Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9391/V

Business name: 
SYTELI, s.r.o.
  (from: 05/29/1997)
Registered seat: 
Duklianska 7
Michalovce 071 01
  (from: 05/10/2005)
Identification number (IČO): 
36 173 975
  (from: 05/29/1997)
Date of entry: 
05/29/1997
  (from: 05/29/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/1997)
Objects of the company: 
výroba, montáž zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 05/29/1997)
elektroinštalácie
  (from: 05/29/1997)
montáž káblových rozvodov
  (from: 05/29/1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/29/1997)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/29/1997)
projektovanie oznamovacích zariadení a rozvodov EPS a EZS
  (from: 05/29/1997)
projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 05/29/1997)
inštalovanie, oprava elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 05/29/1997)
vnútorné stavebné práce
  (from: 05/29/1997)
stavebné zámočníctvo a stolárstvo
  (from: 05/29/1997)
zámočníctvo
  (from: 05/29/1997)
kovoobrábanie, zušľachťovanie kovov
  (from: 05/29/1997)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 05/29/1997)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 05/29/1997)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 05/29/1997)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 05/29/1997)
demolácia a zemné práce
  (from: 05/29/1997)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 05/29/1997)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/29/1997)
vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení
  (from: 05/29/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/29/1997)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 05/29/1997)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 05/29/1997)
ťažba dreva a pridružené služby
  (from: 05/29/1997)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 05/29/1997)
predaj na priamu konzumáciu:
  (from: 05/29/1997)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva
  (from: 05/29/1997)
zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 05/29/1997)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícií viac ako 8 miest
  (from: 05/29/1997)
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 05/29/1997)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 05/29/1997)
veľkoobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvnickými, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, elektronickými, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, chemickými, farmaceutickými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, strojmi, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, hydinou, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami, drahými kovmi, drevom, autopríslušenstvom, autodoplnkami
  (from: 05/29/1997)
maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem chemických a farmaceutických výrobkov
  (from: 05/29/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/29/1997)
ubytovacie zariadenia: kempingy, turistické chaty, nocľahárne, chatové osady po triedu * * *
  (from: 05/29/1997)
ubytovanie v súkromí
  (from: 05/29/1997)
nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  (from: 05/29/1997)
nákup, predaj streliva
  (from: 05/29/1997)
preprava zbraní
  (from: 05/29/1997)
preprava streliva
  (from: 05/29/1997)
pohostinstvo a ubytovanie: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 05/29/1997)
závodné stravovanie
  (from: 05/29/1997)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 02/12/2003)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 02/12/2003)
montáž, inštalácie, servis a opravy vzduchotechniky a klimatizačných zariadení
  (from: 02/12/2003)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 02/12/2003)
výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacih na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
  (from: 09/02/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien - inžinierske stavby dopravné, vodohospodárske, hydromeliorizačné, rozvodné, priemyselné stavby a ostatné inžinierske stavby
  (from: 04/23/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 04/23/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 04/23/2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na: Bf- znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa; Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa; Bh2-spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
  (from: 04/23/2004)
prenájom hnutreľných vecí
  (from: 04/23/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 04/23/2004)
upratovacie práce
  (from: 06/27/2006)
čistenie budov
  (from: 06/27/2006)
realizácia záhradných a parkových úprav
  (from: 06/27/2006)
počítačové služby
  (from: 03/14/2008)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č.Po21/2008-1050
  (from: 07/29/2008)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
  (from: 09/11/2008)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii statika stavieb s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
  (from: 09/11/2008)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo a vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 09/11/2008)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.
  (from: 09/10/2009)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia líniové vedenie a rozvody podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.
  (from: 09/10/2009)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 09/10/2009)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu elektrické zariadenia do 52 kV vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 09/10/2009)
viazaný finančný agent v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 05/24/2011)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/26/2017)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/26/2017)
Partners: 
Ing. Jaroslav Jevčák
119
Petrovce nad Laborcom 071 01
Slovak Republic
  (from: 09/23/2023)
Ing. Ľudmila Jevčáková
119
Petrovce nad Laborcom 071 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jaroslav Jevčák
Amount of investment: 82 985 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 82 985 EUR
  (from: 09/23/2023)
Ing. Ľudmila Jevčáková
Amount of investment: 82 985 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 82 985 EUR
  (from: 09/23/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/26/2017)
Ing. Jaroslav Jevčák
119
Petrovce nad Laborcom 071 01
From: 05/29/1997
  (from: 09/23/2023)
Ján Zrelák
Námestie slobody 1731/59
Humenné 066 01
From: 04/18/2017
  (from: 04/26/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/26/2017)
Capital: 
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 09/10/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.2.1997 a doplnkom k spoločenskej zmluve zo dňa 26.5.1997 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 05/29/1997)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.6.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/25/1998)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.2002.
  (from: 02/12/2003)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.2002
  (from: 09/02/2003)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.9.2003.
  (from: 12/01/2003)
Date of updating data in databases:  11/28/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person