Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9531/V

Business name: 
KONZEKO spol. s r.o.
  (from: 07/09/1997)
Registered seat: 
Areál NPZ 510
Markušovce 053 21
  (from: 07/09/1997)
Identification number (IČO): 
31 659 772
  (from: 07/09/1997)
Date of entry: 
10/12/1992
  (from: 07/09/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/09/1997)
Objects of the company: 
zber, výkup, triedenie a regenerácia ropného odpadu k energetickým účelom
  (from: 07/09/1997)
zber, výkup, triedenie a recyklácia odpadových technických kvapalín
  (from: 07/09/1997)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 07/09/1997)
zber, výkup, nákup, doprava, preprava, skladovanie, skládkovanie, spaľovanie, manipulácia, konzultačno-poradenská činnosť, sprostredkovateľská činnosť a fyzikálna úprava formou regenerácie odpadov uvedených v katalógu odpadov, okrem nadskupiny č. 7-radioaktívny odpad
  (from: 07/09/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností najmä:
  (from: 07/09/1997)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 07/09/1997)
veľkoobchod s chemickými výrobkami
  (from: 07/09/1997)
sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovom a technickými chemikáliami
  (from: 07/09/1997)
Partners: 
Rastislav Kráľ
ul. SNP 79
Harichovce 053 01
Slovak Republic
  (from: 03/11/2005)
Ing. Vladimír Ratvaj
Brezová 38/2
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 03/11/2005)
Contribution of each member: 
Rastislav Kráľ
Amount of investment: 3 486 EUR Paid up: 3 486 EUR
  (from: 05/14/2010)
Ing. Vladimír Ratvaj
Amount of investment: 3 486 EUR Paid up: 3 486 EUR
  (from: 05/14/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/09/1997)
Rastislav Kráľ
ul. SNP 79
Harichovce
  (from: 04/08/2017)
Ing. Vladimír Ratvaj
Brezová 38/2
Spišská Nová Ves
  (from: 04/08/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/09/1997)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 05/14/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.9.1992 uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2057 Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1995. Stary spis: S.r.o. 2057 Dodatok č. 1 zo dňa 14.1.1995 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 3 zo dňa 16.12.1996 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/09/1997)
Doplnok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 07/31/1998)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.2002.
  (from: 06/17/2003)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31R/1/2016-287 zo dňa 31.03.2016 povolil reštrukturalizáciu dlžníka KONZEKO spol. s r.o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce, IČO: 31 659 772 a za správcu menoval spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Južná Trieda 48, 040 01 Košice.
  (from: 09/09/2016)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31R/1/2016-388 zo dňa 13.9.2016, právoplatným dňa 22.9.2016, potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: KONZEKO spol. s r.o., Areál NPZ 510, Markušovce 053 21, IČO: 31 659 772 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka KONZEKO spol. s r.o., Areál NPZ 510, Markušovce 053 21, IČO: 31 659 772.
  (from: 09/12/2017)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 04/08/2016
  (from: 09/12/2017)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 09/22/2016
  (from: 09/12/2017)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person