Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12289/R

Business name: 
AGFA - Slovakia, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 06/15/2004 until: 07/15/2005)
Registered seat: 
Piešťanská 1202/44
Nové Mesto nad Váhom 915 28
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
Identification number (IČO): 
36 315 061
  (from: 11/23/2000)
Date of entry: 
11/23/2000
  (from: 11/23/2000)
Date of deletion: 
07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
AGFA – Slovakia, s.r.o. v likvidácii sa na základe návrhu likvidátora, za súhlasu správcu dane, po schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie valným zhromaždením a konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku vymazáva z Obchodného registra.
  (from: 07/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/23/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2004
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2004 o zrušení spoločnosti a vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 12/01/2004)
 Liquidators:
Ernest Juriga
869
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/01/2004 Until: 07/16/2005
  (from: 06/30/2017)
Other legal facts: 
Rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 07/16/2005)
Sale of an enterprise: 
*
Na základe Zmluvy o predaji podniku, zo dňa 05.12.2003 bol podnik AGFA-Slovakia, s.r.o. predaný spoločnosti GE Inspection Technologies, s.r.o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 35866722, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 29760/B, v zmysle ust. §476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/17/2004 until: 07/15/2005)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person