Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  81/P

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo v Studenci
  (od: 21.02.1991 do: 28.03.1999)
Sídlo: 
Studenec 053 04
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
Studenec
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
IČO: 
00 204 285
  (od: 21.02.1991)
Deň zápisu: 
21.02.1991
  (od: 21.02.1991)
Deň výmazu: 
29.03.1999
  (od: 29.03.1999)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 21.02.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
potravinárska výroba
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
výroba a predaj: . poľnohospodárskych výrobkov . potravinárskych výrobkov . drevených výrobkov . poľnohospodárskych potrieb . strojových súčiastok . ďalších poľohospodárskych potrieb
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
nákladná doprava, osobná doprava
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
spracovanie, porez dreva a drevených výrobkov
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
spracovanie hutníckeho materiálu a predaj vyrobených výrobkov
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
výroba a predaj stavebných materiálov a stavebných prvkov
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
stavebno-montážna činnosť
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
konzultačno-poradenská činnosť a školenia
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
remeselné, stavebné, tesárske, zámočnícke a betonárske práce
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
obchodná činnosť: . nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov . nákup a predaj lesných a drevených výrobkov . zahranično-obchodná činnosť v rozsahu prevádzanej obchodnej činnosti pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vlád. nariadenia č. 256/90 Zb.
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
práce a služby: . pre členov a pracovníkov družstva . pre ostatných občanov
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
porez a predaj dreva a drevených výrobkov
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov družstva podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom, najmä služby poľnohospodárskej povahy - poťahové, traktorové
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
cestná nákladná doprava
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
zámočnícke práce
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
oprava motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
výroba iných výrobkov z dreva
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
porez dreva
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
automatizované spracovanie dát
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
predstavenstvo
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
Ján Bašta - člen
Štúrova 6
Spišské Podhradie
  (od: 01.08.1996 do: 28.03.1999)
Jozef Brník - člen
59
Ordzovany
  (od: 27.05.1993 do: 23.02.1998)
Jozef Brník - člen
59
Ordzovany
  (od: 24.02.1998 do: 28.03.1999)
Jozef Čurilla - člen
110
Studenec
  (od: 27.05.1993 do: 31.07.1996)
Ján Gardoš - člen
Trhovisko 18
Spišské Podhradie
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
Ján Gurčík - člen
86
Studenec
  (od: 27.05.1993 do: 31.07.1996)
Anton Hockicko - člen
117
Studenec
  (od: 01.08.1996 do: 28.03.1999)
Ondrej Chromčo - člen
66
Poľanovce
  (od: 27.05.1993 do: 31.07.1996)
Imrich Jasovský - člen
52
Studenec
  (od: 01.08.1996 do: 28.03.1999)
Ing. Jozef Kaľavský - člen
72
Studenec
  (od: 27.05.1993 do: 31.07.1996)
Ing. Jozef Kaľavský - predseda
72
Studenec
  (od: 24.02.1998 do: 28.03.1999)
Ján Kollár
Jarmočná 10
Spišské Podhradie
  (od: 01.08.1996 do: 28.03.1999)
Ing. Jozef Kožár - predseda
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
Ing. Jozef Kožár - predseda
Záhradná 15
Spišské Vlachy
  (od: 27.05.1993 do: 31.07.1996)
Ing. Jozef Kožár - predseda
Záhradná 15
Spišské Vlachy
  (od: 01.08.1996 do: 23.02.1998)
Anton Krivda - člen
Trhovisko 133
Spišské Podhradie
  (od: 27.05.1993 do: 31.07.1996)
Anton Minďaš - člen
135
Studenec
  (od: 01.08.1996 do: 28.03.1999)
Ladislav Mišenčík
126
Studenec
  (od: 01.08.1996 do: 23.02.1998)
Ladislav Mišenčík - člen
126
Studenec
  (od: 24.02.1998 do: 28.03.1999)
Alojz Nováček - člen
103
Studenec
  (od: 27.05.1993 do: 23.02.1998)
Katarína Pacáková - člen
Trhovisko 3
Spišské Podhradie
  (od: 24.02.1998 do: 28.03.1999)
Katarína Pačáková - člen
Trhovisko 3
Spišské Podhradie
  (od: 27.05.1993 do: 23.02.1998)
Ondrej Paločko - člen
92
Korytné
  (od: 27.05.1993 do: 23.02.1998)
Ondrej Paločko - člen
92
Korytné
  (od: 24.02.1998 do: 28.03.1999)
Mikuláš Pavlík - člen
39
Ordzovany
  (od: 27.05.1993 do: 31.07.1996)
Mária Pitoňáková - člen
95
Poľanovce
  (od: 27.05.1993 do: 23.02.1998)
Mária Pitoňáková - člen
95
Poľanovce
  (od: 24.02.1998 do: 28.03.1999)
Ladislav Suchý - člen
113
Studenec
  (od: 01.08.1996 do: 28.03.1999)
Ing. Ján Špiner - podpredseda
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
Ján Tomečko - člen
90
Korytné
  (od: 27.05.1993 do: 31.07.1996)
Štefan Zahurančík - člen
30
Poľanovce
  (od: 01.08.1996 do: 28.03.1999)
Anton Zelený - člen
21
Studenec
  (od: 01.08.1996 do: 28.03.1999)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda a aspoň jeden ďalší člen predstavenstva.
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 21.02.1991 do: 26.05.1993)
Zapisované základné imanie: 
14 450 000 Sk
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
Základný členský vklad: 
50 000 Sk
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo v Stedenci Sídlo: Studenec okr. Levoča 053 04 IČO: 00 204 285 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie rozdelením na dve družstvá rozhodnutím členskej schôdze zo dňa 2.3.1999. Majetok, práva a záväzky zrušeného družstva preberajú: - Agrodružstvo Studenec so sídlom v Studenci - Poľnohospodárske družstvo Poľanovce so sídlom v Poľanovciach. Deň výmazu: 29.3.1999.
  (od: 29.03.1999)
Družstvo sa riadi vlastnými stanovami schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 7.2.1991 na základe zák. číslo l62/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 685
  (od: 21.02.1991 do: 28.03.1999)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 26.11.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 27.11.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 685
  (od: 27.05.1993 do: 28.03.1999)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 21.6.1996 v súlade so z.č. 264/95 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 42/92 Zb. o transformácii družstva.
  (od: 24.02.1998 do: 28.03.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  26.10.2021
Dátum výpisu:  28.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)