Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  564/B

Business name: 
Pressburg rent, družstvo
  (from: 07/20/2013 until: 06/04/2015)
Everest družstvo
  (from: 08/19/2006 until: 07/19/2013)
Registered seat: 
Pestovateľská 9
Bratislava 821 04
  (from: 07/20/2013 until: 06/04/2015)
Vajnorská 167
Bratislava 831 04
  (from: 08/09/2008 until: 07/19/2013)
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (from: 08/19/2006 until: 08/08/2008)
Identification number (IČO): 
36 666 378
  (from: 08/19/2006)
Date of entry: 
08/19/2006
  (from: 08/19/2006)
Date of deletion: 
06/05/2015
  (from: 06/05/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/05/2015)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/19/2006)
Objects of the company: 
pohostinská činnosť
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína, destilátov
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 07/20/2013 until: 06/04/2015)
finančný a operatívny leasing
  (from: 07/20/2013 until: 06/04/2015)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/20/2013 until: 06/04/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
Miroslav Belica - predseda predstavenstva
Blagoevova 12
Bratislava 851 04
From: 08/19/2006
  (from: 08/19/2006 until: 03/15/2011)
Miroslav Belica - predseda predstavenstva
Blagoevova 12
Bratislava 851 04
From: 08/19/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Radovan Belica - podpredseda predstavenstva
Blagoevova 12
Bratislava 851 04
From: 07/15/2008
  (from: 08/09/2008 until: 03/15/2011)
Radovan Belica - podpredseda predstavenstva
Blagoevova 12
Bratislava 851 04
From: 07/15/2008 Until: 02/23/2011
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Ing. Ján Povrazník - podpredseda predstavenstva
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
From: 08/19/2006
  (from: 08/19/2006 until: 08/08/2008)
Ing. Ján Povrazník - podpredseda predstavenstva
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
From: 08/19/2006 Until: 07/15/2008
  (from: 08/09/2008 until: 08/08/2008)
Vlasta Nespalová , akad.mal.
Exnárova 19
Bratislava 821 03
From: 02/23/2011
  (from: 03/16/2011 until: 06/04/2015)
Ing. Anna Hrašková
Hálova 12
Bratislava 851 01
From: 02/23/2011
  (from: 03/16/2011 until: 06/04/2015)
Acting: 
V mene družstva koná predseda a podpredseda družstva samostatne.
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 11/19/2009 until: 06/04/2015)
50 000 Sk
  (from: 08/19/2006 until: 11/18/2009)
Basic member contribution: 
500 Sk
  (from: 08/19/2006 until: 11/18/2009)
16,6 EUR
  (from: 11/19/2009 until: 06/04/2015)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 25.02.2015, právoplatné dňom 21.03.2015, č. k.: 4K/56/2014-81, ktorým súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi Pressburg rent, družstvo, so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 36 666 378 pre nedostatok majetku. Na základe tohto uznesenia sa Pressburg rent, družstvo, so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 36 666 378, zapísané v obchodnom registri v odd. Dr, vl. č. 564/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 06/05/2015)
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou osvedčenou vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2006, Nz 27997/2006 zo dňa 17.07.2006.
  (from: 08/19/2006 until: 06/04/2015)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 15.7.2008.
  (from: 08/09/2008 until: 06/04/2015)
Zápisnica z členskej shôdzy zo dňa 23.02.2011.
  (from: 03/16/2011 until: 06/04/2015)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 02.07.2013.
  (from: 07/20/2013 until: 06/04/2015)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person