Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3891/B

Business name: 
D.I.SEVEN, a.s.
  (from: 06/07/2006)
Registered seat: 
Nitrianska 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 05/18/2023)
Identification number (IČO): 
35 799 161
  (from: 06/07/2006)
Date of entry: 
11/08/2000
  (from: 06/07/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/07/2006)
Objects of the company: 
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 04/25/2007)
prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 10/06/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/06/2010)
prevádzkovanie detektívnej služby podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 05/28/2011)
prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva podľa § 5 písm. a) až f) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
  (from: 06/25/2015)
Kuriérske služby
  (from: 04/10/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/10/2018)
Fotografické služby
  (from: 04/10/2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/10/2018)
Informačná činnosť
  (from: 04/10/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/07/2006)
Ing. Róbert Hrotkó - Chairman of the Board of Directors
308
Kajal 925 92
From: 05/20/2021
  (from: 05/18/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a spoločnosť zastupuje vo všetkých veciach samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 06/07/2006)
Capital: 
249 000 EUR Paid up: 249 000 EUR
  (from: 08/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 75
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 08/27/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Ján Polomský
215
Šarišské Dravce 082 73
From: 05/20/2021
  (from: 05/18/2023)
Alexander Hrotkó
Mládežnícka 590
Matúškovo 925 01
From: 05/20/2021
  (from: 05/18/2023)
Helena Martoňáková
Furdekova 2604/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 05/20/2021
  (from: 05/18/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 502/00, Nz 501/00 dňa 28.9.2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/07/2006)
Koncesná listina vydaná OÚ Bratislava II dňa 17.12.2001, sp.č.: Žo - 2001/10947/00004 APO, reg.č. 6472/2001.
  (from: 06/07/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20. 12. 2002 o zvýšení základného imania.
  (from: 06/07/2006)
Rozhodnutie zo dňa 28.2.2003 o zmene obchodného mena, pôvodné: D.I.SEVEN spol. s r.o.
  (from: 06/07/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.9.2005.
  (from: 06/07/2006)
Zvýšenie základného imania na 7.000.000,- Sk na základe rozhodnutia jediného spoločníka dňa 13.12.2005.
  (from: 06/07/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.12.2005 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 06/07/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.5.2006 o zmena právnej formy obchodnej spoločnosti D.I.SEVEN Bezpečnostné služby spol. s r.o., so sídlom Miletičova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 799 161, zap. v odd. Sro, vl. č. 22787/B na akciovú spoločnosť; rozhodnutie o zmene obchodného mena z pôvodného D.I.SEVEN Bezpečnostné služby spol. s r.o. na D.I.SEVEN, a.s.
  (from: 06/07/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2009.
  (from: 08/27/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2010.
  (from: 07/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 335/2010, NZ 287/2010 zo dňa 06.09.2010.
  (from: 10/06/2010)
Notárska zápisnica N 50/2011, Nz 12341/2011 zo dňa 6.4.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2011.
  (from: 05/28/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2011 - odvolanie a vymenovanie člena dozornej rady
  (from: 11/26/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 372/2018, Nz 8770/2018, NCRls 8930/2018 zo dňa 20.03.2018.
  (from: 04/10/2018)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person