Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5796/S

Business name: 
DUG s.r.o.
  (from: 10/20/1999)
BMV s.r.o.
  (from: 02/26/1999 until: 10/19/1999)
Registered seat: 
Cukrovarská 83/32
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 04/25/2009)
ul. Alexandra Markuša 22
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 10/20/1999 until: 04/24/2009)
210
Hrnčiarska Ves 980 13
  (from: 02/26/1999 until: 10/19/1999)
Identification number (IČO): 
36 034 762
  (from: 02/26/1999)
Date of entry: 
02/26/1999
  (from: 02/26/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/26/1999)
Objects of the company: 
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 11/03/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/30/2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 03/30/2011)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/30/2011)
prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu činnosti § 3 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/, i/, zákona č. 473/2005 Z.z . o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 08/26/2014)
projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 03/18/2016)
montáž rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 03/18/2016)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/18/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/18/2016)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 03/18/2016)
prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu činnosti § 4 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zákona č. 473/2005 Z.z . o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 04/25/2017)
prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva v rozsahu činnosti § 5 písm. a/, b/, e/, f/ zákona č. 473/2005 Z.z . o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 04/25/2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/12/2017)
Prípravné práce k realizácii stavieb
  (from: 10/12/2017)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/12/2017)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/30/2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/30/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/30/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/30/2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/30/2018)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 06/30/2018)
Požičiavanie športového tovaru a ošatenia
  (from: 09/03/2020)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/03/2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/03/2020)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/03/2020)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 09/03/2020)
prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu činnosti § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 07/29/2010 until: 08/25/2014)
prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu činnosti § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 07/29/2010 until: 06/29/2012)
prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva v rozsahu činnosti § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 07/29/2010 until: 06/29/2012)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/1999 until: 06/24/2001)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/1999 until: 06/24/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/26/1999 until: 06/24/2001)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 02/26/1999 until: 06/24/2001)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
  (from: 02/26/1999 until: 06/24/2001)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnosti
  (from: 02/26/1999 until: 06/24/2001)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 02/26/1999 until: 06/24/2001)
strážna služba-§ 3 píslm. a/ body 1-7 zákona č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach v znení neskorších predpisov v zmysle licencie č.: Lic-8-16/2001, zo dňa 26.4.2001
  (from: 06/25/2001 until: 03/16/2005)
strážna služba - § 3 písm. a/ body 1-8 zákona č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach v znení neskorších predpisov v zmysle licencie č. Lic-8-16/2001 zo dňa 26.4.2001 a v zmysle licencie č. PS 001072 zo dňa 22.9.2004
  (from: 03/17/2005 until: 03/17/2016)
Partners: 
Ing. Michal Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 07/17/2021)
DUG OOD Security spol. s r.o.
Zvolenská cesta 1769/14
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 04/25/2009 until: 10/01/2009)
DUG OOD Security spol. s r.o.
A. Markuša 22
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 11/16/2005 until: 04/24/2009)
Ján Baláž
Pondelok 163
Hrnčiarska Ves
Slovak Republic
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Pavel Banský
Alexandra Markuša 5381/1
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 09/03/2013 until: 08/25/2014)
Jozef Bartosiewicz
Tatranská 73
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/12/2001 until: 02/07/2006)
Jozef Bartosiewicz
Tatranská 73
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/03/1999 until: 12/11/2001)
Ján Melich
L. Novomeského 5/172
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Bc. Michal Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 03/18/2016 until: 04/24/2017)
Michal Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 08/26/2014 until: 03/17/2016)
Dušan Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 10/02/2009 until: 09/02/2013)
Dušan Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 12/12/2001 until: 02/07/2006)
Daniel Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 08/03/1999 until: 12/11/2001)
Roman Velek
210
Hrnčiarska Ves
Slovak Republic
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Ing. Dušan Urban
Šrobárova 746/35
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 04/25/2017 until: 07/16/2021)
Ing. Michal Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 04/25/2017 until: 07/16/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Michal Urban
Amount of investment: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 07/17/2021)
Ján Baláž
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Ján Melich
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Roman Velek
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Daniel Urban
Amount of investment: 136 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 08/03/1999 until: 12/11/2001)
Jozef Bartosiewicz
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 08/03/1999 until: 12/11/2001)
Jozef Bartosiewicz
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 12/12/2001 until: 02/07/2006)
Dušan Urban
Amount of investment: 136 000 Sk Paid up: 136 000 Sk
  (from: 12/12/2001 until: 11/15/2005)
Dušan Urban
Amount of investment: 106 000 Sk Paid up: 106 000 Sk
  (from: 11/16/2005 until: 02/07/2006)
DUG OOD Security spol. s r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/16/2005 until: 02/07/2006)
DUG OOD Security spol. s r.o.
Amount of investment: 204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 02/08/2006 until: 02/05/2009)
DUG OOD Security spol. s r.o.
  (from: 02/06/2009 until: 04/24/2009)
DUG OOD Security spol. s r.o.
Amount of investment: 6 771,559451 EUR Paid up: 6 771,559451 EUR
  (from: 04/25/2009 until: 10/01/2009)
Dušan Urban
  (from: 10/02/2009 until: 09/02/2013)
Pavel Banský
Amount of investment: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 09/03/2013 until: 08/25/2014)
Michal Urban
  (from: 08/26/2014 until: 03/17/2016)
Bc. Michal Urban
Amount of investment: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 03/18/2016 until: 04/24/2017)
Ing. Michal Urban
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 04/25/2017 until: 07/16/2021)
Ing. Dušan Urban
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 04/25/2017 until: 07/16/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/25/2017)
Individual managing director
  (from: 02/19/2001 until: 04/24/2017)
konatelia
  (from: 08/03/1999 until: 02/18/2001)
konatelia
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Ing. Michal Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/20/2012
  (from: 04/25/2017)
Ján Baláž
Pondelok 163
Hrnčiarska Ves
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Jozef Bartosiewicz
Tatranská 73
Banská Bystrica
Until: 03/08/2004
  (from: 08/03/1999 until: 03/11/2004)
Ing. Jaroslav Lompart
Štefánikova 316/2
Svit 059 21
From: 06/19/2006
  (from: 06/27/2006 until: 05/19/2008)
Ing. Jaroslav Lompart
Štefánikova 316/2
Svit 059 21
From: 06/19/2006 Until: 05/06/2008
  (from: 05/20/2008 until: 05/19/2008)
Ján Melich
L. Novomeského 5/172
Rimavská Sobota
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Peter Molnár
L. Svobodu 1751/31
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/04/2005
  (from: 08/09/2005 until: 06/26/2006)
Peter Molnár
L. Svobodu 1751/31
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/04/2005 Until: 06/19/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
Ing. Milan Šulko
Rožňavská 850/7
Rimavská Sobota 979 01
From: 07/19/2010
  (from: 07/29/2010 until: 06/29/2012)
Ing. Milan Šulko
Rožňavská 850/7
Rimavská Sobota 979 01
From: 07/19/2010 Until: 04/19/2012
  (from: 06/30/2012 until: 06/29/2012)
Daniel Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota
  (from: 08/03/1999 until: 02/18/2001)
Dušan Urban
Poručíka Ušiaka 1734/1
Rimavská Sobota
  (from: 12/12/2001 until: 03/11/2004)
Dušan Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/06/2001
  (from: 03/12/2004 until: 08/08/2005)
Dušan Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/06/2001 Until: 08/04/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Dušan Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2008
  (from: 05/20/2008 until: 07/28/2010)
Dušan Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2008 Until: 07/19/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/28/2010)
Michal Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/20/2012
  (from: 06/30/2012 until: 03/17/2016)
Michal Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/20/2012 Until: 04/20/2012
  (from: 03/18/2016 until: 04/24/2017)
Bc. Michal Urban
Alexandra Markuša 567/22
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/20/2012
  (from: 03/18/2016 until: 04/24/2017)
Roman Velek
210
Hrnčiarska Ves
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 08/09/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/19/2001 until: 08/08/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, samostatne do 200 000,- Sk, nad uvedenú čiastku je potrebný podpis oboch konateľov.
  (from: 08/03/1999 until: 02/18/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý z nich aj samostatne. Pri platbách nad 100 000,- Sk je potrebný súhlas všetkých spoločníkov.
  (from: 02/26/1999 until: 08/02/1999)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 10/02/2009)
6 771,559451 EUR Paid up: 6 771,559451 EUR
  (from: 02/06/2009 until: 10/01/2009)
204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 03/12/2004 until: 02/05/2009)
204 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 03/11/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.1998 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/26/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zrhomaž- denia, zo dňa 02.06.1998, a Dodatok č. 1.
  (from: 08/03/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.9.1999 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/20/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 02/19/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 4.
  (from: 06/25/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.8.2001 a Dodatok č. 5.
  (from: 12/12/2001)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person