Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12289/R

Business name: 
AGFA - Slovakia, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 06/15/2004 until: 07/15/2005)
AGFA - Slovakia, s.r.o.
  (from: 11/23/2000 until: 06/14/2004)
Registered seat: 
Piešťanská 1202/44
Nové Mesto nad Váhom 915 28
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
Identification number (IČO): 
36 315 061
  (from: 11/23/2000)
Date of entry: 
11/23/2000
  (from: 11/23/2000)
Date of deletion: 
07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
AGFA – Slovakia, s.r.o. v likvidácii sa na základe návrhu likvidátora, za súhlasu správcu dane, po schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie valným zhromaždením a konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku vymazáva z Obchodného registra.
  (from: 07/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/23/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho pradaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
konštrukcia, výroba, inštalácie a opravy strojov, prístrojov, zariadení a ich častí
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/01/2001 until: 07/15/2005)
Partners: 
AGFA NDT GmbH
Robert-Bosch-Strasse 3
Hürth D-50354
  (from: 08/22/2002 until: 02/18/2004)
Krautkrämer GmbH & Co. OHG
Robert-Bosch-Strasse 3
Hürth D-50354
  (from: 11/23/2000 until: 08/21/2002)
AGFA-GEVAERT N.V.
Septestraat 27
Mortsel 2640
Kingdom of Belgium
  (from: 02/19/2004 until: 07/15/2005)
Contribution of each member: 
Krautkrämer GmbH & Co. OHG
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/23/2000 until: 08/21/2002)
AGFA NDT GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/22/2002 until: 02/18/2004)
AGFA-GEVAERT N.V.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/19/2004 until: 07/15/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/15/2004 until: 07/15/2005)
Individual managing director
  (from: 11/23/2000 until: 06/14/2004)
Ernest Juriga - Individual managing director
869
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/01/2004
  (from: 06/15/2004 until: 07/15/2005)
Ing. Ján Zimányi , CSc.
Pod Brezinou 2273/46
Trenčín
  (from: 11/23/2000 until: 06/14/2004)
Ing. Ján Zimányi , CSc.
Pod Brezinou 2273/46
Trenčín
Until: 05/01/2004
  (from: 06/15/2004 until: 06/14/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ a to tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis. Ak bude viac konateľov, títo konatelia zastupujú spoločnosť spoločne. Likvidátor je oprávnený konať samostatne v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti s dodatkom "v lidvidácii" pripojí svoj podpis a označenie funkcie lukvidátora.
  (from: 06/15/2004 until: 07/15/2005)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ a to tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis. Ak bude viac konateľov, títo konatelia zastupujú spoločnosť spoločne.
  (from: 11/23/2000 until: 06/14/2004)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2004
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2004 o zrušení spoločnosti a vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 12/01/2004)
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2004
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2004 o zrušení spoločnosti a vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 06/15/2004 until: 11/30/2004)
 Liquidators:
Ernest Juriga
869
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/01/2004 Until: 07/16/2005
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ernest Juriga
869
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/01/2004
  (from: 06/15/2004 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 07/16/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 287/00, Nz 271/00 zo dňa 3.11.2000 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/23/2000 until: 07/15/2005)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 295/02, Nz 275/02 zo dňa 14.6.2002) schválilo zmenu zakladateľskej listiny (zmena obchodného mena spoločníka Krautkrämer GmbH & Co. OHG, od 28.3.2001 Krautkrämer GmbH, od 17.12.2001 AGFA NDT GmbH).
  (from: 08/22/2002 until: 07/15/2005)
Zmluvou o predaji podniku, zo dňa 05.12.2003 bol podnik spoločnosti AGFA-Slovakia, s.r.o. odpredaný spoločnosti GE Inspection Technologies, s.r.o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava.
  (from: 02/17/2004 until: 07/15/2005)
Jedenný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným previedol svoj obchodný podiel Zmluvou o prevode obchodného podielu, zo dňa 04.12.2003.
  (from: 02/19/2004 until: 07/15/2005)
Sale of an enterprise: 
*
Na základe Zmluvy o predaji podniku, zo dňa 05.12.2003 bol podnik AGFA-Slovakia, s.r.o. predaný spoločnosti GE Inspection Technologies, s.r.o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 35866722, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 29760/B, v zmysle ust. §476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/17/2004 until: 07/15/2005)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person