Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10429/T

Business name: 
Eurolab Lambda a.s.
  (from: 11/11/2003)
Registered seat: 
T. Milkina 2
Trnava 917 01
  (from: 07/04/2006)
Identification number (IČO): 
35 869 429
  (from: 11/11/2003)
Date of entry: 
11/11/2003
  (from: 11/11/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/11/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/11/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/11/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 11/11/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/11/2003)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 11/11/2003)
organizovanie kultúrnych podujatí
  (from: 11/11/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/11/2003)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho presonálu
  (from: 11/11/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/11/2003)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení
  (from: 11/11/2003)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (from: 11/11/2003)
prenájom hnuteľných vecí-leasing
  (from: 11/11/2003)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 11/11/2003)
výroba zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (audio, video)
  (from: 11/11/2003)
organizačno-technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych programov
  (from: 11/11/2003)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 11/11/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/11/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/11/2003)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 11/11/2003)
administratívne služby
  (from: 11/11/2003)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/11/2003)
správa registratúrnych záznamov
  (from: 11/11/2003)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/11/2003)
sekretárske služby
  (from: 11/11/2003)
pomocné stavebné práce--sekacie, búracie a kopacie
  (from: 11/11/2003)
výroba reagencií na stanovenie organických a anorganických látok v zmesiach (okrem používania vysoko rizikových látok)
  (from: 05/18/2004)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/18/2004)
expertízy v oblasti metrológie, normalizácie, skúšobníctva, akosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2004)
poradenská činnosť v oblasti metrológie, normalizácie, skúšobníctva, akosti
  (from: 05/18/2004)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (from: 05/18/2004)
výkon kalibrácie meradiel
  (from: 05/18/2004)
výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
  (from: 08/16/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/2003)
Ing. Peter Krajčovič - predseda predstavenstva
T. Milkina 2
Trnava 917 01
From: 06/29/2006
  (from: 07/04/2006)
Viliam Krajčovič - Vice-chairman of the Board of Directors
T.Milkina 2
Trnava 917 01
From: 10/06/2020
  (from: 10/21/2020)
Acting in the name of the company: 
Každý člen predstavenstva koná menom spoločnosti samostatne. Pre platnosť písomného právneho úkonu je potrebný podpis ktoréhokoľvek člena predstavenstva pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti.
  (from: 11/11/2003)
Procuration: 
Ing. Denisa Gulišová
Na Paši 56/13
Bratislava 821 02
From: 07/04/2006
  (from: 07/04/2006)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pridá dodatok : prokurista, prokúra, per procura, in procura, resp. skratku: Ppa, p.pa, p. pr., p.p..
  (from: 07/04/2006)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 07/17/2012)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 07/17/2012)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 EUR
  (from: 07/17/2012)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Hupka
Pri Kríži 3088/40
Bratislava 841 02
From: 06/29/2012
  (from: 07/17/2012)
Mgr. Blanka Krajčovičová
Hlavná 107/105
Zeleneč 919 21
From: 06/29/2012
  (from: 01/20/2017)
Peter Krajčovič
Ulica Tich.Milkina 1792/2
Trnava 917 01
From: 10/06/2020
  (from: 10/21/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou s rozhodnutím zakladateľov dňa 12.09.2003 spísaním do notárksej zápisnice č. N 513/03, Nz 80316/03 v znení zmeny spísanej do notárskej zápisnice č. N 542/03, Nz 91423/03 dňa 13.10.2003 v zmysle § § 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.
  (from: 11/11/2003)
Notárska zápisnica N 105/2004, Nz 28281/2004 spísaná dňa 1.4.2004 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/18/2004)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person