Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  341/S

Business name: 
Svojpomocné družstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov Stará Huta
  (from: 08/31/1999)
Registered seat: 
54
Stará Huta 962 25
  (from: 08/31/1999)
Identification number (IČO): 
36 037 460
  (from: 08/31/1999)
Date of entry: 
08/31/1999
  (from: 08/31/1999)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/31/1999)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 08/31/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/31/1999)
Eva Hudecová - predseda predstavenstva
Stará Huta 21
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/21/2011
  (from: 05/18/2011)
Dušan Záchenský - podpredseda predstavenstva
Stará Huta 109
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/21/2011
  (from: 05/18/2011)
Pavel Martinka - člen
Stará Huta 60
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/21/2011
  (from: 05/18/2011)
Pavel Ľupták - člen
Stará Huta 45
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/21/2011
  (from: 05/18/2011)
Ján Záchenský - člen
Stará Huta 29
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/18/2018
  (from: 05/18/2018)
Ing. Ján Gonda - podpredseda
Záhonok 31
Zvolen
  (from: 08/31/1999 until: 07/12/2001)
Jozef Hudec - predseda
21
Stará Huta
  (from: 08/31/1999 until: 07/20/2003)
Jozef Hudec - predseda
21
Stará Huta
From: 08/31/1999
  (from: 07/21/2003 until: 02/19/2007)
Jozef Hudec - predseda
21
Stará Huta
From: 08/31/1999 Until: 01/26/2007
  (from: 02/20/2007 until: 02/19/2007)
Eva Hudecová - predseda predstavenstva
Stará Huta 21
Slatinské Lazy 962 25
From: 01/26/2007
  (from: 02/20/2007 until: 05/17/2011)
Eva Hudecová - predseda predstavenstva
Stará Huta 21
Slatinské Lazy 962 25
From: 01/26/2007 Until: 03/20/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Pavel Ľupták - člen
45
Stará Huta
From: 03/28/2003
  (from: 07/21/2003 until: 05/17/2011)
Pavel Ľupták - člen
45
Stará Huta
From: 03/28/2003 Until: 03/20/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Jozef Martinka - člen
56
Stará Huta
Until: 03/28/2003
  (from: 08/31/1999 until: 07/20/2003)
Pavel Martinka - člen
60
Stará Huta
  (from: 08/31/1999 until: 07/20/2003)
Pavel Martinka - člen
60
Stará Huta
From: 08/31/1999
  (from: 07/21/2003 until: 05/17/2011)
Pavel Martinka - člen
60
Stará Huta
From: 08/31/1999 Until: 03/20/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Milan Tuharský - člen
19
Stará Huta
From: 03/28/2003
  (from: 07/21/2003 until: 05/17/2011)
Milan Tuharský - člen
19
Stará Huta
From: 03/28/2003 Until: 03/20/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Milan Tuharský - člen
Stará Huta 19
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/21/2011
  (from: 05/18/2011 until: 04/19/2012)
Milan Tuharský - člen
Stará Huta 19
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/21/2011 Until: 03/18/2012
  (from: 04/20/2012 until: 04/19/2012)
Dušan Záchenský - podpredseda
109
Stará Huta
  (from: 07/13/2001 until: 07/20/2003)
Peter Záchenský - člen
74
Stará Huta
Until: 03/28/2003
  (from: 08/31/1999 until: 07/20/2003)
Dušan Záchenský - podpredseda
109
Stará Huta
From: 08/31/1999
  (from: 07/21/2003 until: 05/17/2011)
Dušan Záchenský - podpredseda
109
Stará Huta
From: 08/31/1999 Until: 03/20/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Katarína Koreňová - člen
Horný Tisovník 158
Horný Tisovník 962 75
From: 03/19/2012 Until: 03/18/2018
  (from: 05/18/2018 until: 05/17/2018)
Katarína Koreňová - člen
Horný Tisovník 158
Horný Tisovník 962 75
From: 03/19/2012
  (from: 04/20/2012 until: 05/17/2018)
Acting: 
Za družstvo koná vo všetkých veciach samostatne predseda alebo podpredseda družstva. Ak sa na právny úkon predsta- venstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 08/31/1999)
Supervisory board: 
Peter Záchenský - člen
Stará Huta 74
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/21/2011
  (from: 05/18/2011)
Jozef Sakáč - člen
Stará Huta 25
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/21/2011
  (from: 05/18/2011)
Ján Veselovský - člen
Klokoč 198
Slatinské Lazy 962 25
From: 03/21/2011
  (from: 05/18/2011)
Jozef Sakáč - člen
25
Stará Huta
From: 08/31/1999 Until: 03/20/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ján Veselovský - člen
198
Klokoč
From: 08/31/1999 Until: 03/20/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Peter Záchenský - člen
33
Stará Huta
From: 03/28/2003 Until: 03/20/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Peter Záchenský - člen
33
Stará Huta
From: 03/28/2003
  (from: 07/21/2003 until: 05/17/2011)
Jozef Sakáč - člen
25
Stará Huta
From: 08/31/1999
  (from: 07/21/2003 until: 05/17/2011)
Ján Veselovský - člen
198
Klokoč
From: 08/31/1999
  (from: 07/21/2003 until: 05/17/2011)
Registered capital: 
3 067 EUR
  (from: 12/04/2009)
92 377 Sk
  (from: 07/21/2003 until: 12/03/2009)
50 000 Sk
  (from: 08/31/1999 until: 07/20/2003)
Basic member contribution: 
16,6 EUR
  (from: 12/04/2009)
1 000 Sk
  (from: 08/31/1999 until: 07/20/2003)
500 Sk
  (from: 07/21/2003 until: 12/03/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 25.7.1999 v NZ 84/99, napísanej Mgr. Darinou Beranovou, so sídlom Detva, Štúrova 846/23 v súlade s ust. §§ 28, 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov.
  (from: 08/31/1999)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 28.3.2003 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 07/21/2003)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person