Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11952/S

Business name: 
INPRODUCT s.r.o.
  (from: 04/09/2005 until: 02/24/2016)
DREVOSPOL s.r.o.
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Registered seat: 
Námestie Slobody 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/28/2006 until: 02/24/2016)
Janoškova 4
Bratislava 831 03
  (from: 05/31/2006 until: 07/27/2006)
Sládkovičova 34
Banská Bystrica 974 05
  (from: 09/23/2005 until: 05/30/2006)
Krásno nad Kysucou 023 02
  (from: 05/31/1993 until: 09/22/2005)
Identification number (IČO): 
31 586 732
  (from: 05/31/1993)
Date of entry: 
05/31/1993
  (from: 05/31/1993)
Person dissolved from: 
16.2.2016
  (from: 02/25/2016)
Date of deletion: 
02/25/2016
  (from: 02/25/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/25/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/31/1993)
Objects of the company: 
stavebno-stolárska výroba
  (from: 05/31/1993 until: 02/24/2016)
výroba drevených obalov
  (from: 05/31/1993 until: 02/24/2016)
výroba nábytku
  (from: 05/31/1993 until: 02/24/2016)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť okrem koncesovaných činností, okrem predaja drahých kovov
  (from: 05/31/1993 until: 02/24/2016)
Partners: 
Ing. Hubert Bezačinský
Lesnícka 1119
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Ing. Jozef Papanetz
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 05/31/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Jozef Papanetz
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/23/2005 until: 05/30/2006)
Ing. Július Prislan
Hlboká 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Eduard Schmiedl
Št. Moyzesa 1753/53
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 07/28/2006 until: 05/09/2007)
Ing. Miroslav Straka
L. Sojčáka 661
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Mgr. Anton Straka
L. Sojčáka 661
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Ing. Jozef Surý
21
Podkonice
Slovak Republic
  (from: 05/31/1993 until: 09/22/2005)
Ing. Alexander Uhliar
Riečna 85
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Peter Pallaghy
B. Nemcovej 5
Veľký Krtíš 970 01
Slovak Republic
  (from: 05/10/2007 until: 02/24/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Surý
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Ing. Hubert Bezačinský
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Ing. Miroslav Straka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Ing. Július Prislan
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Mgr. Anton Straka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Ing. Alexander Uhliar
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Ing. Jozef Surý
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/09/2005 until: 09/22/2005)
Ing. Jozef Papanetz
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/23/2005 until: 05/30/2006)
Ing. Jozef Papanetz
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 05/31/2006 until: 07/27/2006)
Eduard Schmiedl
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 07/28/2006 until: 05/09/2007)
Peter Pallaghy
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 05/10/2007 until: 02/24/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/31/1993 until: 02/24/2016)
Ing. Hubert Bezačinský
Lesnícka 1119
Krásno nad Kysucou
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Ing. Hubert Bezačinský
Lesnícka 1119
Krásno nad Kysucou
Until: 04/21/2000
  (from: 04/09/2005 until: 04/08/2005)
Ing. Viera Jánošíková
Tulská 87
Banská Bystrica 974 01
From: 04/28/2006
  (from: 05/31/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Viera Jánošíková
Tulská 87
Banská Bystrica 974 01
From: 04/28/2006 Until: 07/19/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Jozef Papanetz
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec
From: 09/20/2005
  (from: 09/23/2005 until: 07/27/2006)
Ing. Jozef Papanetz
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec
From: 09/20/2005 Until: 07/19/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Eduard Schmiedl
Št. Moyzesa 1753/53
Lučenec 984 01
From: 07/19/2006
  (from: 07/28/2006 until: 05/09/2007)
Eduard Schmiedl
Št. Moyzesa 1753/53
Lučenec 984 01
From: 07/19/2006 Until: 04/18/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Jozef Surý
21
Podkonice
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Ing. Jozef Surý
21
Podkonice
From: 05/31/1993
  (from: 04/09/2005 until: 09/22/2005)
Ing. Jozef Surý
21
Podkonice
From: 05/31/1993 Until: 09/19/2005
  (from: 09/23/2005 until: 09/22/2005)
Peter Pallaghy
B. Nemcovej 5
Veľký Krtíš 970 01
From: 04/19/2007
  (from: 05/10/2007 until: 02/24/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť a podpisuje sa za ňu samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/28/2006 until: 02/24/2016)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú sa za ňu konatelia, každý samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/31/2006 until: 07/27/2006)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/09/2005 until: 05/30/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/31/1993 until: 04/08/2005)
Capital: 
450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 05/31/2006 until: 02/24/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/09/2005 until: 05/30/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť zrušená rozhodnutím tunjšieho súdu sp. zn. 27Cbr/199/2014-30 právoplatným dňa 16.02.2016
  (from: 02/25/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.5.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/31/1993 until: 02/24/2016)
Rozhodnutie jediného spolčníka zo dňa 19.7.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu, zmena sídla; pôvodné: Janoškova 4, 831 03 BratislavaIng. Jozef Papanetz, funkcia konateľa od 20.9.2005 do 19.7.2006. Ing. Viera Jánošíková, funkcia konateľa od 28.4.2006 do 19.7.2006.
  (from: 07/28/2006 until: 02/24/2016)
Legal successor: 
BB ČESMAD, s.r.o.
Nám. Slobody 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/31/2006)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person