Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  557/S

Obchodné meno: 
P.W.I., a.s. „v konkurze“
  (od: 11.11.2011)
Sídlo: 
Priemyselná 937/4
Krupina 963 01
  (od: 19.03.1999)
IČO: 
36 034 681
  (od: 23.02.1999)
Deň zápisu: 
23.02.1999
  (od: 23.02.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.02.1999)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 23.02.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 23.02.1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 23.02.1999)
reklamná činnosť
  (od: 23.02.1999)
vývoj, výroba a opravy strojov a prístrojov s mechanickým a motorovým pohonom v rozsahu remeselných živností
  (od: 23.02.1999)
vývoj, výroba a opravy špeciálneho kovového náradia v rozsahu remeselných živností
  (od: 23.02.1999)
výroba hotových jedál a polotovarov /mrazené, z rýb, ovocia a zeleniny/
  (od: 29.07.1999)
uskladnenie písomnotí nearchívnej povahy
  (od: 29.07.1999)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 27.12.1999)
obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle rozhodnutia MH SR č.Po 13/2006-3350 zo dňa 10.4.2006
  (od: 13.05.2006)
opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 10.06.2004)
prenájom motorových vozidiel a príslušenstva
  (od: 10.06.2004)
autoumyváreň
  (od: 10.06.2004)
vývoj a výroba špeciálnej vojenskej techniky
  (od: 10.06.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 10.06.2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 04.06.2008)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (od: 04.06.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.02.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy len predseda predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.04.2009)
Základné imanie: 
2 516 560 EUR Rozsah splatenia: 2 516 560 EUR
  (od: 23.01.2009)
Akcie: 
Počet: 758
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie môžu byť prevedené len so súhlasom predstavenstva.
  (od: 23.01.2009)
Akcionár: 
SITNO HOLDING, a.s.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29.7.2011
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K 42/2011-31 zo dňa 22. 07. 2011, právoplatným dňa 13. 08. 2011 a vykonateľným 29. 07. 2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka P.W.I., a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, IČO: 36 034 681 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Zuzana Šimová, so sídlom kancelárie Komenského 18, 984 01 Lučenec.
  (od: 29.05.2019)
Správca konkurznej podstaty: 
LP Recovery, k.s.
Medený Hámor 11
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 14.03.2019
  (od: 29.05.2019)
Dozorná rada: 
Ing. Mária Alakšová - člen
Starohorská 1
Krupina
Vznik funkcie: 29.06.2001
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2004)
Elena Segečová - člen
Kpt. Nálepku 1808/20
Hriňová 962 05
Vznik funkcie: 26.02.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zaklada- teľa dňa 17.2.1999 v zmysle ust. §§ 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov.
  (od: 23.02.1999)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 09.03.1999, schválilo zmenu stanov, formou notárskej zápisnice č. NZ 69/99, napísanej v notárskom úrade JUDr. Jany Hričovskej, so sídlom Zvolen, Kozačekova 11.
  (od: 19.03.1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 31.03.1999 a 01.07.1999 v NZ 88/99 a NZ 206/99, napísaných v Notárskom úrade JUDr. Jany Hričovskej, so sídlom Zvolen, Kozačekova 11.
  (od: 29.07.1999)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia v NZ č. 240/99, zo dňa 27.02.1999, napí- sanej JUDr. Janou Hričovskou so sídlom Zvolen, Kozače- kova 11.
  (od: 11.08.1999)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždenia konanom dňa 27.7.1999 bola schválená zmena stanov v súlade so zák.č. 127/99 Z.z.
  (od: 27.12.1999)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.9.2000 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 29.09.2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.3.2001 v NZ 101/01 zapísaná v Notárskom úrade JUDr. Jany Hričovskej, notárky vo Zvolene, Kozačeka 11.
  (od: 17.04.2001)
. Zapisuje sa zmena stanov a dozornej rady v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2001 v NZ 232/01, napísanej notárkou JUDr. Janou Hričovskou, Zvolen, Kozačekova 11.
  (od: 25.07.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.9.2001 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 19.11.2001)
. Valné zhromaždenie konané 27.8.2002 prijalo úplné znenie stanov v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (od: 13.01.2003)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.10.2002 bola schválená zmena predstavenstva spoločnosti.
  (od: 21.01.2003)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2K 42/2011 zo dňa 20. 06. 2012, právoplatným dňa 27. 06. 2012 súd odvolal správkyňu konkurznej podstaty úpadcu P.W.I., a. s. "v konkurze", Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, IČO: 36 034 681 JUDr. Zuzanu Šimovú, so sídlom kancelárie Komenského 18, 984 01 Lučenec a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Tonhausera, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 19.11.2015)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/42/2011-576 zo dňa 17. 01. 2019, právoplatným dňa 24. 01. 2019, bol z funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu P.W.I., a.s. "v konkurze", so sídlom Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, IČO: 36 034 681 /ďalej len "úpadca"/ odvolaný správca JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/42/2011-587 zo dňa 07. 03. 2019, právoplatné dňom 14. 03. 2019 bol do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu ustanovený LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1930.
  (od: 16.05.2019)
Predaj: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku zo dňa 29.04.2009.
  (od: 12.05.2009 do: 06.07.2009)
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku zo dňa 29. 04. 2009 medzi predávajúcim WAY INDUSTRY, a.s., so sídlom Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, IČO: 36 034 681 a kupujúcim WAY Krupina, a.s., so sídlom Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, IČO: 36 863 122.
  (od: 07.07.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  31.05.2023
Dátum výpisu:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)