Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  705/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Boliarov v likvidácii
  (od: 06.11.2010)
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Boliarov
  (od: 21.04.1993 do: 05.11.2010)
Poľnohospodárske družstvo Boliarov, okres Košice-vidiek
  (od: 03.04.1991 do: 20.04.1993)
Sídlo: 
Boliarov
  (od: 03.04.1991)
IČO: 
00 697 125
  (od: 03.04.1991)
Deň zápisu: 
03.04.1991
  (od: 03.04.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 03.04.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospod. výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 21.04.1993)
veľkoobchod s poľnohospod. produktami a živými zvieratami
  (od: 21.04.1993)
maloobchod s mliekom, ovčím syrom, múkou
  (od: 21.04.1993)
výroba mlieka, ovčieho syra a múky
  (od: 21.04.1993)
výroba krmiva pre hospodárske zvieratá
  (od: 21.04.1993)
prenájom výrobných prostriedkov členom družstva
  (od: 21.04.1993)
výroba, predaj a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 03.04.1991 do: 20.04.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 03.04.1991 do: 20.04.1993)
obchodná činnosť do ktorej patrí : nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a potravín, nákup a predaj poľnohospodárskych potrieb, pohonné hmoty a mazadla, paliva, náhradné diely, stavebný a hutný materiál, ostatný materiál
  (od: 03.04.1991 do: 20.04.1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vlád. nariadenia číslo 256/90 Zb.
  (od: 03.04.1991 do: 20.04.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.04.1993)
predstavenstvo
  (od: 03.04.1991 do: 20.04.1993)
Imrich Hlavatý - člen
70
Boliarov
  (od: 21.04.1993)
Milan Hlavatý - člen
2
Boliarov
  (od: 30.06.2017)
Ing. Jaroslav Hrehor - predseda
8
Boliarov
  (od: 13.04.2017)
Ing. Pavol Jesenský - podpredseda
17
Kecerovce
  (od: 30.06.2017)
Andrej Hlavatý - člen
58
Boliarov
  (od: 30.06.2017)
Pavol Forgáč - člen
Tyršovo nábr. 11
Košice
  (od: 21.04.1993 do: 02.11.1997)
Milan H l a v a t ý - podpredseda
  (od: 03.04.1991 do: 20.04.1993)
Ing. František H l a v a t ý - predseda
  (od: 03.04.1991 do: 20.04.1993)
Milan Hlavatý - podpredseda
2
Boliarov
  (od: 21.04.1993 do: 02.11.1997)
Ing. František Hlavatý - predseda
38
Boliarov
  (od: 21.04.1993 do: 02.11.1997)
Milan Hlavatý - člen
2
Boliarov
  (od: 03.11.1997 do: 12.04.2017)
Ondrej Hlavatý - člen
58
Boliarov
  (od: 03.11.1997 do: 12.04.2017)
Imrich Hrehor - člen
74
Boliarov
  (od: 21.04.1993 do: 02.11.1997)
Ing. Jaroslav Hrehor - predseda
8
Boliarov
  (od: 03.11.1997 do: 12.04.2017)
Alžbeta Hrehorová - člen
27
Boliarov
  (od: 21.04.1993 do: 02.11.1997)
Ing. Pavol Jesenský - podpredseda
17
Kecerovce
  (od: 03.11.1997 do: 12.04.2017)
Andrej Krištof - člen
35
Boliarov
  (od: 21.04.1993 do: 02.11.1997)
Anna Nováková - člen
30
Boliarov
  (od: 21.04.1993 do: 02.11.1997)
Helena Tabačková - člen
11
Boliarov
  (od: 21.04.1993 do: 02.11.1997)
Milan Hlavatý - člen
2
Boliarov
  (od: 13.04.2017 do: 29.06.2017)
Ing. Pavol Jesenský - podpredseda
17
Kecerovce
  (od: 13.04.2017 do: 29.06.2017)
Ondrej Hlavatý - člen
58
Boliarov
  (od: 13.04.2017 do: 29.06.2017)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (od: 21.04.1993)
Predseda družstva je oprávnený jednať a podpisovať menom družstva vo všetkých veciach, v jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda poľnohospodárskeho družstva.
  (od: 03.04.1991 do: 20.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
445 000 Sk
  (od: 21.04.1993)
Základný členský vklad: 
5 000 Sk
  (od: 21.04.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 5.11.2008
  (od: 06.11.2010)
 Likvidátor:
Ing. Jaroslav Hrehor
8
Boliarov
Vznik funkcie: 05.11.2008
  (od: 13.04.2017)
 Likvidátor:
Ing. Jaroslav Hrehor
8
Boliarov
Vznik funkcie: 05.11.2008
  (od: 06.11.2010 do: 12.04.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k jeho likvidácii.
  (od: 06.11.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zákona 162/90 Zb. schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 4.3.1991.
  (od: 03.04.1991)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 29.12.1992 a zmien stanov schválených dňa 15.1.1993 podľa zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 21.04.1993)
Zmena stanov schválená ČS družstva dňa 17.4.1997.
  (od: 03.11.1997)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 1 K 59/97 zo dňa 14.1.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodársko-obchodné družstvo Boliarov, so sídlom Boliarov, okr. Košice-vidiek, IČO: 00697125 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Tibor Sásfai, advokát, Mlynárska č. 19, Košice.
  (od: 05.03.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2021
Dátum výpisu:  23.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)