Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12222/R

Business name: 
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
  (from: 10/09/2000)
Registered seat: 
Štrajková 1
Handlová 972 51
  (from: 10/09/2000)
Identification number (IČO): 
36 314 439
  (from: 10/09/2000)
Date of entry: 
10/09/2000
  (from: 10/09/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/09/2000)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2000)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2000)
výroba tepla, výkup tepla, rozvod tepla
  (from: 11/26/2002)
montáž a údržba elektrických zariadení
  (from: 08/24/2007)
oprava elektrických zariadení
  (from: 08/24/2007)
montáž a údržba tlakových zariadení
  (from: 08/24/2007)
oprava tlakových zariadení
  (from: 08/24/2007)
montáž určených meradiel
  (from: 08/24/2007)
zámočníctvo
  (from: 08/24/2007)
kovoobrábanie
  (from: 08/24/2007)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 02/22/2018)
Partners: 
FABIAN & VAŇKO, s.r.o. IČO: 31 625 088
Skuteckého 30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/26/2002)
Mesto HANDLOVÁ IČO: 00 318 094
nám. Baníkov 7
Handlová
Slovak Republic
  (from: 11/26/2002)
Hornoniatrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. IČO: 36 005 622
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 06/08/2021)
Contribution of each member: 
Mesto HANDLOVÁ
Amount of investment: 1 991,635133 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 991,635133 EUR
  (from: 04/16/2009)
FABIAN & VAŇKO, s.r.o.
Amount of investment: 2 987,452699 EUR Paid up: 2 987,452699 EUR
  (from: 06/08/2021)
Hornoniatrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Amount of investment: 1 457 738,963494 EUR Paid up: 1 457 738,963494 EUR
  (from: 06/08/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/09/2000)
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
From: 09/05/2013
  (from: 10/30/2013)
Ing. Peter Lenhart
Dobšinského 745/18
Prievidza 971 01
From: 12/05/2018
  (from: 01/15/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia a to každý samostatne. Za spoločnosť konajú a podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 01/15/2019)
Capital: 
1 462 718,051326 EUR Paid up: 1 462 718,051326 EUR
  (from: 07/13/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.07.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/09/2000)
Valné zhromaždenie dňa 21.03.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy (notárska zápisnica N 87/2002, NZ 85/2002 zo dňa 21.03.2002).
  (from: 11/26/2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.05.2003 prejednalo vzdanie sa funkcie člena dozornej rady, odvolalo a zvolilo členov dozornej rady, menovalo konateľa a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 08/20/2003)
Exekučný príkaz č.k. Ex 369/2009 - 51 zo dňa 28.10.2009 vydaný súdnym exekútorom Mgr. Pavlom Mikom, Exekútorský úrad so sídlom vo Zvolene, Krupinská cesta 5, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného T.E. - TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o. so sídlom v Prievidzi, Milkina 16. Účinky podľa § 113b Exekučného poriadku v spojení s § 148 ods. 3 § 113 ods. 5,6 Obchodného zákonníka nastali dňom 02.11.2009.
  (from: 02/09/2010)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person