)
výroba, montáž mikroprocesorových zariadení
  (od: 05.04.2007)
tvorba počítačovej grafiky
  (od: 05.04.2007)
tvorba webových stránok
  (od: 05.04.2007)
navrhovanie informačných systémov
  (od: 05.04.2007)
systémová údržba software
  (od: 05.04.2007)
vykonávanie kurzov, školení, prednášok a seminárov v oblasti počítačovej gramotnosti ECDL, FIT a VUE
  (od: 05.04.2007)
montáž, údržba a meranie analógových a digitálnych prenosových systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.04.2007)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 14.04.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 28.04.2012)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 02.04.2015)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 02.04.2015)
Geodetické a kartografické činnosti
  (od: 26.02.2016)
Počítačové služby
  (od: 26.02.2016)
Vývoj softvéru podľa Autorského zákona
  (od: 26.02.2016)
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia - trafostanice do 52 kV
  (od: 14.04.1999 do: 04.04.2007)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 05.04.2007 do: 27.04.2012)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia
  (od: 05.04.2007 do: 27.04.2012)
inžinierske stavby - líniové vedenie a rozvody
  (od: 05.04.2007 do: 27.04.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.12.1998)
Ing. Kristián Alakša - predseda predstavenstva
Zafírová 6
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 23.06.2020
  (od: 07.07.2020)
Iveta Milčíková - Podpredseda predstavenstva
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.09.2021
  (od: 11.11.2022)
Ing. Monika Vilimová - Člen predstavenstva
Štádlerovo nábrežie 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.05.2023
  (od: 10.06.2023)
Ing. Kristián Alakša
Zafírová 6
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 06.02.2020
  (od: 20.02.2020 do: 06.07.2020)
Ing. Kristián Alakša
Zafírová 6
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 06.02.2020 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998
  (od: 19.08.2003 do: 12.09.2005)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 12.09.2005)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 13.02.2014)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 21.01.2014
  (od: 14.02.2014 do: 13.02.2014)
Ing. Vladimír Demčík - predseda predstavenstva
29. augusta 26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 21.01.2014
  (od: 14.02.2014 do: 20.09.2016)
Ing. Vladimír Demčík - predseda predstavenstva
29. augusta 26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 21.01.2014 Skončenie funkcie: 09.09.2016
  (od: 21.09.2016 do: 20.09.2016)
Ing. Marián Gajdoš - predseda
Sládkovičova 68
Banská Bystrica
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Ing. Marian Gajdoš - predseda
Staré Hory 328
Staré Hory 976 02
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 13.02.2014)
Ing. Marian Gajdoš - predseda
Staré Hory 328
Staré Hory 976 02
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 21.01.2014
  (od: 14.02.2014 do: 13.02.2014)
Ing. Marián Gajdoš - predseda
Sládkovičova 68
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998
  (od: 19.08.2003 do: 12.09.2005)
Ing. Marián Gajdoš - predseda
Sládkovičova 68
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 12.09.2005)
Ing. Ján Lichvár - člen predstavenstva
Osadná 3/47
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 21.01.2014
  (od: 14.02.2014 do: 27.12.2016)
Ing. Ján Lichvár - člen predstavenstva
Osadná 3/47
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 21.01.2014 Skončenie funkcie: 22.12.2016
  (od: 28.12.2016 do: 27.12.2016)
Mgr. Peter Luby - člen predstavenstva
Severná 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 02.02.2017
  (od: 14.02.2017 do: 19.02.2020)
Mgr. Peter Luby - člen predstavenstva
Severná 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 02.02.2017 Skončenie funkcie: 06.02.2020
  (od: 20.02.2020 do: 19.02.2020)
Iveta Milčíková
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 07.10.2010 do: 06.09.2012)
Iveta Milčíková
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 06.09.2012)
Iveta Milčíková - člen
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 06.10.2010)
Iveta Milčíková - člen
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.08.2005 Skončenie funkcie: 24.08.2010
  (od: 07.10.2010 do: 06.10.2010)
Iveta Milčíková - podpredseda
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 05.08.2016)
Iveta Milčíková - podpredseda
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2016
  (od: 06.08.2016 do: 05.08.2016)
Iveta Milčíková - podpredseda predstavenstva
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.09.2016
  (od: 21.09.2016 do: 10.11.2022)
Iveta Milčíková - podpredseda predstavenstva
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.09.2016 Skončenie funkcie: 09.09.2021
  (od: 11.11.2022 do: 10.11.2022)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 68
Valaská 976 46
Vznik funkcie: 30.05.2006
  (od: 31.08.2006 do: 04.04.2007)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 68
Valaská 976 46
Vznik funkcie: 30.05.2006 Skončenie funkcie: 06.03.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Mária Niklová - člen
Osloboditeľov 68
Valaská 976 46
Vznik funkcie: 30.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 30.08.2006)
Ing. Ladislav Nyíri - člen
Nad Lúčkami 35
Bratislava
Skončenie funkcie: 03.10.2002
  (od: 23.12.1998 do: 03.06.2003)
Ing. Richard Tannhauser - predseda
Oremburská 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 06.10.2010)
Ing. Richard Tannhauser - predseda
Oremburská 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.08.2005 Skončenie funkcie: 24.08.2010
  (od: 07.10.2010 do: 06.10.2010)
Ing. Richard Tannhauser - predseda
Oremburská 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 07.10.2010 do: 06.09.2012)
Ing. Richard Tannhauser - predseda
Oremburská 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 06.09.2012)
Ing. Peter Turek
Ortútska cesta 216
Malachov
Vznik funkcie: 02.01.2003
  (od: 19.08.2003 do: 10.10.2005)
Ing. Peter Turek - člen
Ortútska cesta 216
Malachov 974 05
Vznik funkcie: 31.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 04.04.2007)
Ing. Peter Turek - člen
Ortútska cesta 216
Malachov 974 05
Vznik funkcie: 31.01.2006 Skončenie funkcie: 06.03.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortutská cesta 216
Malachov 974 05
Vznik funkcie: 06.03.2007
  (od: 05.04.2007 do: 11.04.2012)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortutská cesta 216
Malachov 974 05
Vznik funkcie: 06.03.2007 Skončenie funkcie: 06.03.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortútska cesta 216
Malachov
Vznik funkcie: 02.01.2003
  (od: 11.10.2005 do: 28.02.2006)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortútska cesta 216
Malachov
Vznik funkcie: 02.01.2003 Skončenie funkcie: 31.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortútska cesta 216
Malachov 974 05
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 12.04.2012 do: 06.09.2012)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortútska cesta 216
Malachov 974 05
Vznik funkcie: 07.03.2012 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 06.09.2012)
Ing. Jozef Urban - podpredseda
Školská 431
Predajná 976 63
Vznik funkcie: 21.08.2006
  (od: 31.08.2006 do: 04.04.2007)
Ing. Jozef Urban - podpredseda
Školská 431
Predajná 976 63
Vznik funkcie: 21.08.2006 Skončenie funkcie: 06.03.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 26
Banská Bystrica
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 14885/7B
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.08.2016
  (od: 06.08.2016 do: 20.09.2016)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 14885/7B
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.08.2016 Skončenie funkcie: 09.09.2016
  (od: 21.09.2016 do: 20.09.2016)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 26
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998
  (od: 19.08.2003 do: 12.09.2005)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 26
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 12.09.2005)
Ing. Július Voskár - predseda predstavenstva
Viestova 14885/7B
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.09.2016
  (od: 21.09.2016 do: 06.07.2020)
Ing. Július Voskár - predseda predstavenstva
Viestova 14885/7B
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.09.2016 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
Ing. Jaroslav Zahradník - člen
Prekážka 726/23
Liptovský Hrádok
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Ing. Jaroslav Zahradník - člen
Štúrová 728/19
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 23.12.1998
  (od: 19.08.2003 do: 12.09.2005)
Ing. Jaroslav Zahradník - člen
Štúrová 728/19
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 12.09.2005)
Ing. Marián Zolcer - člen
Agátová 1236/21
Šahy 936 01
Vznik funkcie: 15.12.2008
  (od: 24.09.2008 do: 06.09.2012)
Ing. Marián Zolcer - člen
Agátová 1236/21
Šahy 936 01
Vznik funkcie: 15.12.2008 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 06.09.2012)
Ing. Ľuboš Žiak - člen
Sládkovičova 1154/22
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 30.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 04.04.2007)
Ing. Ľuboš Žiak - člen
Sládkovičova 1154/22
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 30.05.2006 Skončenie funkcie: 06.03.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Rudolf Latiak - člen predstavenstva
Havranské 15440/21
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 23.06.2020 Skončenie funkcie: 29.05.2023
  (od: 10.06.2023 do: 09.06.2023)
Ing. Rudolf Latiak - člen predstavenstva
Havranské 15440/21
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 23.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 09.06.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.03.2006)
Spoločnosť voči tretím osobám zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda s jedným členom predstavenstva alebo podpredseda s jedným členom predstavenstva.
  (od: 23.12.1998 do: 28.02.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Zuzana Omelková - predseda
Tajovského 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.03.2020
  (od: 15.02.2023)
Dušan Lovič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 26.08.2022
  (od: 28.01.2023)
Martin Vosko - člen
Mateja Bela 5974/12
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 30.05.2023
  (od: 10.06.2023)
Ing. Ján Banas
Odbojárov 951/15
Nemecká 976 97
Vznik funkcie: 31.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 04.04.2007)
Ing. Ján Banas
Odbojárov 951/15
Nemecká 976 97
Vznik funkcie: 31.01.2006 Skončenie funkcie: 06.03.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ján Betka - Člen
Tatranská 84
Banská Bystrica
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Ján Betka - Člen
Kukučínova 10
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998
  (od: 19.08.2003 do: 12.09.2005)
Ján Betka - Člen
Kukučínova 10
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 12.09.2005)
Ján Betka - člen
Tatranská 84
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 26.04.2006 do: 06.07.2009)
Ján Betka - člen
Tatranská 84
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.04.2006 Skončenie funkcie: 05.06.2009
  (od: 07.07.2009 do: 06.07.2009)
Ing. Marián Gajdoš
Staré Hory 328
Staré Hory 976 02
Vznik funkcie: 05.06.2009
  (od: 07.07.2009 do: 06.09.2012)
Ing. Marián Gajdoš
Staré Hory 328
Staré Hory 976 02
Vznik funkcie: 05.06.2009 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 06.09.2012)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 31.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 04.04.2007)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 31.01.2006 Skončenie funkcie: 06.03.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Jaromír Klusaček
Bernolákova 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 25.04.2006)
Ing. Jaromír Klusaček
Bernolákova 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.08.2005 Skončenie funkcie: 06.04.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Ing. Ivan Krušpán - Člen
THK 15
Banská Bystrica
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Ing. Ivan Krušpán
Pod hôrkou 17
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.06.2009
  (od: 07.07.2009 do: 06.09.2012)
Ing. Ivan Krušpán
Pod hôrkou 17
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.06.2009 Skončenie funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 06.09.2012)
Ing. Ivan Krušpán - Člen
Pod Hôrkou 17
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998
  (od: 19.08.2003 do: 12.09.2005)
Ing. Ivan Krušpán - Člen
Pod Hôrkou 17
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 12.09.2005)
Ing. Rudolf Latiak
Nad Plážou 13
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.02.2020
  (od: 20.02.2020 do: 06.07.2020)
Ing. Rudolf Latiak
Nad Plážou 13
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.02.2020 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
Ing. Ján Lichvár
Osadná 47/3
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 07.02.2013
  (od: 22.02.2013 do: 13.02.2014)
Ing. Ján Lichvár
Osadná 47/3
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 07.02.2013 Skončenie funkcie: 21.01.2014
  (od: 14.02.2014 do: 13.02.2014)
Ing. Dušan Lovčič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 26.08.2022
  (od: 11.11.2022 do: 27.01.2023)
Dušan Lovič - Člen
Starohorská 1
Banská Bystrica
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Dušan Lovič - Člen
Starohorská 1
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998
  (od: 19.08.2003 do: 12.09.2005)
Dušan Lovič - Člen
Starohorská 1
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 12.09.2005)
Ing. Dušan Lovič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 06.02.2019)
Ing. Dušan Lovič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 28.08.2017
  (od: 07.02.2019 do: 06.02.2019)
Ing. Dušan Lovič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.08.2017
  (od: 07.02.2019 do: 10.11.2022)
Ing. Dušan Lovič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.08.2017 Skončenie funkcie: 26.08.2022
  (od: 11.11.2022 do: 10.11.2022)
Ing. Ivan Luby
Ružová 4
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 17.02.2014
  (od: 04.03.2014 do: 06.02.2019)
Ing. Ivan Luby
Ružová 4
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 17.02.2014 Skončenie funkcie: 17.02.2019
  (od: 07.02.2019 do: 06.02.2019)
Ing. Ivan Luby - člen
Ružová 4
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 17.02.2019
  (od: 07.02.2019 do: 08.04.2020)
Ing. Ivan Luby - člen
Ružová 4
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 17.02.2019 Skončenie funkcie: 20.03.2020
  (od: 09.04.2020 do: 08.04.2020)
Iveta Milčíková - Člen
Tatranská 38
Banská Bystrica
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Iveta Milčíková - Člen
Tatranská 38
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998
  (od: 19.08.2003 do: 12.09.2005)
Iveta Milčíková - Člen
Tatranská 38
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 12.09.2005)
Ing. Zuzana Omelková
Tajovského 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.03.2020
  (od: 09.04.2020 do: 14.02.2023)
Ing. Martin Ondrušek
ul. Imatra 7
Zvolen
Vznik funkcie: 02.01.2003
  (od: 19.08.2003 do: 10.10.2005)
Ing. Martin Ondrušek - predseda
ul. Imatra 7
Zvolen
Vznik funkcie: 02.01.2003
  (od: 11.10.2005 do: 28.02.2006)
Ing. Martin Ondrušek - predseda
ul. Imatra 7
Zvolen
Vznik funkcie: 02.01.2003 Skončenie funkcie: 31.01.2006
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Miroslav Palka , PhD. - predseda dozornej rady
Pieninská 25
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 23.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 27.01.2023)
Ing. Miroslav Palka , PhD. - predseda dozornej rady
Pieninská 25
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 23.06.2020 Skončenie funkcie: 05.01.2023
  (od: 28.01.2023 do: 27.01.2023)
Ing. Branislav Školník
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 25.04.2006)
Ing. Branislav Školník
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.08.2005 Skončenie funkcie: 06.04.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Ing. Branislav Školník - člen
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 26.05.2006 do: 28.05.2012)
Ing. Branislav Školník - člen
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 21.04.2011
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Branislav Školník - člen
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 21.02.2013)
Ing. Branislav Školník - člen
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.05.2012 Skončenie funkcie: 07.02.2013
  (od: 22.02.2013 do: 21.02.2013)
Ing. Miroslav Šteňo - člen
Kiepka 89
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 26.05.2006 do: 04.04.2007)
Ing. Miroslav Šteňo - člen
Kiepka 89
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 06.03.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Július Tomka , PhD. - predseda
Švermova 49
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.08.2012
  (od: 07.09.2012 do: 06.02.2019)
Ing. Július Tomka , PhD. - predseda
Švermova 49
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.08.2012 Skončenie funkcie: 28.08.2017
  (od: 07.02.2019 do: 06.02.2019)
Ing. Július Tomka , PhD. - predseda
Švermova 49
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.08.2017
  (od: 07.02.2019 do: 19.02.2020)
Ing. Július Tomka , PhD. - predseda
Švermova 49
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.08.2017 Skončenie funkcie: 06.02.2020
  (od: 20.02.2020 do: 19.02.2020)
Ing. Peter Turek - Člen
Tatranská 35
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 02.01.2003
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Július Varga - Člen
Magurská 47
Banská Bystrica
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Július Varga - Člen
Magurská 47
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998
  (od: 19.08.2003 do: 12.09.2005)
Július Varga - Člen
Magurská 47
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 23.12.1998 Skončenie funkcie: 24.08.2005
  (od: 13.09.2005 do: 12.09.2005)
Ing. Monika Vilmová - člen
Štadlerovo nábrežie 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.01.2023
  (od: 15.02.2023 do: 31.03.2023)
Ing. Július Voskár - člen
Viestova 26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 26.04.2006 do: 23.09.2008)
Ing. Július Voskár - člen
Viestova 26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.04.2006 Skončenie funkcie: 23.07.2008
  (od: 24.09.2008 do: 23.09.2008)
Ing. Monika Vilimová - člen
Štadlerovo nábrežie 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.01.2023 Skončenie funkcie: 29.05.2023
  (od: 10.06.2023 do: 09.06.2023)
Ing. Monika Vilimová - člen
Štadlerovo nábrežie 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.01.2023
  (od: 01.04.2023 do: 09.06.2023)
Výška základného imania: 
235 235 EUR Rozsah splatenia: 235 235 EUR
  (od: 14.01.2011)
498 498 EUR Rozsah splatenia: 498 498 EUR
  (od: 14.04.2010 do: 13.01.2011)
830 830 EUR Rozsah splatenia: 830 830 EUR
  (od: 12.03.2009 do: 13.04.2010)
25 025 000 Sk Rozsah splatenia: 25 025 000 Sk
  (od: 05.04.2007 do: 11.03.2009)
25 000 000 Sk Rozsah splatenia: 25 000 000 Sk
  (od: 26.04.2006 do: 04.04.2007)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 19.08.2003 do: 25.04.2006)
1 000 000 Sk
  (od: 23.12.1998 do: 18.08.2003)
Akcie: 
Počet: 5
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 282 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom spoločnosti, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (od: 22.09.2015)
Počet: 995
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 235 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom spoločnosti, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (od: 22.09.2015)
Počet: 5
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 282 EUR
  (od: 02.04.2015 do: 21.09.2015)
Počet: 995
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 235 EUR
  (od: 02.04.2015 do: 21.09.2015)
Počet: 1001
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 235 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (od: 14.01.2011 do: 01.04.2015)
Počet: 1001
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 498 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (od: 14.04.2010 do: 13.01.2011)
Počet: 1001
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 830 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (od: 12.03.2009 do: 13.04.2010)
Počet: 1001
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (od: 05.04.2007 do: 11.03.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (od: 26.04.2006 do: 04.04.2007)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov
  (od: 01.03.2006 do: 25.04.2006)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.08.2003 do: 28.02.2006)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.03.2000 do: 18.08.2003)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.12.1998 do: 14.03.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. N 667/98, NZ 597/98 zo dňa 23.11.1998 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. s prijatím stanov.
  (od: 23.12.1998)
. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vyda- ného živnostenského listu.
  (od: 14.04.1999)
. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vydania koncesnej listiny.
  (od: 16.04.1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ - 476/99 zo dňa 28.12.1999 a dodatok č. 1 ku stanovám.
  (od: 15.03.2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia v zmysle stanov.
  (od: 23.05.2000)
. Zapisuje sa zmena predmetu činnosti v zmysle uznesenia VZ u NZ 140/2000 zo dňa 9.5.2000 napísanje v NÚ JUDr. V. Kalinovej, Komenského 3, Banská Bystrica v súlade s rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, č. 180/3221/2000 zo dňa 13.3.2000.
  (od: 14.07.2000)
. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 25.11.2002 a 13.08.2003 schválili zmeny stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 02.01.2003 prijalo zmenu v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti.
  (od: 19.08.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR