Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  550/S

Business name: 
GAMO a.s.
  (from: 12/23/1998)
Registered seat: 
Kyjevské námestie 6
Banská Bystrica 974 04
  (from: 04/26/2006)
Kyjevské námestie 6
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/23/1998 until: 04/25/2006)
Identification number (IČO): 
36 033 987
  (from: 12/23/1998)
Date of entry: 
12/23/1998
  (from: 12/23/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/23/1998)
Objects of the company: 
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/15/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/23/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/23/1998)
poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky a počítačových sietí
  (from: 12/23/1998)
organizovanie kurzov a školení v oblasti prenosu údajov, káblových rozvodov, systémového a aplikačného software
  (from: 12/23/1998)
poskytovanie služieb databanky
  (from: 12/23/1998)
konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software
  (from: 12/23/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/23/1998)
montáž, výroba a servis v oblasti spotrebnej a výpočtovej techniky
  (from: 04/14/1999)
montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 04/14/1999)
automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu informácii
  (from: 04/14/1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/14/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/14/1999)
činnosť ekonomických poradcov
  (from: 04/14/1999)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/14/1999)
prenájom nehnuteľností
  (from: 04/14/1999)
prenájom zabudovanej výpočtovej techniky a výpočtovej siete
  (from: 04/14/1999)
upratovacie práce
  (from: 04/14/1999)
prenájom odstavných plôch, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 04/14/1999)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 04/14/1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 04/16/1999)
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení:
  (from: 04/16/1999)
modemov, faxmodemov a faxmodemových kariet
  (from: 04/16/1999)
telefaxov
  (from: 04/16/1999)
telefónnych prístrojov a záznamníkov
  (from: 04/16/1999)
pobočkových ústrední
  (from: 04/16/1999)
telekomunikačných vedení (prenosových ciest) mimo jednotnú telekomunikačnú sieť (JTS)
  (from: 04/16/1999)
pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť
  (from: 04/16/1999)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 03/15/2000)
poskytovanie služieb v oblasti marketingu
  (from: 05/23/2000)
poskytovanie služieb v oblasti reklamy
  (from: 05/23/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/23/2000)
poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej a internetovej siete
  (from: 05/23/2000)
poskytovanie telekomunikačných služieb prístupu k sieti INTERNET koncovému uživateľovi, najmä:
  (from: 07/14/2000)
* prístup do siete Internet
  (from: 07/14/2000)
* služba DNS (sekundárky systém doménového názvu)
  (from: 07/14/2000)
*služby elektronickej pošty (e-mail)
  (from: 07/14/2000)
* služby elektronických novín (net news)
  (from: 07/14/2000)
* služby elektronického obchodu
  (from: 07/14/2000)
* proxing WWW
  (from: 07/14/2000)
* správa a prideľovanie symbolických AP adries
  (from: 07/14/2000)
* diskusné skupiny
  (from: 07/14/2000)
* FTP archív, a.p.
  (from: 07/14/2000)
montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení elektrických
  (from: 04/05/2007)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 04/05/2007)
pokládka telekomunikačných a ostatných prenosových káblov do zeme
  (from: 04/05/2007)
projektovanie a realizácia počítačových sietí a dátových prenosov
  (from: 04/05/2007)
vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov
  (from: 04/05/2007)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/05/2007)
opravy a údržba kancelárskych strojov a prístrojov a elektrických stojov a prístrojov pre domácnoť
  (from: 04/05/2007)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/05/2007)
výroba systémov pre riadenie technologických a energetických procesov
  (from: 04/05/2007)
výroba, montáž mikroprocesorových zariadení
  (from: 04/05/2007)
tvorba počítačovej grafiky
  (from: 04/05/2007)
tvorba webových stránok
  (from: 04/05/2007)
navrhovanie informačných systémov
  (from: 04/05/2007)
systémová údržba software
  (from: 04/05/2007)
vykonávanie kurzov, školení, prednášok a seminárov v oblasti počítačovej gramotnosti ECDL, FIT a VUE
  (from: 04/05/2007)
montáž, údržba a meranie analógových a digitálnych prenosových systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/05/2007)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/14/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/28/2012)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 04/02/2015)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 04/02/2015)
Geodetické a kartografické činnosti
  (from: 02/26/2016)
Počítačové služby
  (from: 02/26/2016)
Vývoj softvéru podľa Autorského zákona
  (from: 02/26/2016)
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia - trafostanice do 52 kV
  (from: 04/14/1999 until: 04/04/2007)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 04/05/2007 until: 04/27/2012)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia
  (from: 04/05/2007 until: 04/27/2012)
inžinierske stavby - líniové vedenie a rozvody
  (from: 04/05/2007 until: 04/27/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/23/1998)
Iveta Milčíková - podpredseda predstavenstva
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 11
From: 09/09/2016
  (from: 09/21/2016)
Ing. Kristián Alakša - predseda predstavenstva
Zafírová 6
Banská Bystrica 974 05
From: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020)
Ing. Rudolf Latiak - člen predstavenstva
Havranské 15440/21
Banská Bystrica 974 04
From: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020)
Ing. Kristián Alakša
Zafírová 6
Banská Bystrica 974 05
From: 02/06/2020
  (from: 02/20/2020 until: 07/06/2020)
Ing. Kristián Alakša
Zafírová 6
Banská Bystrica 974 05
From: 02/06/2020 Until: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica
From: 12/23/1998
  (from: 08/19/2003 until: 09/12/2005)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica
From: 12/23/1998 Until: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica 974 01
From: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 02/13/2014)
Ing. Vladimír Demčík - člen
29. augusta 26
Banská Bystrica 974 01
From: 08/30/2012 Until: 01/21/2014
  (from: 02/14/2014 until: 02/13/2014)
Ing. Vladimír Demčík - predseda predstavenstva
29. augusta 26
Banská Bystrica 974 01
From: 01/21/2014
  (from: 02/14/2014 until: 09/20/2016)
Ing. Vladimír Demčík - predseda predstavenstva
29. augusta 26
Banská Bystrica 974 01
From: 01/21/2014 Until: 09/09/2016
  (from: 09/21/2016 until: 09/20/2016)
Ing. Marián Gajdoš - predseda
Sládkovičova 68
Banská Bystrica
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Ing. Marian Gajdoš - predseda
Staré Hory 328
Staré Hory 976 02
From: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 02/13/2014)
Ing. Marian Gajdoš - predseda
Staré Hory 328
Staré Hory 976 02
From: 08/30/2012 Until: 01/21/2014
  (from: 02/14/2014 until: 02/13/2014)
Ing. Marián Gajdoš - predseda
Sládkovičova 68
Banská Bystrica
From: 12/23/1998
  (from: 08/19/2003 until: 09/12/2005)
Ing. Marián Gajdoš - predseda
Sládkovičova 68
Banská Bystrica
From: 12/23/1998 Until: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Ján Lichvár - člen predstavenstva
Osadná 3/47
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/21/2014
  (from: 02/14/2014 until: 12/27/2016)
Ing. Ján Lichvár - člen predstavenstva
Osadná 3/47
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/21/2014 Until: 12/22/2016
  (from: 12/28/2016 until: 12/27/2016)
Mgr. Peter Luby - člen predstavenstva
Severná 14
Banská Bystrica 974 01
From: 02/02/2017
  (from: 02/14/2017 until: 02/19/2020)
Mgr. Peter Luby - člen predstavenstva
Severná 14
Banská Bystrica 974 01
From: 02/02/2017 Until: 02/06/2020
  (from: 02/20/2020 until: 02/19/2020)
Iveta Milčíková
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
From: 09/09/2010
  (from: 10/07/2010 until: 09/06/2012)
Iveta Milčíková
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
From: 09/09/2010 Until: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 09/06/2012)
Iveta Milčíková - člen
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
From: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 10/06/2010)
Iveta Milčíková - člen
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
From: 08/24/2005 Until: 08/24/2010
  (from: 10/07/2010 until: 10/06/2010)
Iveta Milčíková - podpredseda
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
From: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 08/05/2016)
Iveta Milčíková - podpredseda
Tatranská 38
Banská Bystrica 974 01
From: 08/30/2012 Until: 07/31/2016
  (from: 08/06/2016 until: 08/05/2016)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 68
Valaská 976 46
From: 05/30/2006
  (from: 08/31/2006 until: 04/04/2007)
Ing. Mária Niklová - člen
Cesta Osloboditeľov 68
Valaská 976 46
From: 05/30/2006 Until: 03/06/2007
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ing. Mária Niklová - člen
Osloboditeľov 68
Valaská 976 46
From: 05/30/2006
  (from: 06/06/2006 until: 08/30/2006)
Ing. Ladislav Nyíri - člen
Nad Lúčkami 35
Bratislava
Until: 10/03/2002
  (from: 12/23/1998 until: 06/03/2003)
Ing. Richard Tannhauser - predseda
Oremburská 1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 10/06/2010)
Ing. Richard Tannhauser - predseda
Oremburská 1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/24/2005 Until: 08/24/2010
  (from: 10/07/2010 until: 10/06/2010)
Ing. Richard Tannhauser - predseda
Oremburská 1
Banská Bystrica 974 01
From: 09/09/2010
  (from: 10/07/2010 until: 09/06/2012)
Ing. Richard Tannhauser - predseda
Oremburská 1
Banská Bystrica 974 01
From: 09/09/2010 Until: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 09/06/2012)
Ing. Peter Turek
Ortútska cesta 216
Malachov
From: 01/02/2003
  (from: 08/19/2003 until: 10/10/2005)
Ing. Peter Turek - člen
Ortútska cesta 216
Malachov 974 05
From: 01/31/2006
  (from: 03/01/2006 until: 04/04/2007)
Ing. Peter Turek - člen
Ortútska cesta 216
Malachov 974 05
From: 01/31/2006 Until: 03/06/2007
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortutská cesta 216
Malachov 974 05
From: 03/06/2007
  (from: 04/05/2007 until: 04/11/2012)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortutská cesta 216
Malachov 974 05
From: 03/06/2007 Until: 03/06/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortútska cesta 216
Malachov
From: 01/02/2003
  (from: 10/11/2005 until: 02/28/2006)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortútska cesta 216
Malachov
From: 01/02/2003 Until: 01/31/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortútska cesta 216
Malachov 974 05
From: 03/07/2012
  (from: 04/12/2012 until: 09/06/2012)
Ing. Peter Turek - podpredseda
Ortútska cesta 216
Malachov 974 05
From: 03/07/2012 Until: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 09/06/2012)
Ing. Jozef Urban - podpredseda
Školská 431
Predajná 976 63
From: 08/21/2006
  (from: 08/31/2006 until: 04/04/2007)
Ing. Jozef Urban - podpredseda
Školská 431
Predajná 976 63
From: 08/21/2006 Until: 03/06/2007
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 26
Banská Bystrica
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 14885/7B
Banská Bystrica 974 01
From: 08/01/2016
  (from: 08/06/2016 until: 09/20/2016)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 14885/7B
Banská Bystrica 974 01
From: 08/01/2016 Until: 09/09/2016
  (from: 09/21/2016 until: 09/20/2016)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 26
Banská Bystrica
From: 12/23/1998
  (from: 08/19/2003 until: 09/12/2005)
Ing. Július Voskár - podpredseda
Viestova 26
Banská Bystrica
From: 12/23/1998 Until: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Július Voskár - predseda predstavenstva
Viestova 14885/7B
Banská Bystrica 974 01
From: 09/09/2016
  (from: 09/21/2016 until: 07/06/2020)
Ing. Július Voskár - predseda predstavenstva
Viestova 14885/7B
Banská Bystrica 974 01
From: 09/09/2016 Until: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Ing. Jaroslav Zahradník - člen
Prekážka 726/23
Liptovský Hrádok
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Ing. Jaroslav Zahradník - člen
Štúrová 728/19
Liptovský Hrádok
From: 12/23/1998
  (from: 08/19/2003 until: 09/12/2005)
Ing. Jaroslav Zahradník - člen
Štúrová 728/19
Liptovský Hrádok
From: 12/23/1998 Until: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Marián Zolcer - člen
Agátová 1236/21
Šahy 936 01
From: 12/15/2008
  (from: 09/24/2008 until: 09/06/2012)
Ing. Marián Zolcer - člen
Agátová 1236/21
Šahy 936 01
From: 12/15/2008 Until: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 09/06/2012)
Ing. Ľuboš Žiak - člen
Sládkovičova 1154/22
Brezno 977 01
From: 05/30/2006
  (from: 06/06/2006 until: 04/04/2007)
Ing. Ľuboš Žiak - člen
Sládkovičova 1154/22
Brezno 977 01
From: 05/30/2006 Until: 03/06/2007
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/01/2006)
Spoločnosť voči tretím osobám zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda s jedným členom predstavenstva alebo podpredseda s jedným členom predstavenstva.
  (from: 12/23/1998 until: 02/28/2006)
Capital: 
235 235 EUR Paid up: 235 235 EUR
  (from: 01/14/2011)
498 498 EUR Paid up: 498 498 EUR
  (from: 04/14/2010 until: 01/13/2011)
830 830 EUR Paid up: 830 830 EUR
  (from: 03/12/2009 until: 04/13/2010)
25 025 000 Sk Paid up: 25 025 000 Sk
  (from: 04/05/2007 until: 03/11/2009)
25 000 000 Sk Paid up: 25 000 000 Sk
  (from: 04/26/2006 until: 04/04/2007)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 08/19/2003 until: 04/25/2006)
1 000 000 Sk
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Shares: 
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 282 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je obmedzený súhlasom spoločnosti, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 09/22/2015)
Number of shares: 995
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 235 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je obmedzený súhlasom spoločnosti, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 09/22/2015)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 282 EUR
  (from: 04/02/2015 until: 09/21/2015)
Number of shares: 995
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 235 EUR
  (from: 04/02/2015 until: 09/21/2015)
Number of shares: 1001
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 235 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (from: 01/14/2011 until: 04/01/2015)
Number of shares: 1001
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 498 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (from: 04/14/2010 until: 01/13/2011)
Number of shares: 1001
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (from: 03/12/2009 until: 04/13/2010)
Number of shares: 1001
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (from: 04/05/2007 until: 03/11/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov.
  (from: 04/26/2006 until: 04/04/2007)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom doterajších akcionárov
  (from: 03/01/2006 until: 04/25/2006)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/19/2003 until: 02/28/2006)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/15/2000 until: 08/18/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/23/1998 until: 03/14/2000)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Lovič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/28/2017
  (from: 02/07/2019)
Ing. Zuzana Omelková
Tajovského 14
Banská Bystrica 974 01
From: 03/20/2020
  (from: 04/09/2020)
Ing. Miroslav Palka , PhD. - predseda dozornej rady
Pieninská 25
Banská Bystrica 974 11
From: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020)
Ing. Ján Banas
Odbojárov 951/15
Nemecká 976 97
From: 01/31/2006
  (from: 03/01/2006 until: 04/04/2007)
Ing. Ján Banas
Odbojárov 951/15
Nemecká 976 97
From: 01/31/2006 Until: 03/06/2007
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ján Betka - Člen
Tatranská 84
Banská Bystrica
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Ján Betka - Člen
Kukučínova 10
Banská Bystrica
From: 12/23/1998
  (from: 08/19/2003 until: 09/12/2005)
Ján Betka - Člen
Kukučínova 10
Banská Bystrica
From: 12/23/1998 Until: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ján Betka - člen
Tatranská 84
Banská Bystrica 974 01
From: 04/06/2006
  (from: 04/26/2006 until: 07/06/2009)
Ján Betka - člen
Tatranská 84
Banská Bystrica 974 01
From: 04/06/2006 Until: 06/05/2009
  (from: 07/07/2009 until: 07/06/2009)
Ing. Marián Gajdoš
Staré Hory 328
Staré Hory 976 02
From: 06/05/2009
  (from: 07/07/2009 until: 09/06/2012)
Ing. Marián Gajdoš
Staré Hory 328
Staré Hory 976 02
From: 06/05/2009 Until: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 09/06/2012)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 01/31/2006
  (from: 03/01/2006 until: 04/04/2007)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
From: 01/31/2006 Until: 03/06/2007
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ing. Jaromír Klusaček
Bernolákova 1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 04/25/2006)
Ing. Jaromír Klusaček
Bernolákova 1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/24/2005 Until: 04/06/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Ing. Ivan Krušpán - Člen
THK 15
Banská Bystrica
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Ing. Ivan Krušpán
Pod hôrkou 17
Banská Bystrica 974 01
From: 06/05/2009
  (from: 07/07/2009 until: 09/06/2012)
Ing. Ivan Krušpán
Pod hôrkou 17
Banská Bystrica 974 01
From: 06/05/2009 Until: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 09/06/2012)
Ing. Ivan Krušpán - Člen
Pod Hôrkou 17
Banská Bystrica
From: 12/23/1998
  (from: 08/19/2003 until: 09/12/2005)
Ing. Ivan Krušpán - Člen
Pod Hôrkou 17
Banská Bystrica
From: 12/23/1998 Until: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Ján Lichvár
Osadná 47/3
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 02/07/2013
  (from: 02/22/2013 until: 02/13/2014)
Ing. Ján Lichvár
Osadná 47/3
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 02/07/2013 Until: 01/21/2014
  (from: 02/14/2014 until: 02/13/2014)
Dušan Lovič - Člen
Starohorská 1
Banská Bystrica
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Dušan Lovič - Člen
Starohorská 1
Banská Bystrica
From: 12/23/1998
  (from: 08/19/2003 until: 09/12/2005)
Dušan Lovič - Člen
Starohorská 1
Banská Bystrica
From: 12/23/1998 Until: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Dušan Lovič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 02/06/2019)
Ing. Dušan Lovič - člen
Starohorská 1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/30/2012 Until: 08/28/2017
  (from: 02/07/2019 until: 02/06/2019)
Ing. Ivan Luby
Ružová 4
Banská Bystrica 974 11
From: 02/17/2014
  (from: 03/04/2014 until: 02/06/2019)
Ing. Ivan Luby
Ružová 4
Banská Bystrica 974 11
From: 02/17/2014 Until: 02/17/2019
  (from: 02/07/2019 until: 02/06/2019)
Ing. Ivan Luby - člen
Ružová 4
Banská Bystrica 974 11
From: 02/17/2019
  (from: 02/07/2019 until: 04/08/2020)
Ing. Ivan Luby - člen
Ružová 4
Banská Bystrica 974 11
From: 02/17/2019 Until: 03/20/2020
  (from: 04/09/2020 until: 04/08/2020)
Iveta Milčíková - Člen
Tatranská 38
Banská Bystrica
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Iveta Milčíková - Člen
Tatranská 38
Banská Bystrica
From: 12/23/1998
  (from: 08/19/2003 until: 09/12/2005)
Iveta Milčíková - Člen
Tatranská 38
Banská Bystrica
From: 12/23/1998 Until: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Martin Ondrušek
ul. Imatra 7
Zvolen
From: 01/02/2003
  (from: 08/19/2003 until: 10/10/2005)
Ing. Martin Ondrušek - predseda
ul. Imatra 7
Zvolen
From: 01/02/2003
  (from: 10/11/2005 until: 02/28/2006)
Ing. Martin Ondrušek - predseda
ul. Imatra 7
Zvolen
From: 01/02/2003 Until: 01/31/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ing. Branislav Školník
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 04/25/2006)
Ing. Branislav Školník
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 08/24/2005 Until: 04/06/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Ing. Branislav Školník - člen
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 04/21/2006
  (from: 05/26/2006 until: 05/28/2012)
Ing. Branislav Školník - člen
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 04/21/2006 Until: 04/21/2011
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Branislav Školník - člen
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 05/16/2012
  (from: 05/29/2012 until: 02/21/2013)
Ing. Branislav Školník - člen
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 05/16/2012 Until: 02/07/2013
  (from: 02/22/2013 until: 02/21/2013)
Ing. Miroslav Šteňo - člen
Kiepka 89
Brezno 977 01
From: 04/21/2006
  (from: 05/26/2006 until: 04/04/2007)
Ing. Miroslav Šteňo - člen
Kiepka 89
Brezno 977 01
From: 04/21/2006 Until: 03/06/2007
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ing. Július Tomka , PhD. - predseda
Švermova 49
Banská Bystrica 974 01
From: 08/30/2012
  (from: 09/07/2012 until: 02/06/2019)
Ing. Július Tomka , PhD. - predseda
Švermova 49
Banská Bystrica 974 01
From: 08/30/2012 Until: 08/28/2017
  (from: 02/07/2019 until: 02/06/2019)
Ing. Július Tomka , PhD. - predseda
Švermova 49
Banská Bystrica 974 01
From: 08/28/2017
  (from: 02/07/2019 until: 02/19/2020)
Ing. Július Tomka , PhD. - predseda
Švermova 49
Banská Bystrica 974 01
From: 08/28/2017 Until: 02/06/2020
  (from: 02/20/2020 until: 02/19/2020)
Ing. Peter Turek - Člen
Tatranská 35
Banská Bystrica
From: 12/23/1998 Until: 01/02/2003
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Július Varga - Člen
Magurská 47
Banská Bystrica
  (from: 12/23/1998 until: 08/18/2003)
Július Varga - Člen
Magurská 47
Banská Bystrica
From: 12/23/1998
  (from: 08/19/2003 until: 09/12/2005)
Július Varga - Člen
Magurská 47
Banská Bystrica
From: 12/23/1998 Until: 08/24/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Július Voskár - člen
Viestova 26
Banská Bystrica 974 01
From: 04/06/2006
  (from: 04/26/2006 until: 09/23/2008)
Ing. Július Voskár - člen
Viestova 26
Banská Bystrica 974 01
From: 04/06/2006 Until: 07/23/2008
  (from: 09/24/2008 until: 09/23/2008)
Ing. Rudolf Latiak
Nad Plážou 13
Banská Bystrica 974 01
From: 02/06/2020 Until: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Ing. Rudolf Latiak
Nad Plážou 13
Banská Bystrica 974 01
From: 02/06/2020
  (from: 02/20/2020 until: 07/06/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. N 667/98, NZ 597/98 zo dňa 23.11.1998 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. s prijatím stanov.
  (from: 12/23/1998)
. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vyda- ného živnostenského listu.
  (from: 04/14/1999)
. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vydania koncesnej listiny.
  (from: 04/16/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ - 476/99 zo dňa 28.12.1999 a dodatok č. 1 ku stanovám.
  (from: 03/15/2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia v zmysle stanov.
  (from: 05/23/2000)
. Zapisuje sa zmena predmetu činnosti v zmysle uznesenia VZ u NZ 140/2000 zo dňa 9.5.2000 napísanje v NÚ JUDr. V. Kalinovej, Komenského 3, Banská Bystrica v súlade s rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, č. 180/3221/2000 zo dňa 13.3.2000.
  (from: 07/14/2000)
. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 25.11.2002 a 13.08.2003 schválili zmeny stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 02.01.2003 prijalo zmenu v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti.
  (from: 08/19/2003)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person