Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  41484/B

Business name: 
DSV Air & Sea Slovakia s.r.o.
  (from: 05/01/2020)
Registered seat: 
Diaľničná cesta 6
Senec 903 01
  (from: 02/12/2020)
Identification number (IČO): 
36 653 756
  (from: 07/15/2006)
Date of entry: 
07/15/2006
  (from: 07/15/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/2006)
Objects of the company: 
zasielateľstvo
  (from: 07/15/2006)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/15/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/15/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/15/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 07/15/2006)
nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 07/15/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
prevádzkovanie športových zariadení, okrem výkonu špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
  (from: 07/15/2006)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 07/15/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
administratívne práce
  (from: 07/15/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/15/2006)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/15/2006)
natieračské práce
  (from: 07/15/2006)
organizovanie výstav a veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 07/15/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 07/15/2006)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľom alebo nájomcom nehnuteľností
  (from: 07/15/2006)
čistenie budov
  (from: 07/15/2006)
poradenská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
prenájom stavebných strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/15/2006)
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné, búracie, demolačné práce
  (from: 07/15/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 07/15/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 01/24/2008)
činnosť colného deklaranta
  (from: 01/24/2008)
Partners: 
DSV Air & Sea Holding A/S
Hovedgaden 630
Hedehusene 2640
Kingdom of Denmark
Other identification number : 26366356
  (from: 10/07/2022)
Contribution of each member: 
DSV Air & Sea Holding A/S
Amount of investment: 23 236 EUR Paid up: 23 236 EUR
  (from: 10/07/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/12/2020)
Frank Sobotka
Tettenbornstr. 3
Bremen 282 11
Nemecká spolková republika
From: 10/29/2019
  (from: 10/07/2022)
Carsten Elmdal Trolle
Ridgeview Way 12
Allentown, New Jersey 085 01
Spojené štáty americké
From: 10/29/2019
  (from: 10/07/2022)
Jens Hesselberg Lund
Hambros Alle 6
Hellerup 2900
Dánske kráľovstvo
From: 10/29/2019
  (from: 10/07/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja (2) konatelia spoločne. V prípade písomných právnych úkonov konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a označenie "konateľ".
  (from: 02/12/2020)
Capital: 
23 236 EUR Paid up: 23 236 EUR
  (from: 02/09/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.06.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/15/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2006.
  (from: 12/28/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.11.2007.
  (from: 01/24/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.12.2009.
  (from: 02/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.5.2010.
  (from: 05/26/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2010.
  (from: 10/12/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.01.2012.
  (from: 03/23/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2013.
  (from: 02/07/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.10.2013.
  (from: 11/15/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.03.2015.
  (from: 04/02/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi spoločnosťou Panalpina Slovakia, s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec, IČO 36 653 756, ako predávajúcim a spoločnosťou DSV Slovakia, s.r.o., so sídlom Diaľničná 6, 903 01 Senec, IČO 35 757 345, ako kupujúcim zo dňa 17.3.2020
  (from: 05/01/2020)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi spoločnosťou Panalpina Slovakia, s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec, IČO 36 653 756, ako predávajúcim a spoločnosťou DSV Solutions Slovakia s. r. o., so sídlom Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec, IČO 36 467 308, ako kupujúcim zo dňa 17.3.2020
  (from: 05/01/2020)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person