Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  85/S

Business name: 
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1991)
Registered seat: 
200
Hrnčiarske Zalužany 980 12
  (from: 05/27/1991)
Identification number (IČO): 
00 168 203
  (from: 05/27/1991)
Date of entry: 
06/30/1950
  (from: 05/27/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/27/1991)
Objects of the company: 
výroba žiaruvzdorných výrobkov
  (from: 12/31/1992)
hrnčiarska výroba
  (from: 12/31/1992)
obchodná činnosť s tovarom mimo koncesovaných a viazaných
  (from: 12/31/1992)
výroba žiaruvzdorných šamotových výrobkov (598)
  (from: 05/27/1991 until: 12/30/1992)
výroba úžitkovej a záhradnej keramiky (643, 645)
  (from: 05/27/1991 until: 12/30/1992)
výroba ľudovo-umelecká a ľudovo-remeselná (747)
  (from: 05/27/1991 until: 12/30/1992)
predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených od iných organizácií
  (from: 05/27/1991 until: 12/30/1992)
poskytovanie prác a služieb: * zasklievanie tabuľovým sklom * rámovanie obrazov * oprava a údržba ohrievacích telies na tuhé palivá
  (from: 05/27/1991 until: 12/30/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/27/1991)
Jozef Rončák - člen predstavenstva
Podhorská 597/47
Poltár 987 01
From: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014)
Viera Bakšová - predseda predstavenstva
Hrnčiarske Zalužany 4
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019)
Ondrej Šatara - podpredseda predstavenstva
Hrnčiarske Zalužany 297
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019)
Ľuboš Chovanec - Member of the Board of Directors
Hrnčiarske Zalužany 299
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 02/15/2021
  (from: 04/28/2021)
Anna Markotánová - Member of the Board of Directors
Hrnčiarske Zalužany 94
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 02/15/2021
  (from: 04/28/2021)
Branislav Bakša - člen
249
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 06/26/1998 until: 04/05/2001)
Braislav Bakša - člen predstavenstva
249
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 07/23/2014)
Braislav Bakša - člen predstavenstva
249
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/14/2009 Until: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Branislav Bakša - člen
249
Hrnčiarske Zalužany
From: 01/29/2003
  (from: 06/18/2003 until: 04/01/2005)
Branislav Bakša - člen
249
Hrnčiarske Zalužany
From: 01/29/2003 Until: 02/28/2005
  (from: 04/02/2005 until: 04/01/2005)
Branislav Bakša - člen
249
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 03/03/2005
  (from: 04/02/2005 until: 05/14/2009)
Branislav Bakša - člen
249
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 03/03/2005 Until: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Dana Bakšová - člen
209
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1991 until: 05/14/1995)
Viera Bakšová - podpredseda predstavenstva
4
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 12/11/2019)
Viera Bakšová - podpredseda predstavenstva
4
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 06/23/2014 Until: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019 until: 12/11/2019)
Július Bolha - člen
297
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1997 until: 06/25/1998)
Rastislav Bolha - člen predstavenstva
164
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 02/16/2017
  (from: 04/06/2017 until: 12/11/2019)
Rastislav Bolha - člen predstavenstva
164
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 02/16/2017 Until: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019 until: 12/11/2019)
Elena Brezovická - člen
267
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1997 until: 06/25/1998)
Elena Brezovická - podpredseda
267
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 06/26/1998 until: 04/05/2001)
Elena Brezovická - predseda
267
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 04/06/2001 until: 02/24/2003)
Elena Brezovická - predseda
267
Hrnčiarske Zalužany
From: 02/28/2001
  (from: 02/25/2003 until: 04/01/2005)
Elena Brezovická - predseda
267
Hrnčiarske Zalužany
From: 02/28/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 04/02/2005 until: 04/01/2005)
Elena Brezovická - predseda
267
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 03/03/2005
  (from: 04/02/2005 until: 05/14/2009)
Elena Brezovická - predseda
267
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 03/03/2005 Until: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Július Bukovský - člen
1636
Rimavská Sobota
  (from: 05/15/1995 until: 05/26/1997)
Július Bukovský
345
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/14/2013
  (from: 05/24/2013 until: 07/23/2014)
Július Bukovský
345
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/14/2013 Until: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Július Bukovský - člen predstavenstva
345
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 04/05/2017)
Július Bukovský - člen predstavenstva
345
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 06/23/2014 Until: 02/16/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
Jana Csintalanová - člen
Železničná 35
Rimavská Sobota
  (from: 12/21/2000 until: 04/05/2001)
Jana Csintalanová - podpredseda
Železničná 35
Rimavská Sobota
  (from: 04/06/2001 until: 02/24/2003)
Jana Csintalanová - podpredseda
Železničná 35
Rimavská Sobota
From: 02/28/2001 Until: 04/01/2003
  (from: 02/25/2003 until: 06/17/2003)
Božena Čipčalová - podpredseda
269
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/15/1995 until: 05/26/1997)
Božena Čipčalová - podpredseda
269
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1997 until: 06/25/1998)
Štefan Husár - člen
254
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1991 until: 05/26/1997)
Štefan Husár - člen
254
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1997 until: 06/25/1998)
Ľuboš Chovanec - člen predstavenstva
299
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 11/10/2017)
Ľuboš Chovanec - člen predstavenstva
299
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 06/23/2014 Until: 10/27/2017
  (from: 11/11/2017 until: 11/10/2017)
Katarína Jezná - člen
235
Sušany
  (from: 06/26/1998 until: 02/24/2003)
Katarína Jezná - člen
235
Sušany
From: 02/28/2001
  (from: 02/25/2003 until: 04/01/2005)
Katarína Jezná - člen
235
Sušany
From: 02/28/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 04/02/2005 until: 04/01/2005)
Paulína Kortišová - člen predstavenstva
308
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/23/2013)
Paulína Kortišová - člen predstavenstva
308
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/14/2009 Until: 04/14/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Pavlína Kortišová - člen
308
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 03/03/2005
  (from: 04/02/2005 until: 05/14/2009)
Pavlína Kortišová - člen
308
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 03/03/2005 Until: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Ing. Peter Košiar - predseda
TSK 34/35
Rimavská Sobota
  (from: 05/27/1991 until: 05/14/1995)
Ján Kováč - člen
272
Hrnčiarska Ves
  (from: 05/27/1991 until: 05/26/1997)
Jozef Lomenčík - člen
Kanadská 237
Poltár
  (from: 05/15/1995 until: 05/26/1997)
Jozef Lomenčík - člen
Kanadská 237
Poltár
  (from: 05/27/1997 until: 02/24/2003)
Jozef Lomenčík - člen
Kanadská 237
Poltár
From: 02/28/2001 Until: 10/27/2003
  (from: 02/25/2003 until: 12/17/2003)
Daniel Magic - člen
Sklárska K/45
Poltár
  (from: 05/27/1991 until: 05/14/1995)
Daniel Magic - predseda
Sklárska K/45
Poltár
  (from: 05/15/1995 until: 05/26/1997)
Daniel Magic - predseda
Sklárska K/45
Poltár
  (from: 05/27/1997 until: 12/20/2000)
Pavel Marek - člen
181
Sušany
  (from: 04/06/2001 until: 02/24/2003)
Pavel Marek - člen
181
Sušany
From: 02/28/2001 Until: 01/29/2003
  (from: 02/25/2003 until: 06/17/2003)
Ľubomír Márton - člen predstavenstva
233
Uhorské 985 25
From: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/23/2013)
Ľubomír Márton - člen predstavenstva
233
Uhorské 985 25
From: 04/14/2009 Until: 04/14/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Jozef Melicher - člen predstavenstva
Sučany 232
Sučany 980 12
From: 10/27/2017
  (from: 11/11/2017 until: 12/11/2019)
Jozef Melicher - člen predstavenstva
Sučany 232
Sučany 980 12
From: 10/27/2017 Until: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019 until: 12/11/2019)
Július Melicher - člen
Slobody 691
Poltár
From: 04/01/2003
  (from: 06/18/2003 until: 04/01/2005)
Július Melicher - člen
Slobody 691
Poltár
From: 04/01/2003 Until: 02/28/2005
  (from: 04/02/2005 until: 04/01/2005)
Július Melicher - člen
Slobody 691
Poltár 987 01
From: 03/03/2005
  (from: 04/02/2005 until: 08/30/2006)
Július Melicher - člen predstavenstva
Slobody 691/99
Poltár 987 01
From: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 07/23/2014)
Július Melicher - člen predstavenstva
Slobody 691/99
Poltár 987 01
From: 04/14/2009 Until: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Július Melicher - podpredseda predstavenstva
Slobody 691
Poltár 987 01
From: 03/03/2005
  (from: 08/31/2006 until: 05/14/2009)
Július Melicher - podpredseda predstavenstva
Slobody 691
Poltár 987 01
From: 03/03/2005 Until: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Ján Národa - člen
53
Hrnčiarska Ves
  (from: 05/15/1995 until: 05/26/1997)
Ján Národa - člen
53
Hrnčiarska Ves
  (from: 05/27/1997 until: 04/05/2001)
Ján Národa - člen
53
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 05/31/2006
  (from: 08/31/2006 until: 05/14/2009)
Ján Národa - člen
53
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 05/31/2006 Until: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Ján Národa - podpredseda predstavenstva
Veľká Suchá 53
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 07/23/2014)
Ján Národa - podpredseda predstavenstva
Veľká Suchá 53
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 04/14/2009 Until: 06/10/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ján Národa - predseda predstavenstva
Veľká Suchá 53
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 06/10/2014
  (from: 07/24/2014 until: 12/11/2019)
Ján Národa - predseda predstavenstva
Veľká Suchá 53
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 06/10/2014 Until: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019 until: 12/11/2019)
Ing. Pavel Rončák - podpredseda
Fučíkova 4
Poltár
  (from: 05/27/1991 until: 05/14/1995)
Radovan Séleš - člen
189
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1997 until: 11/27/1997)
Radovan Séleš - člen
189
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 04/06/2001 until: 02/24/2003)
Radovan Séleš - člen
210
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1991 until: 05/14/1995)
Radovan Séleš - člen
189
Hrnčiarske Zalužany
From: 02/28/2001
  (from: 02/25/2003 until: 04/01/2005)
Radovan Séleš - člen
189
Hrnčiarske Zalužany
From: 02/28/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 04/02/2005 until: 04/01/2005)
Radovan Séleš - predseda predstavenstva
189
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 07/23/2014)
Radovan Séleš - predseda predstavenstva
189
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 04/14/2009 Until: 05/30/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Mária Slezáková - člen
122
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1991 until: 05/14/1995)
Milan Slížik - podpredseda
26
Kružno 979 01
From: 03/03/2005
  (from: 04/02/2005 until: 08/30/2006)
Milan Slížik - podpredseda
26
Kružno 979 01
From: 03/03/2005 Until: 05/31/2006
  (from: 08/31/2006 until: 08/30/2006)
Milan Slížik ml. - člen
26
Kružno
  (from: 05/27/1997 until: 02/24/2003)
Milan Slížik ml. - člen
26
Kružno
From: 02/28/2001
  (from: 02/25/2003 until: 06/17/2003)
Milan Slížik ml. - podpredseda
26
Kružno
From: 02/28/2001
  (from: 06/18/2003 until: 04/01/2005)
Milan Slížik ml. - podpredseda
26
Kružno
From: 02/28/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 04/02/2005 until: 04/01/2005)
Milan Šlížik
26
Kružno 979 01
From: 04/14/2013
  (from: 05/24/2013 until: 07/23/2014)
Milan Šlížik
26
Kružno 979 01
From: 04/14/2013 Until: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Jaroslava Šusteková - člen
365
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/15/1995 until: 05/26/1997)
Jaroslava Šusteková - člen
365
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 06/26/1998 until: 04/05/2001)
Iveta Šusteková - člen predstavenstva
219
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 04/05/2017)
Iveta Šusteková - člen predstavenstva
219
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 06/23/2014 Until: 02/16/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
Július Talán - člen
C/33
Poltár
  (from: 05/15/1995 until: 05/26/1997)
Anna Talánová - člen
315
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 03/03/2005
  (from: 04/02/2005 until: 05/14/2009)
Anna Talánová - člen
315
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 03/03/2005 Until: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Anna Talánová - člen predstavenstva
Veľká Suchá 315
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/23/2013)
Anna Talánová - člen predstavenstva
Veľká Suchá 315
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 04/14/2009 Until: 04/14/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Anna Talánová - člen predstavenstva
Veľká Suchá 315
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 04/05/2017)
Anna Talánová - člen predstavenstva
Veľká Suchá 315
Hrnčiarska Ves 980 13
From: 06/23/2014 Until: 02/16/2017
  (from: 04/06/2017 until: 04/05/2017)
Mária Véghová - člen
251
Sušany
  (from: 11/28/1997 until: 04/05/2001)
Mária Véghová - člen
251
Sušany
From: 10/27/2003
  (from: 12/18/2003 until: 04/01/2005)
Mária Véghová - člen
251
Sušany
From: 10/27/2003 Until: 02/28/2005
  (from: 04/02/2005 until: 04/01/2005)
Mária Vetráková - člen
49
Hrnčiarska Ves
  (from: 05/27/1991 until: 05/14/1995)
Jozef Vrábel - člen
367
Ožďany 980 11
From: 03/03/2005
  (from: 04/02/2005 until: 05/14/2009)
Jozef Vrábel - člen
367
Ožďany 980 11
From: 03/03/2005 Until: 04/14/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Jozef Vrábeľ
Fučíkova 636/24
Poltár 987 01
From: 04/14/2013
  (from: 05/24/2013 until: 07/23/2014)
Jozef Vrábeľ
Fučíkova 636/24
Poltár 987 01
From: 04/14/2013 Until: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Vladimír Katreniak - člen predstavenstva
Hrnčiarske Zalužany 220
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019 until: 04/27/2021)
Jozef Vrábeľ - člen predstavenstva
Fučíková 636/24
Poltár 987 01
From: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019 until: 04/27/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/24/2014)
K názvu družstva pripojí svoj podpis predseda, v jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti podpredsedaa ďaľší člen predstavenstva.
  (from: 05/27/1991 until: 07/23/2014)
Supervisory board: 
Anna Vetráková - predseda
220
Hrnčiarske Zalužany
From: 02/28/2001 Until: 10/27/2003
  (from: 02/25/2003 until: 12/17/2003)
Jaroslava Šusteková - člen
365
Hrnčiarske Zalužany
From: 02/28/2001 Until: 10/27/2003
  (from: 02/25/2003 until: 12/17/2003)
Anna Majanová - člen
59
Hrnčiarska Ves
From: 02/28/2001 Until: 10/27/2003
  (from: 02/25/2003 until: 12/17/2003)
Registered capital: 
2 500 EUR
  (from: 11/22/2014)
4 200 EUR
  (from: 05/15/2009 until: 11/21/2014)
162 000 Sk
  (from: 12/21/2000 until: 05/14/2009)
291 000 Sk
  (from: 05/15/1995 until: 12/20/2000)
51 500 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 05/14/1995)
Basic member contribution: 
100 EUR
  (from: 05/15/2009)
500 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 05/14/1995)
3 000 Sk
  (from: 05/15/1995 until: 05/14/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo prijatím stanov dňa 30.6.1950. Polročná členská schôdza konaná dňa 30.8.1990 schválila nové stanovy v zmysle zák.č. 176/90 Zb. o by- tovom, spotrebnom, výrobnom inom družstevníctve. Stary spis: Dr 335
  (from: 05/27/1991)
. Členskou schôdzou zo dňa 12.10.1992 bol schválené nové stanovy. Družstvo sa premenilo podľa § 765 zák. č. 513/91 Zb. v súlade so zák.č. 42/92 Zb. Nedeliteľný fond: predstavuje sumu 5.731.000,- Kčs
  (from: 12/31/1992)
. Na zasadnutí výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 28.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/15/1995)
Výročná členská schôdza konaná dňa 11.4.1997 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/27/1997)
. Výročná členská schôdza konaná dňa 24.4.1998 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/26/1998)
. Uznesením mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 8.12.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/21/2000)
. Zapisuje sa úplné znenie stanov vyhotovené dňa 16.12.2002.
  (from: 02/25/2003)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 27.10.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/18/2003)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person