Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40736/B

Business name: 
Gafaospol, s.r.o.
  (from: 04/04/2006)
Registered seat: 
Mierová 1
Bratislava 821 05
  (from: 04/04/2006)
Identification number (IČO): 
34 139 265
  (from: 04/26/1996)
Date of entry: 
04/26/1996
  (from: 04/26/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/26/1996)
Objects of the company: 
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 07/07/2003)
poskytovanie software
  (from: 04/26/1996)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 04/26/1996)
poradenská a spracovateľská služba v oblasti software a hardware
  (from: 04/26/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/26/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/26/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
  (from: 04/26/1996)
vydavateľské činnosti
  (from: 04/26/1996)
návrh a distribúcia tlače
  (from: 11/06/2002)
poskytovanie dátových služieb, internetová čitáreň
  (from: 11/06/2002)
služby súvisiace s databázami
  (from: 11/06/2002)
spracovanie údajov
  (from: 11/06/2002)
výskum a vývoj v oblasti hardware
  (from: 11/06/2002)
výroba rozhlasových a televíznych vysielačov, telefónnych a ďalekopisných prístrojov
  (from: 11/06/2002)
výroba mikrovlnných vysielačov a prijímačov
  (from: 11/06/2002)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 11/06/2002)
údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 11/06/2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 11/06/2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 11/06/2002)
prenájom software, hardware, telekomunikačnej techniky
  (from: 11/06/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/06/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 11/06/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/06/2002)
reklamné činnosti
  (from: 11/06/2002)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/06/2002)
výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov
  (from: 11/06/2002)
poskytovanie telekomunikačnej služby, sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete Internet (VoIP)
  (from: 11/06/2002)
Partners: 
Gabriel Fazekaš
Rožňavská 644/16
Moldava nad Bodvou 045 01
Slovak Republic
  (from: 04/04/2006)
Contribution of each member: 
Gabriel Fazekaš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/04/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/26/1996)
Gabriel Fazekaš
Rožňavská 644/16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 03/28/2006
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 04/04/2006)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/28/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.03.1996 podľa ust. § 24 ods. 1, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6121
  (from: 04/26/1996)
Zmluvy o prevode obchodných podielov uzatvorené dňa 14.08.1996, 19.08.1996 a 20.08.1996. Dodatok zo dňa 20.08.1996 k spoločenskej zmluve. Zmena obchodného mena spoločnosti z LEVI SYSTEMS s.r.o. na LEVI TRADING s.r.o. Stary spis: S.r.o. 6121
  (from: 09/23/1996)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.1998 bol prijatý dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/10/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice N 554/2001, NZ 556/2001 zo dňa 14.12.2001.
  (from: 02/28/2002)
Zápis zmeny obchodného mena podľa dodatku k spoločenskej zmluve (notárska zápisnica N 554/2001, NZ 556/2001 zo dňa 14.12.2001).
  (from: 05/31/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2002 o zmenách spoločenskej zmluvy obsiahnutých v dodatku k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/06/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2003 o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/07/2003)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person