Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3889/B

Business name: 
FUSETON a.s.
  (from: 04/21/2015 until: 01/24/2022)
OPERA a.s.
  (from: 12/19/2006 until: 04/20/2015)
Opera Group a.s.
  (from: 06/07/2006 until: 12/18/2006)
Registered seat: 
Tallerova 4
Bratislava 811 02
  (from: 04/21/2015 until: 01/24/2022)
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
  (from: 12/19/2006 until: 04/20/2015)
Mliekarenská 13
Bratislava 821 09
  (from: 06/07/2006 until: 12/18/2006)
Identification number (IČO): 
36 366 561
  (from: 06/07/2006)
Date of entry: 
06/07/2006
  (from: 06/07/2006)
Date of deletion: 
01/25/2022
  (from: 01/25/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/25/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/07/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
prevádzkovanie garáží, odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
administratívne práce
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť, výstavníctvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
upratovacie a čistiace služby
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
natáčanie videokamerou
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
prieskum trhu - marketing
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
nákup, predaj a požičiavanie videozáznamov so súhlasom autora
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
Roman Bánoczay - predseda predstavenstva
Liptovská 42
Bratislava 821 09
From: 06/07/2006
  (from: 06/07/2006 until: 10/24/2006)
Roman Bánoczay - predseda predstavenstva
Liptovská 42
Bratislava 821 09
From: 06/07/2006 Until: 10/03/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Andrej Brna - podpredseda
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 10/03/2006
  (from: 10/25/2006 until: 03/03/2009)
Andrej Brna - podpredseda
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 10/03/2006 Until: 02/02/2009
  (from: 03/04/2009 until: 03/03/2009)
Mgr. Martin Hudec - podpredseda predstavenstva
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 06/07/2006
  (from: 06/07/2006 until: 10/24/2006)
Mgr. Martin Hudec - podpredseda predstavenstva
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 06/07/2006 Until: 10/03/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Mgr. Martin Hudec - predseda
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 10/03/2006
  (from: 10/25/2006 until: 04/20/2015)
Mgr. Martin Hudec - predseda
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 10/03/2006 Until: 03/02/2015
  (from: 04/21/2015 until: 04/20/2015)
Ing. Július Petrenko - člen
Pri vinohradoch 23/K
Bratislava 813 06
From: 12/08/2006
  (from: 12/19/2006 until: 02/11/2009)
Ing. Július Petrenko - podpredseda
Pri vinohradoch 23/K
Bratislava 813 06
From: 02/02/2009
  (from: 02/12/2009 until: 04/20/2015)
Ing. Július Petrenko - podpredseda
Pri vinohradoch 23/K
Bratislava 813 06
From: 02/02/2009 Until: 03/02/2015
  (from: 04/21/2015 until: 04/20/2015)
Peter Sťahula
Prídavková 23A/7933
Bratislava 841 06
From: 08/07/2014
  (from: 08/19/2014 until: 04/20/2015)
Peter Sťahula
Prídavková 23A/7933
Bratislava 841 06
From: 08/07/2014 Until: 03/02/2015
  (from: 04/21/2015 until: 04/20/2015)
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava 811 04
From: 02/02/2009
  (from: 02/12/2009 until: 08/18/2014)
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava 811 04
From: 02/02/2009 Until: 08/07/2014
  (from: 08/19/2014 until: 08/18/2014)
Tibor Saly - predseda
Terheli Utca 14
Géderlak 6334
Maďarsko
From: 03/02/2015
  (from: 04/21/2015 until: 01/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/21/2015 until: 01/24/2022)
Spoločnosť zastupujú, konajú a podpisujú v jej mene vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/19/2006 until: 04/20/2015)
Spoločnosť zastupujú, konajú a podpisujú v jej mene vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 06/07/2006 until: 12/18/2006)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 01/24/2022)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/07/2006 until: 02/11/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 01/24/2022)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/19/2006 until: 02/11/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/07/2006 until: 12/18/2006)
Stockholder: 
Tibor Saly
Terheli Utca 14
Géderlak 6334
Maďarsko
  (from: 04/21/2015 until: 01/24/2022)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/20/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.8.2016 sp. Zn. 2K/19/2016 - 118, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2015 a vykonateľnosť dňa 20.8.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka FUSETON a.s., Tallerova 4, Bratislava, IČO: 36 366 561. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Veronika Poláčková so sídlom kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, značka správcu S 1803.
  (from: 03/14/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/20/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.8.2016 sp. Zn. 2K/19/2016 - 118, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2015 a vykonateľnosť dňa 20.8.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka FUSETON a.s., Tallerova 4, Bratislava, IČO: 36 366 561. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Veronika Poláčková so sídlom kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, značka správcu S 1803.
  (from: 10/11/2016 until: 03/13/2017)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Ivánska cesta 30/B
Bratislava 821 04
From: 02/01/2017
  (from: 03/14/2017)
JUDr. Veronika Poláčková
Ivánska cesta 30/B
Bratislava 821 04
From: 08/20/2016
  (from: 10/11/2016 until: 03/13/2017)
Supervisory board: 
Andrej Brna
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 06/07/2006
  (from: 06/07/2006 until: 10/24/2006)
Andrej Brna
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 06/07/2006 Until: 10/03/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Ing. Peter Brna - predseda
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 12/08/2006
  (from: 12/19/2006 until: 02/11/2009)
Ing. Peter Brna - predseda
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 12/08/2006 Until: 02/02/2009
  (from: 02/12/2009 until: 02/11/2009)
Ivana Filkusová
Podjavorinskej 7
Bratislava 811 03
From: 06/07/2006
  (from: 06/07/2006 until: 07/23/2007)
Ivana Filkusová
Podjavorinskej 7
Bratislava 811 03
From: 06/07/2006 Until: 07/18/2007
  (from: 07/24/2007 until: 07/23/2007)
Ing. Pavol Hudec
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 10/03/2006
  (from: 10/25/2006 until: 12/18/2006)
Igor Lichnovský
Račianska 81
Bratislava 831 00
From: 06/07/2006
  (from: 06/07/2006 until: 12/18/2006)
Igor Lichnovský
Račianska 81
Bratislava 831 00
From: 06/07/2006 Until: 12/08/2006
  (from: 12/19/2006 until: 12/18/2006)
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava 811 04
From: 07/19/2007
  (from: 07/24/2007 until: 02/11/2009)
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava 811 04
From: 07/19/2007 Until: 02/02/2009
  (from: 02/12/2009 until: 02/11/2009)
Ing. Pavol Hudec - podpredseda
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 10/03/2006
  (from: 12/19/2006 until: 01/24/2022)
Bohuslav Pisár
91
Nová Lesná 059 86
From: 02/02/2009
  (from: 02/12/2009 until: 01/24/2022)
Ing. Michal Pôbiš
Trenčianska 56/B
Bratislava 821 09
From: 02/02/2009 Until: 10/25/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Ing. Michal Pôbiš
Trenčianska 56/B
Bratislava 821 09
From: 02/02/2009
  (from: 02/12/2009 until: 11/09/2011)
Ing. Michal Šurina
Pri Vinohradoch 23/F
Bratislava 831 06
From: 10/25/2011
  (from: 11/10/2011 until: 01/24/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 54/2006, Nz 19247/2006 zo dňa 18.05.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/07/2006 until: 01/24/2022)
Notárska zápisnica N 223/2006, Nz 52284/2006 zo dňa 08.12.2006.
  (from: 12/19/2006 until: 01/24/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2007.
  (from: 07/24/2007 until: 01/24/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.2.2009.
  (from: 02/12/2009 until: 01/24/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2011.
  (from: 11/10/2011 until: 01/24/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014.
  (from: 08/19/2014 until: 01/24/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára 02.03.2015 a 07.04.2015.
  (from: 04/21/2015 until: 01/24/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05.2015
  (from: 09/25/2015 until: 01/24/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/25/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CENTER, a.s. v likvidácii 31 609 601 ,
Čajakova
28
  (from: 09/25/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
FEND, a.s. - v likvidácii 31 366 589 ,
Čajakova
28
  (from: 09/25/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
VITAE, a.s., v "likvidácii" 31 386 890 ,
Čajakova
28
  (from: 09/25/2015)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person