Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10330/N

Obchodné meno: 
Agro Zemianska Olča a.s. v likvidácii
  (od: 23.06.2017)
Sídlo: 
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
  (od: 16.08.2006)
IČO: 
36 228 648
  (od: 15.07.1998)
Deň zápisu: 
15.07.1998
  (od: 15.07.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.07.1998)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 15.07.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 15.07.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 15.07.1998)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 15.07.1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 15.07.1998)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 15.07.1998)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 15.07.1998)
reklamné činnosti
  (od: 15.07.1998)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 15.07.1998)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu nehnuteľností a upratovacie služby s tým spojené
  (od: 15.07.1998)
chov exotickej zveri
  (od: 15.07.1998)
stavebná činnosť - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 07.08.2001)
výroba a predaj transportného betónu
  (od: 07.08.2001)
vykonávanie prác poľnohospodárskymi strojmi
  (od: 07.08.2001)
vykonávanie prác stavebnými strojmi, demolácia a zemné práce
  (od: 07.08.2001)
výroba a predaj organického hnojiva
  (od: 07.08.2001)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, čistenie a sušenie obilia
  (od: 07.08.2001)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 27.11.2002)
prenájom a predaj športových potrieb
  (od: 27.11.2002)
organizovanie školení a kurzov
  (od: 27.11.2002)
prevádzkovanie parkovísk
  (od: 27.11.2002)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.11.2002)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (od: 27.11.2002)
chov koní
  (od: 27.11.2002)
nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
  (od: 27.11.2002)
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a s tým súvisiaca ťažba štrkopieskov
  (od: 05.05.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.07.1998)
Eugen Zakál - predseda predstavenstva
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 16.08.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí predseda predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 16.08.2006)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 27.11.2002)
Akcie: 
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.01.2000)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov
  (od: 27.11.2002)
Akcionár: 
TENSA, s.r.o.
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
  (od: 16.08.2006)
Dozorná rada: 
Imrich Mészáros
133
Trstená na Ostrove 930 04
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 16.08.2006)
Tibor Bajcsy
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 16.08.2006)
Ladislav Virág
127
Horný Bar 930 33
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 16.08.2006)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 12.11.2016
  (od: 23.06.2017)
 Likvidátor:
Eugen Zakál
Sídl. M. Corvina 1643/14
Veľký Meder 946 14
Vznik funkcie: 12.11.2016
  (od: 23.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a to samostatne.
  (od: 23.06.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.06.1998 a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 25.06.1998 do notárskej zápisnice N 220/98, Nz 223/98 podľa slovenského práva.
  (od: 15.07.1998)
Valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 221/99, Nz 204/99 spísanou dňa 13.12.1999 schválilo zmenu stanov.
  (od: 07.01.2000)
Valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 168/00, Nz 159/00 spísanou dňa 19.12.2000 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 113/02, Nz 183/02 spísanou dňa 21.10.2002 schválilo zmenu a nové úplné znenie stanov.
  (od: 27.11.2002)
PREDAJ PODNIKU ALEBO ČASTI PODNIKU Predaj časti podniku "Biofermentačný závod, Relaxačné stredisko" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "Biofermentačný závod, Relaxačné stredisko" uzatvorenej dňa 12.06.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o., 930 21 Dunajský Klátov 3, IČO: 36 275 662.
  (od: 17.06.2006)
PREDAJ PODNIKU ALEBO ČASTI PODNIKU Predaj časti podniku "Agroturistické zariadenie Hubert, rybník - štrkopiesky" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "Agroturistické zariadenie Hubert, rybník - štrkopiesky " uzatvorenej dňa 12.06.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
  (od: 20.06.2006)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.09.2016, č.k. 28CbR/50/2014-160, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2016, súd zrušil obchodnú spoločnosť Agro Zemianska Olča a.s. s likvidáciou. Za likvidátora bol vymenovaný Eugen Zakál, nar. 03.10.1982, bytom Sídl. M. Corvina 1643/14, 946 14 Veľký Meder.
  (od: 23.06.2017)
Predaj: 
*
Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004
  (od: 19.11.2004 do: 21.04.2006)
*
Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004. Predaj časti podniku "poľnohospodárska výroba" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorenej medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
  (od: 22.04.2006 do: 15.05.2006)
*
Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004. Predaj časti podniku "poľnohospodárska výroba" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorenej medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761. Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorený dňa 09.05.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
  (od: 16.05.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021
Dátum výpisu:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)