Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  519/S

Business name: 
LOSS-MONT, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 07/02/1993 until: 06/21/2017)
LOSS-MONT, s.r.o.
  (from: 06/25/1992 until: 07/01/1993)
Registered seat: 
Nálepkova 11
Brezno 977 01
  (from: 06/25/1992 until: 06/21/2017)
Identification number (IČO): 
31 566 383
  (from: 06/25/1992)
Date of entry: 
06/25/1992
  (from: 06/25/1992)
Person dissolved from: 
22.8.1997
  (from: 06/22/2017)
Date of deletion: 
06/22/2017
  (from: 06/22/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/22/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/1992)
Objects of the company: 
stavebníctvo-vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občiaskych stavieb
  (from: 06/25/1992 until: 06/21/2017)
Partners: 
Jozef Lajčiak
635
Lisková
Slovak Republic
  (from: 06/25/1992 until: 09/18/2005)
Jozef Lajčiak
635
Lisková
Slovak Republic
  (from: 09/19/2005 until: 06/21/2017)
Miroslav Trnka
Štiavnička 570/60
Podbrezová
Slovak Republic
  (from: 06/25/1992 until: 06/21/2017)
Contribution of each member: 
Jozef Lajčiak
  (from: 06/25/1992 until: 09/18/2005)
Jozef Lajčiak
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 09/19/2005 until: 06/21/2017)
Miroslav Trnka
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 06/21/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/02/1993 until: 06/21/2017)
konatelia
  (from: 06/25/1992 until: 07/01/1993)
Ing. Miloslav Lajčiak
635
Lisková
  (from: 06/25/1992 until: 07/01/1993)
Miroslav Trnka
Štiavnička 570/60
Podbrezová
  (from: 06/25/1992 until: 07/01/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor
  (from: 07/02/1993 until: 06/21/2017)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, spoločne.
  (from: 06/25/1992 until: 07/01/1993)
Procuration: 
Ing. Veronika Lučanská
Spojová 12
Banská Bystrica
  (from: 10/06/1992 until: 07/01/1993)
Capital: 
500 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 06/21/2017)
Supervisory board: 
JUDr. Milan Klobušiak
Veterná 1/26
Ružomberok
  (from: 10/06/1992 until: 06/21/2017)
Ing. František Krúpa
335
Lisková
  (from: 10/06/1992 until: 06/21/2017)
Ing. Veronika Lučanská
Spojová 12
Banská Bystrica
  (from: 10/06/1992 until: 06/21/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/02/1993
  (from: 07/02/1993)
 Liquidators:
JUDr. Ján Vozár
Magurská 11
Banská Bystrica
Until: 06/22/2017
  (from: 03/24/2017)
 Liquidators:
JUDr. Milan Klobušiak
Veterná 1/26
Ružomberok
  (from: 07/02/1993 until: 07/18/1995)
 Liquidators:
JUDr. Ján Vozár
Magurská 11
Banská Bystrica
  (from: 07/19/1995 until: 03/23/2017)
Other legal facts: 
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením číslo konania 27Cb-24 K 75/97 zo dňa 10.07. 1997 právoplatným dňa 22.08. 1997 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok obchodnej spoločnosti LOSS-MONT, s.r.o. "v likvidácii", IČO: 31 566 383, so sídlom Nálepkova 11, Brezno.
  (from: 06/22/2017)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.5.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 06/25/1992 until: 06/21/2017)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 18.7.1992 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1809
  (from: 10/06/1992 until: 06/21/2017)
Spoločníci na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26.4.1993 rozhodli o zrušení spoločnosti likvidáciou dňom 1.5.1993 Stary spis: S.r.o. 1809
  (from: 07/02/1993 until: 06/21/2017)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 26.1.1995 bola odsúhlasená zmena v osobe likvidátora.
  (from: 07/19/1995 until: 06/21/2017)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person