Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5545/B

Business name: 
A - Z REAL spol. s r.o.
  (from: 02/14/1996)
Registered seat: 
Nitrianska 5
Bratislava 821 08
  (from: 05/24/2007)
Identification number (IČO): 
31 355 927
  (from: 08/04/1993)
Date of entry: 
08/04/1993
  (from: 08/04/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/04/1993)
Objects of the company: 
správa nehnuteľností bez údržby a opráv
  (from: 08/04/1993)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 08/04/1993)
nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
  (from: 08/04/1993)
sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 08/04/1993)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/04/1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/13/2001)
marketing
  (from: 02/13/2001)
prieskum trhu
  (from: 02/13/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/13/2001)
obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov a výkon správy bytových a nebytových priestorov
  (from: 02/13/2001)
usporadúvanie a sprostredkovanie vzdelávacích, odborných podujatí a výstav
  (from: 02/13/2001)
sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/13/2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/13/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/13/2001)
Partners: 
Jana Sotorníková
Bodrocká 36
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/26/2003)
Contribution of each member: 
Jana Sotorníková
Amount of investment: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/23/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/26/2003)
Jana Sotorníková
Bodrocká 36
Bratislava 821 07
From: 08/04/1993
  (from: 06/26/2003)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a podpisovať tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/26/2003)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/23/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.7.1993 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 2.8.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a § 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11408
  (from: 08/04/1993)
Uznesenie z valného zhromaždenia spol. INREKO spol. s r.o. zo dňa 27.12.1993 v Bratislave. Stary spis: S.r.o. 11408
  (from: 04/08/1994)
Dodatok č.2 zo dňa 8.5.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 11408
  (from: 05/17/1995)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 5.2.1996. Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.1996. Zmena obchodného mena z INREKO spol. s r.o. na A - Z REAL spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 11408
  (from: 02/14/1996)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 2.12.1997. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.12.1997. Stary spis: S.r.o. 11408
  (from: 01/30/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998.
  (from: 03/02/1999)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.2000.
  (from: 02/13/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.1.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy osvečené v notárskej zápisnici N 24/03, Nz 5379/03 spísanej dňa 27.1.2003 notárom JUDr. Geškovou. Funkcia konateľa Ing. Františka Kraloviča sa končí dňom 24.1.2003.
  (from: 06/26/2003)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person