Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5822/S

Business name: 
DARUYVONAD, s.r.o.
  (from: 01/31/2007 until: 08/19/2011)
RUTTKAY, s.r.o.
  (from: 03/08/1999 until: 01/30/2007)
Registered seat: 
Fiľakovské Kováče 279
Fiľakovské Kováče 986 01
  (from: 01/31/2007 until: 08/19/2011)
Hronsecká cesta 52
Hronsek 976 31
  (from: 03/08/1999 until: 01/30/2007)
Identification number (IČO): 
36 035 050
  (from: 03/08/1999)
Date of entry: 
03/08/1999
  (from: 03/08/1999)
Person dissolved from: 
9.8.2011
  (from: 08/20/2011)
Date of deletion: 
08/20/2011
  (from: 08/20/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/20/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/08/1999)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť v stavebníctve: - vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, - obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, - rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
technické pradenstvo v stavebníctve, strojárstve, elektrotechnike a energetike
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
ohlasovanie hudobnej produkcie - diskotékar
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických nápojov, piva a priemyselne vyrábaných mliečnych výrobkov
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
organizovanie veľtrhov, výstav, prednášok a školení
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
poskytovanie služieb videokamerou
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
výroba, predaj nenahratých a požičiavanie nahratých zvukových alebo obrazovozvukových nosičov
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
faktoring
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
forfaiting
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
prenájom nehnuteľných vecí
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
upratovacie práce
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
Partners: 
Mgr. Júlia Kubjatková
Tr. SNP 12
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/19/2002 until: 06/27/2006)
Mgr. Júlia Kubjatková
Pieninská 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/08/1999 until: 04/18/2002)
Ing. Roman Ruttkay
Hronsecká cesta 52
Hronsek
Slovak Republic
  (from: 04/19/2002 until: 01/30/2007)
Ing. Roman Ruttkay
Gaštanova 10
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/21/2000 until: 04/18/2002)
Ing. Roman Ruttkay
Gaštanova 10
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/08/1999 until: 09/20/2000)
Blanka Ruttkayová
Karpatská 2
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 06/28/2006 until: 01/30/2007)
Jozef Stanko
Brusno-kúpele 58
Brusno
Slovak Republic
  (from: 09/21/2000 until: 04/18/2002)
Tibor Tóth
Fiľakovské Kováče 279
Fiľakovské Kováče 986 01
Slovak Republic
  (from: 01/31/2007 until: 04/22/2009)
BS1 s.r.o. IČO: 35 855 983
J. Stanislava 33
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 04/23/2009 until: 08/19/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Roman Ruttkay
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 03/08/1999 until: 09/20/2000)
Mgr. Júlia Kubjatková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/08/1999 until: 04/18/2002)
Ing. Roman Ruttkay
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 09/21/2000 until: 04/18/2002)
Jozef Stanko
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/21/2000 until: 04/18/2002)
Mgr. Júlia Kubjatková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/19/2002 until: 06/27/2006)
Ing. Roman Ruttkay
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/19/2002 until: 01/30/2007)
Blanka Ruttkayová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/28/2006 until: 01/30/2007)
Tibor Tóth
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/31/2007 until: 04/22/2009)
BS1 s.r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 08/19/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
Ing. Roman Ruttkay
Gaštanova 10
Banská Bystrica
  (from: 03/08/1999 until: 04/18/2002)
Ing. Roman Ruttkay
Hronsecká cesta 52
Hronsek
From: 03/08/1999
  (from: 04/19/2002 until: 06/27/2006)
Ing. Roman Ruttkay
Hronsecká cesta 52
Hronsek
From: 03/08/1999 Until: 06/16/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Blanka Ruttkayová
Karpatská 2
Banská Bystrica 974 11
From: 06/16/2006
  (from: 06/28/2006 until: 01/30/2007)
Blanka Ruttkayová
Karpatská 2
Banská Bystrica 974 11
From: 06/16/2006 Until: 12/29/2006
  (from: 01/31/2007 until: 01/30/2007)
Jozef Stanko
Družby 11
Banská Bystrica 974 01
From: 06/16/2006
  (from: 06/28/2006 until: 08/24/2006)
Jozef Stanko
Družby 11
Banská Bystrica 974 01
From: 06/16/2006 Until: 08/09/2006
  (from: 08/25/2006 until: 08/24/2006)
Tibor Tóth
Fiľakovské Kováče 279
Fiľakovské Kováče 986 01
From: 12/29/2006
  (from: 01/31/2007 until: 04/22/2009)
Štefan Malík
Záhradnícka 1026/59
Šamorín 931 01
From: 03/16/2009
  (from: 04/23/2009 until: 08/19/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 06/28/2006 until: 08/19/2011)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 03/08/1999 until: 06/27/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 08/19/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/19/2002 until: 04/22/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/08/1999 until: 04/18/2002)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 26Cbr/109/2009-45 zo dňa 31.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.2011 bola obchodná spoločnosť DARUYVONAD, s.r.o., so sídlom Fiľakovské Kováče 279, 986 01 Fiľakovské Kováče, IČO: 36 035 050 zrušená bez likvidácie.
  (from: 08/20/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 08.02.1999, a Dodatkom č. 1, zo dňa 22.02.1999, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/08/1999 until: 08/19/2011)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 1.9.2000 a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/21/2000 until: 08/19/2011)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.4.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy-úplné znenie.
  (from: 04/19/2002 until: 08/19/2011)
. Právoplatným rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene č.k. 2T 44/02 zo dňa 21.05.2004 bol konateľovi Ing. Romanovi Ruttkayovi, nar. 11.01.1964, trvale bytom Hronsecká cesta 52, Hronsek, uložený trest v trestnom konaní, a to zákaz vykonávania činnosti konateľa a štatutárneho zástupcu v obchodných spoločnostiach od 21.05.2004 do 21.05.2007.
  (from: 03/02/2005 until: 08/19/2011)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person