Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  130/S

Business name: 
LEDERMANN, s.r.o.
  (from: 09/04/1997 until: 11/19/2007)
BABY SHOP spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 08/29/1991 until: 09/03/1997)
Registered seat: 
Kapitulská 8
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/04/1997 until: 11/19/2007)
Dolná 42
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/17/1994 until: 09/03/1997)
J. Kráľa 3
Banská Bystrica
  (from: 08/29/1991 until: 11/16/1994)
Identification number (IČO): 
00 650 960
  (from: 08/29/1991)
Date of entry: 
08/28/1991
  (from: 08/29/1991)
Person dissolved from: 
22.10.2007
  (from: 11/20/2007)
Date of deletion: 
11/20/2007
  (from: 11/20/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/20/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/29/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť spojená s nákupom a odbytom spotrebného tovaru, detskej konfekcie, obuvi, hračiek, športových potrieb a s tým spojené obchodné služby v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
obchodná činnosť spojená s nákupom a odbytom potravinového, drogistického tovaru a predmety dennej potreby, ako aj domácich potrieb a ďalšieho podobného tovaru
  (from: 10/02/1991 until: 10/22/1992)
stavebná a investičná činnosť
  (from: 10/02/1991 until: 10/22/1992)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 10/23/1992 until: 11/19/2007)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/23/1992 until: 11/19/2007)
Partners: 
Ing. Igor Janok
MPČĽ 60
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Katarína Janoková
MPČĽ 60
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Peter Kročko
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/23/1992 until: 09/03/1997)
Ing. Peter Kročko
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Jana Kročková
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/23/1992 until: 09/03/1997)
Ing. Jana Kročková
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
Ján Zigo
Mateja Belu 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/04/1997 until: 03/23/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Janok
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Katarína Janoková
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Peter Kročko
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Jana Kročková
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Peter Kročko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/23/1992 until: 09/03/1997)
Ing. Jana Kročková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/23/1992 until: 09/03/1997)
Ján Zigo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/04/1997 until: 03/23/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/04/1997 until: 11/19/2007)
konatelia
  (from: 10/23/1992 until: 09/03/1997)
Ing. Peter Kročko
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
  (from: 10/23/1992 until: 09/03/1997)
Ing. Jana Kročková
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
  (from: 10/23/1992 until: 09/03/1997)
Ján Zigo
Mateja Belu 5
Banská Bystrica
  (from: 09/04/1997 until: 03/23/2007)
Ján Zigo
Mateja Belu 5
Banská Bystrica
Until: 08/12/1999
  (from: 03/24/2007 until: 03/23/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/04/1997 until: 11/19/2007)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/23/1992 until: 09/03/1997)
Spoločnosť zastupujú všetci spoločníci samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že na úradné doklady a písomnosti sa podpisujú dvaja spoločníci.
  (from: 08/29/1991 until: 10/22/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 08/29/1991 until: 11/19/2007)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 27Cbr/34/2006-34 zo dňa 14. 09. 2007, právoplatným a vykonateľným dňom 22. 10. 2007, obchodnú spoločnosť LEDERMANN, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Kapitulská 8, IČO: 00 650 960, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli Sro, vo vložke číslo 130/S, zrušil bez likvidácie.
  (from: 11/20/2007)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.8.1991 v zmysle § 106n zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa HZ. Stary spis: S.r.o. 477
  (from: 08/29/1991 until: 11/19/2007)
. Na zasadnutí konanom dňa 30.9.1991 spoločníci schválili Dodatok č. 1 k spoločnskej zmluve.
  (from: 10/02/1991 until: 11/19/2007)
. Na zasadnutí konanom dňa 20.5.1992 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 10/23/1992 until: 11/19/2007)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.9.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/17/1994 until: 11/19/2007)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/04/1997 until: 11/19/2007)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person