Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3902/B

Business name: 
GE Money Brokers, a.s. " v likvidácii "
  (from: 09/25/2014 until: 04/13/2016)
Registered seat: 
Bottova 7
Bratislava 811 09
  (from: 06/21/2006 until: 04/13/2016)
Identification number (IČO): 
35 783 214
  (from: 06/21/2006)
Date of entry: 
03/07/2000
  (from: 06/21/2006)
Date of deletion: 
04/14/2016
  (from: 04/14/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/14/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/21/2006)
Capital: 
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 04/13/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/19/2014
  (from: 09/25/2014)
 Liquidators:
JUDr. Karol Šiška
Burgundská 12657/3
Bratislava-Nové mesto 831 52
From: 09/20/2014
  (from: 09/25/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Likvidátor je oprávnený podpisovať za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/25/2014)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 19.09.2014, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie 31.07.2015, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 04.08.2015, súhlas Daňového úradu Bratislava, súhlas Colného úradu Bratislava, súhlas mestskej časti s výmazom spoločnosti z obchodného registra.
  (from: 04/14/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
V zmysle § 488 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. sa zapisuje predaj podniku na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 29.03.2006, účinnej odo dňa 01.04.2006, ktorou spoločnosť GE Money Multiservis, k.s., Bottova 7, 821 09 Bratislava, IČO: 35 783 214 predala svoj podnik spoločnosti GE Money, a.s., Bottova 7, 821 09 Bratislava, IČO: 17 324 220.
  (from: 08/28/2007)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person