Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5916/S

Business name: 
R O B U S s.r.o.
  (from: 05/31/1999)
Registered seat: 
Trieda Osloboditeľov 10/A
Krupina 963 01
  (from: 05/31/1999)
Identification number (IČO): 
36 036 081
  (from: 05/31/1999)
Date of entry: 
05/31/1999
  (from: 05/31/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/31/1999)
Objects of the company: 
výkup, úprava, predaj a preprava: * železného šrotu - kód 351 03 * medí - kód 353 10 * hliníka - kód 353 04 * zinku - kód 353 03 a ich zliatin
  (from: 05/31/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi z obrábania kovov: 35109 - odpad z obrábania znečistený škodlivinami-N 35106 - železný šrot, kovové nádoby a obaly znečistené škodlivinami-N 35104 - odpad z obrábania neznečistený škodlivinami-O
  (from: 05/31/1999)
cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
  (from: 03/05/2004)
nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  (from: 03/05/2004)
nákup, predaj streliva
  (from: 03/05/2004)
preprava zbraní a streliva
  (from: 03/05/2004)
oprava a servis vojenského materiálu - kolesových a pásových obrnených, vyslobodzovacích, obojživelných a brodivých vozidiel, okrem zbraní a streliva
  (from: 08/19/2006)
konštrukčné práce v strojárstve
  (from: 08/19/2006)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 08/19/2006)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 08/19/2006)
baliace činnosti
  (from: 08/19/2006)
skladovanie vojenského materiálu, mimo prevádzkovania verejných skladov, okrem zbraní a streliva
  (from: 08/19/2006)
výroba vojenského materiálu - kolesových a pásových obrnených, vyslobodzovacích, obojživelných a brodivých vozidiel, ich častí a súčastí, okrem zbraní a streliva
  (from: 08/19/2006)
výroba účelových strojov a zariadení - ustavovacie, montážne a skúšobné zariadenia a prípravky pre výrobu, opravy a servis poľnohospodárskych strojov a vojenského materiálu
  (from: 08/19/2006)
vývoj a výroba špeciálnej vojenskej techniky
  (from: 08/19/2006)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (from: 12/09/2006)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy v celkovom počte: 7 ( sedem) nákladných motorových vozidiel na neobmedzený počet prepravných výkonov
  (from: 07/15/2009)
vyhľadávanie nevybuchnutej munície
  (from: 02/20/2010)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Zvolen v zmysle Rozhodnutia OÚ životného prostredia Zvolen zo dňa 27.05.2013, číslo C/2013/00329
  (from: 11/09/2013)
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle Rozhodnutia OÚ životného prostredia Zvolen zo dňa 28.05.2013, číslo: C/2013/00293
  (from: 11/09/2013)
zber starých vozidiel a určenie určeného parkoviska v zmysle Rozhodnutia OÚ životného prostredia Zvolen zo dňa 28.05.2013, číslo C/2013/00292
  (from: 11/09/2013)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (kúpa/predaj výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná činnosť s výrobkami obranného priemyslu, transfer výrobkov obranného priemyslu, sprostredkovateľská činnosť s výrobkami obrannného priemyslu) na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. Po 34/2018-1050 zo dňa 30.07.2018
  (from: 09/20/2018)
obchodovanie s vojenským materiálom (predaj/kúpa vojenského materiálu, zahraničnoobchodná činnosť s vojenským materiálom, sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálom)
  (from: 03/05/2004 until: 01/14/2008)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (kúpa/predaj výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná činnosť s výrobkami obranného priemyslu, transfer výrobkov obranného priemyslu, sprostredkovateľská činnosť s výrobkami obranného priemyslu) na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. Po 43/2013-1050 zo dňa 23.09.2013
  (from: 11/09/2013 until: 09/19/2018)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi a preprava v rámci okresu Krupina v zmysle Rozhodnutia OÚ v Krupine, odbor životného prostredia zo dňa 4.1.2002 č.j. 1131/2001
  (from: 07/08/2002 until: 11/08/2013)
obchodovanie s vojenským materiálom na základe Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR čís. 2401035503 zo dňa 24.1.2003
  (from: 03/12/2003 until: 01/14/2008)
obchodovanie s vojenským materiálom na základe Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. Po25/2008-1050 zo dňa 5.11.2008
  (from: 11/27/2008 until: 11/08/2013)
Partners: 
Ľubomír Rondík
Rudolfa Geschwinda 2544/1
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 08/11/2022)
Elena Rondíková
Rudolfa Geschwinda 2544/1
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 08/11/2022)
Radoslav Bujdoš
Skladaná 1A/3707
Košice - Juh 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/31/1999 until: 02/04/2020)
Ľubomír Rondík
Rudolfa Geschwinda 1/2544
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 08/19/2006 until: 02/04/2020)
Ľubomír Rondík
Sládkovičova 19
Krupina
Slovak Republic
  (from: 10/11/2002 until: 08/18/2006)
Ľubomír Rondík
Sládkovičova 19
Krupina
Slovak Republic
  (from: 07/08/2002 until: 10/10/2002)
Ľubomír Rondík
Sládkovičova 19
Krupina
Slovak Republic
  (from: 05/31/1999 until: 07/07/2002)
Jaroslav Širanec
Malinová 24
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/31/1999 until: 02/04/2020)
Ľubomír Rondík
Rudolfa Geschwinda 2544/1
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 02/05/2020 until: 08/10/2022)
Elena Rondíková
Rudolfa Geschwinda 2544/1
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 02/05/2020 until: 08/10/2022)
Contribution of each member: 
Ľubomír Rondík
  (from: 02/05/2020 until: 08/10/2022)
Ľubomír Rondík
Amount of investment: 156 040 EUR Paid up: 156 040 EUR
  (from: 08/11/2022)
Elena Rondíková
  (from: 02/05/2020 until: 08/10/2022)
Elena Rondíková
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 08/11/2022)
Radoslav Bujdoš
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/31/1999 until: 01/14/2009)
Jaroslav Širanec
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/31/1999 until: 01/14/2009)
Ľubomír Rondík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/31/1999 until: 07/07/2002)
Ľubomír Rondík
  (from: 10/11/2002 until: 08/18/2006)
Ľubomír Rondík
Amount of investment: 4 700 000 Sk Paid up: 4 700 000 Sk
  (from: 08/19/2006 until: 01/14/2009)
Ľubomír Rondík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/08/2002 until: 10/10/2002)
Radoslav Bujdoš
Amount of investment: 4 979,087832 EUR Paid up: 4 979,087832 EUR
  (from: 01/15/2009 until: 02/04/2020)
Jaroslav Širanec
Amount of investment: 4 979,087832 EUR Paid up: 4 979,087832 EUR
  (from: 01/15/2009 until: 02/04/2020)
Ľubomír Rondík
Amount of investment: 156 011,418709 EUR Paid up: 156 011,418709 EUR
  (from: 01/15/2009 until: 02/04/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/31/1999)
Ľubomír Rondík
Rudolfa Geschwinda 1/2544
Krupina 963 01
From: 05/31/1999
  (from: 12/14/2017)
Ing. Tomáš Križan
Za baštou 2845/5
Krupina 963 01
From: 12/03/2004
  (from: 06/16/2017)
Radoslav Bujdoš
Kopaničná 70
Nižná Myšľa
Until: 09/09/2002
  (from: 05/31/1999 until: 10/10/2002)
Ing. Tomáš Križan
Za baštou 2845/5
Krupina 963 01
From: 12/03/2004
  (from: 12/03/2004 until: 06/15/2017)
Ľubomír Rondík
Sládkovičova 19
Krupina
  (from: 05/31/1999 until: 07/07/2002)
Ľubomír Rondík
Sládkovičova 19
Krupina
  (from: 07/08/2002 until: 10/10/2002)
Ľubomír Rondík
Sládkovičova 19
Krupina
From: 05/31/1999
  (from: 10/11/2002 until: 12/13/2017)
Jaroslav Širanec
Malinová 24
Košice
Until: 09/09/2002
  (from: 05/31/1999 until: 10/10/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/31/1999)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 02/05/2020)
165 969,594373 EUR Paid up: 165 969,594373 EUR
  (from: 01/15/2009 until: 02/04/2020)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 10/11/2002 until: 01/14/2009)
500 000 Sk
  (from: 05/31/1999 until: 10/10/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 29.03.1999 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., premenou verejnej obchodnej spoloč- nosti ROBUS, v.o.s. Krupina, podľa § 69 ods.2 Obch.zák.
  (from: 05/31/1999)
. Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 14.5.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/08/2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.9.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 10/11/2002)
. Na valnom zhromaždení dňa 7.3.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 03/12/2003)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person