Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5364/S

Business name: 
QNT s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 01/15/2009 until: 05/20/2013)
QNT s.r.o.
  (from: 03/31/1999 until: 01/14/2009)
NORMA GROUP s.r.o.
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Registered seat: 
Severná 28
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/26/2006 until: 05/20/2013)
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/26/2004 until: 07/25/2006)
Srnková 25
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/12/1998 until: 11/25/2004)
Identification number (IČO): 
36 029 971
  (from: 02/12/1998)
Date of entry: 
02/12/1998
  (from: 02/12/1998)
Person dissolved from: 
5. 1. 2009
  (from: 05/21/2013)
Date of deletion: 
05/21/2013
  (from: 05/21/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/21/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/12/1998)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných a dopravných stavieb
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby, dopravné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
činnosť stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
činnosť stavebného dozoru - vodohospodárske stavby
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve - vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií - rozpočotvanie, fakturácia a kalkulácia stavieb - zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
technické poradenstvo a konzultačné služby v stavebníctve
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
Partners: 
Ing. Alexander Badín
Cintorínska 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Ing. Miroslav Obert
Gaštanova 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Pavol Pupala
Severná 28
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/31/1999 until: 10/26/2012)
Pavol Pupala
Severná 28
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Eva Votýpková
Severná 28
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 10/27/2012 until: 05/20/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Obert
Amount of investment: 69 000 Sk Paid up: 69 000 Sk
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Ing. Alexander Badín
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Pavol Pupala
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Pavol Pupala
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/31/1999 until: 01/14/2009)
Pavol Pupala
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/15/2009 until: 10/26/2012)
Eva Votýpková
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 10/27/2012 until: 05/20/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/26/2004 until: 05/20/2013)
Individual managing director
  (from: 03/31/1999 until: 11/25/2004)
konatelia
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Ing. Alexander Badín
Cintorínska 2
Banská Bystrica
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Ing. Miroslav Obert
Gaštanova 3
Banská Bystrica
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Pavol Pupala
Severná 28
Banská Bystrica
  (from: 02/12/1998 until: 12/10/2002)
Pavol Pupala
Severná 28
Banská Bystrica
From: 02/12/1998
  (from: 12/11/2002 until: 10/26/2012)
Pavol Pupala
Severná 28
Banská Bystrica
From: 02/12/1998 Until: 04/14/2009
  (from: 10/27/2012 until: 10/26/2012)
Eva Votýpková
Severná 28
Banská Bystrica 974 01
From: 11/08/2004
  (from: 11/26/2004 until: 05/20/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/26/2004 until: 05/20/2013)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/31/1999 until: 11/25/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Spoločne v prípadoch: a/ zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek spoločnosti, b/ nadobúdanie a scudzovanie účasti na iných spoločnostiach a ostatných právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií, c/ nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie nehnuteľností spoločnosti, d/ uzatváranie licenčných alebo iných obchodných dlhodobých zmlúv v ktorých predmetom je duševné vlastníctvo.
  (from: 02/12/1998 until: 03/30/1999)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/15/2009 until: 05/20/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/11/2002 until: 01/14/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/12/1998 until: 12/10/2002)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/05/2009
  (from: 01/15/2009)
 Liquidators:
Eva Votýpková
Severná 28
Banská Bystrica 974 01
From: 01/05/2009 Until: 05/21/2013
  (from: 01/15/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/15/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 27.1.1998, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/12/1998 until: 05/20/2013)
Na valnom zhromaždení, konanom dňa 1.2.1999 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/31/1999 until: 05/20/2013)
Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy vyhotovené dňa 3.12.2002.
  (from: 12/11/2002 until: 05/20/2013)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person