Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  9391/V

Obchodné meno: 
SYTELI, s.r.o.
  (od: 29.05.1997)
Sídlo: 
Duklianska 7
Michalovce 071 01
  (od: 10.05.2005)
IČO: 
36 173 975
  (od: 29.05.1997)
Deň zápisu: 
29.05.1997
  (od: 29.05.1997)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 29.05.1997)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba, montáž zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 29.05.1997)
elektroinštalácie
  (od: 29.05.1997)
montáž káblových rozvodov
  (od: 29.05.1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 29.05.1997)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 29.05.1997)
projektovanie oznamovacích zariadení a rozvodov EPS a EZS
  (od: 29.05.1997)
projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 29.05.1997)
inštalovanie, oprava elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 29.05.1997)
vnútorné stavebné práce
  (od: 29.05.1997)
stavebné zámočníctvo a stolárstvo
  (od: 29.05.1997)
zámočníctvo
  (od: 29.05.1997)
kovoobrábanie, zušľachťovanie kovov
  (od: 29.05.1997)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 29.05.1997)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (od: 29.05.1997)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 29.05.1997)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 29.05.1997)
demolácia a zemné práce
  (od: 29.05.1997)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 29.05.1997)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 29.05.1997)
vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení
  (od: 29.05.1997)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 29.05.1997)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (od: 29.05.1997)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 29.05.1997)
ťažba dreva a pridružené služby
  (od: 29.05.1997)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (od: 29.05.1997)
predaj na priamu konzumáciu:
  (od: 29.05.1997)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva
  (od: 29.05.1997)
zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (od: 29.05.1997)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícií viac ako 8 miest
  (od: 29.05.1997)
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 29.05.1997)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (od: 29.05.1997)
veľkoobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvnickými, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, elektronickými, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, chemickými, farmaceutickými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, strojmi, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, hydinou, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami, drahými kovmi, drevom, autopríslušenstvom, autodoplnkami
  (od: 29.05.1997)
maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem chemických a farmaceutických výrobkov
  (od: 29.05.1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 29.05.1997)
ubytovacie zariadenia: kempingy, turistické chaty, nocľahárne, chatové osady po triedu * * *
  (od: 29.05.1997)
ubytovanie v súkromí
  (od: 29.05.1997)
nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  (od: 29.05.1997)
nákup, predaj streliva
  (od: 29.05.1997)
preprava zbraní
  (od: 29.05.1997)
preprava streliva
  (od: 29.05.1997)
pohostinstvo a ubytovanie: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 29.05.1997)
závodné stravovanie
  (od: 29.05.1997)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 12.02.2003)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 12.02.2003)
montáž, inštalácie, servis a opravy vzduchotechniky a klimatizačných zariadení
  (od: 12.02.2003)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 12.02.2003)
výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacih na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
  (od: 02.09.2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien - inžinierske stavby dopravné, vodohospodárske, hydromeliorizačné, rozvodné, priemyselné stavby a ostatné inžinierske stavby
  (od: 23.04.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 23.04.2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 23.04.2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na: Bf- znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa; Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa; Bh2-spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
  (od: 23.04.2004)
prenájom hnutreľných vecí
  (od: 23.04.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 23.04.2004)
upratovacie práce
  (od: 27.06.2006)
čistenie budov
  (od: 27.06.2006)
realizácia záhradných a parkových úprav
  (od: 27.06.2006)
počítačové služby
  (od: 14.03.2008)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č.Po21/2008-1050
  (od: 29.07.2008)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
  (od: 11.09.2008)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii statika stavieb s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
  (od: 11.09.2008)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo a vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (od: 11.09.2008)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.
  (od: 10.09.2009)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia líniové vedenie a rozvody podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.
  (od: 10.09.2009)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 10.09.2009)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu elektrické zariadenia do 52 kV vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 10.09.2009)
viazaný finančný agent v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (od: 24.05.2011)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 26.04.2017)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 26.04.2017)
Spoločníci: 
Ing. Jaroslav Jevčák
119
Petrovce nad Laborcom 071 01
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2023)
Ing. Ľudmila Jevčáková
119
Petrovce nad Laborcom 071 01
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Jaroslav Jevčák
Vklad: 82 985 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 82 985 EUR
  (od: 23.09.2023)
Ing. Ľudmila Jevčáková
Vklad: 82 985 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 82 985 EUR
  (od: 23.09.2023)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 26.04.2017)
Ing. Jaroslav Jevčák
119
Petrovce nad Laborcom 071 01
Vznik funkcie: 29.05.1997
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2023)
Ján Zrelák
Námestie slobody 1731/59
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 18.04.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 26.04.2017)
Výška základného imania: 
165 970 EUR Rozsah splatenia: 165 970 EUR
  (od: 10.09.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.2.1997 a doplnkom k spoločenskej zmluve zo dňa 26.5.1997 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (od: 29.05.1997)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.6.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 25.08.1998)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.2002.
  (od: 12.02.2003)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.2002
  (od: 02.09.2003)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.9.2003.
  (od: 01.12.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR