Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  344/S

Business name: 
Družstvo NOVA Príbelce, družstvo
  (from: 11/12/1999)
Registered seat: 
Dolné Príbelce 301
Príbelce 991 25
  (from: 02/21/2024)
Identification number (IČO): 
36 038 580
  (from: 11/12/1999)
Date of entry: 
11/12/1999
  (from: 11/12/1999)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/12/1999)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru formou maloobchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/12/1999)
kúpa a predaj tovaru formou veľkoobchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/12/1999)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/12/1999)
sprostredkovateľská činnosť v službách, okrem činností na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 11/12/1999)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/12/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/21/2000)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 04/14/2003)
prenájom pozemných dopravných prostriedkov
  (from: 04/14/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/31/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 08/31/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/12/1999)
Mária Kollárová - predseda
204
Príbelce 991 25
From: 12/07/2012
  (from: 12/21/2012)
Ing. Eva Parkániová - podpredseda
Dolné Príbelce 138
Príbelce 991 25
From: 10/29/2019
  (from: 11/28/2019)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva, každý samostatne. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda družstva samostatne a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva a ďalší člen družstva spoločne.
  (from: 01/21/2005)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 09/04/2009)
Basic member contribution: 
331,94 EUR
  (from: 09/04/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe rozhodnutia ustanovujúcej členskej schôdze konanej dňa 16.9.1999 podľa § 224 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.v Nz 349/99 a schválením stanov.
  (from: 11/12/1999)
. Členská schôdza dňa 7.1.2003 schválila zmenu stanov a vyhotovenie ich úplného znenia.
  (from: 04/14/2003)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person