Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12676/R

Business name: 
BRIATKA & SYN s.r.o. v likvidácii
  (from: 08/10/2004)
BRIATKA & SYN s.r.o.
  (from: 04/28/2003 until: 08/09/2004)
EKO-POTRAMONT s.r.o.
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2003)
Registered seat: 
Okružná 784
Koš 972 41
  (from: 05/14/2001)
Identification number (IČO): 
36 318 558
  (from: 05/14/2001)
Date of entry: 
05/14/2001
  (from: 05/14/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/14/2001)
Objects of the company: 
údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/14/2001)
výroba poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/14/2001)
výroba, montáž, servis zariadení na spracovanie exkrementov z veľkochovov v živočíšnej výrobe a granulovacích zariadení mimo VTZ
  (from: 05/14/2001)
výroba, montáž, servis a predaj potravinárskych zariadení mimo VTZ
  (from: 05/14/2001)
prevádzka mobilnej linky na spracovanie exkrementov z veľkochovov na kompost a granulované hnojivá s peletovaním
  (from: 05/14/2001)
zámočníctvo, najmä na báze ušľachtilých kovov
  (from: 05/14/2001)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/14/2001)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/14/2001)
veľkoobchod so strojárskymi výrobkami a hnojivami
  (from: 05/14/2001)
maloobchod so strojárskymi výrobkami a hnojivami
  (from: 05/14/2001)
výroba, montáž a servis mechanizačných zariadení pre veľkochovy hospodárskych zvierat
  (from: 05/14/2001)
repasovanie strojov pre potravinársku výrobu mimo VTZ
  (from: 05/14/2001)
demontáž a likvidácia strojného zariadenia v potravinárskej výrobe
  (from: 05/14/2001)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/14/2001)
výroba, predaj minerálnych a organicko-minerálnych hnojív
  (from: 05/14/2001)
kovovýroba
  (from: 05/14/2001)
maliarske a natieračské práce
  (from: 05/14/2001)
Partners: 
Šimon Briatka
129
Kocúrany 972 02
Slovak Republic
  (from: 04/28/2004)
Branislav Briatka
129
Kocúrany 972 02
Slovak Republic
  (from: 04/28/2004)
DELAPLANT Slovakia s.r.o., GmbH, Ltd. IČO: 36 305 855
Bottova 19
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2004)
Branislav Briatka
129
Kocúrany 972 02
Slovak Republic
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2004)
Šimon Briatka
129
Kocúrany 972 02
Slovak Republic
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2004)
Contribution of each member: 
Šimon Briatka
Amount of investment: 211 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 211 000 Sk
  (from: 04/28/2004)
Branislav Briatka
Amount of investment: 99 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 99 000 Sk
Amount of investment: 2 000 ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 Sk
  (from: 04/28/2004)
Šimon Briatka
Amount of investment: 168 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 168 000 Sk
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2004)
Branislav Briatka
Amount of investment: 30 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2004)
DELAPLANT Slovakia s.r.o., GmbH, Ltd.
Amount of investment: 2 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 Sk
Amount of investment: 112 000 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 112 000 Sk
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/10/2004)
Individual managing director
  (from: 04/28/2003 until: 08/09/2004)
konatelia
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2003)
Šimon Briatka
129
Kocúrany 972 02
From: 05/14/2001
  (from: 06/30/2017)
Šimon Briatka
129
Kocúrany 972 02
  (from: 05/14/2001 until: 09/30/2004)
Mgr. Patrik Cíger
Žarnova 822/32
Prievidza 971 01
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2003)
Šimon Briatka
129
Kocúrany 972 02
From: 05/14/2001
  (from: 10/01/2004 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ spôsobom, že ku obchodnému menu pripojí svoj podpis s uvedením funkcie. Likvidátor v mene spoločnosti robí len úkony, smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti uplatňuje pohľadávky prijíma plnenia zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zániku práv a záväzkov. S majetkom spoločnosti nakladá, ako štatutárny orgán. Zabezpečuje vedenie účtovníctva až do ukončenia likvidácie.
  (from: 08/10/2004)
Za spoločnosť koná konateľ spôsobom, že ku obchodnému menu pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 04/28/2003 until: 08/09/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 05/14/2001 until: 04/27/2003)
Capital: 
312 000 Sk Paid up: 312 000 Sk
  (from: 10/01/2004)
312 000 Sk
  (from: 05/14/2001 until: 09/30/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/01/2004
  (from: 10/01/2004)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/01/2004
  (from: 08/10/2004 until: 09/30/2004)
 Liquidators:
Šimon Briatka
129
Kocúrany 972 02
From: 07/01/2004
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Šimon Briatka
129
Kocúrany 972 02
From: 07/01/2004
  (from: 08/10/2004 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.12.2000 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 2.5.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/14/2001)
Zmena spoločenskej zmluvy uznesením Valného zhromaždenia dňa 06.12.2002.
  (from: 04/28/2003)
Valné zhromaždenie dňa 07.01.2004. Zmluva o prevode volného obchodného podielu zo dňa 29.03.2004.
  (from: 04/28/2004)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person