Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10533/L

Obchodné meno: 
PK Metrostav a. s.
  (od: 05.03.2019)
Sídlo: 
Kragujevská 11
Žilina 010 01
  (od: 12.05.2006)
IČO: 
35 697 814
  (od: 03.09.1996)
Deň zápisu: 
03.09.1996
  (od: 03.09.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.09.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (od: 03.09.1996)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 03.09.1996)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 03.09.1996)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (od: 03.09.1996)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.09.1996)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.09.1996)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (od: 05.02.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 05.02.2008)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 05.02.2008)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 05.02.2008)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 14.08.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.01.1999)
Ing. Miroslav Kurica - člen predstavenstva
501
Višňové 013 23
Vznik funkcie: 24.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2019)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2020)
Ing. Milan Čerešňák - Predseda predstavenstva
Na Vinohrady 1788/10
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 19.05.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Anton Zaťko
Nanterská 1680/19
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 26.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2020)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Ing. Jan Dostál
Pobřežní 315
Kolín 280 02
Česká republika
Vznik funkcie: 27.04.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Výška základného imania: 
2 323 580 EUR Rozsah splatenia: 2 323 580 EUR
  (od: 30.06.2009)
Akcie: 
Počet: 70
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 30.06.2009)
Akcionár: 
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Libeň, Praha 8 180 00
Česká republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 27/96, Nz 27/96 napísanej dňa 26.4.1996 notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1734
  (od: 03.09.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1997 vo forme notárskej zápisnice N 17/97, Nz 17/97 spísaná notárkou Ľubicou Floriánovou. Stary spis: Sa 1734
  (od: 20.05.1997)
Notárska zápisnica N 157/97, Nz 160/97 zo dňa 23.7.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis č. 2/97-1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 1734
  (od: 18.08.1997)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.9.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápinice N 538/98, Nz 535/98.
  (od: 22.01.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/99, Nz 164/99 napísanej notárom JUDr. Hornáčkovou vo Zvolene bola schválená zmena stanov v čl.IX ods. 4, zápisnice z valného zhromaždenia dňa 30.6.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.7.1999.
  (od: 27.08.1999)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999. Notárska zápisnica N 289/99, Nz 288/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárom JUDr. Darinou Horníčkovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III,V,VII,IX,XII,XIII,XIV,XIX a bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rady.
  (od: 01.02.2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001.
  (od: 29.10.2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 22/02, Nz 23/02.
  (od: 26.09.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.12.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
  (od: 04.03.2003)
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s. na svojom zasadnutí konanom dňa 19.11.2009 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s., so sídlom Kragujevská 11, 010 01 Žilina , IČO: 35 697 814 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PK RUSKOV, s.r.o., so sídlom Ruskov 044 119, IČO: 36 177 598 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o. na obchodnú spoločnosť PK Doprastav, a.s. Obchodná spoločnosť PK Doprastav, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o.
  (od: 01.01.2010)
Zmena stanov spoločnosto bola schválená valným zhromaždením dňa 4.12.2012, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisncie č. 925/2012 spísanej JUDr. Dagmar Ravlukovou, notárkou so sídlom v Bratislave
  (od: 09.01.2013)
Zmena stanov spoločnosti bola schválená rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 10.05.2022, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 111/2022, Nz 12906/2022, NCRls 13301/2022, spísanej JUDr. Zuzanou Kolembusovou, notárkou so sídlom v Žiline
  (od: 19.05.2022)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PK RUSKOV, s.r.o. IČO: 36 177 598
Ruskov 044 19
  (od: 01.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  16.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR