Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10554/L

Obchodné meno: 
Považská stavebná spoločnosť, a.s. "v konkurze"
  (od: 03.01.2008)
Sídlo: 
Hlinská 40
Žilina 011 18
  (od: 23.08.2006)
IČO: 
31 561 420
  (od: 16.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 16.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.04.1992)
Predmet činnosti: 
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (od: 25.03.1993)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 14.07.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.07.2003)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 14.07.2003)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 14.07.2003)
prechodné ubytovanie
  (od: 14.07.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.04.1992)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojím prejavom vôle vždy aspoň predseda predstavenstva, k predsedovi predstavenstva sa môže ale nemusí pripojiť ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis aspoň predsedu predstavenstva, k predsedovi predstavenstva sa môže, ale nemusí pripojiť svojím podpisom ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 06.12.2005)
Odštepný závod: 
Názov: 
VÁHOSTAV a.s. Organizačná zložka Divízia lO - Čechy
  (od: 04.01.2011)
Sídlo: 
Českobrodská, Za mosty 34
Praha 9
Česká republika
  (od: 04.01.2011)
 
 
Základné imanie: 
14 859 257,84035 EUR Rozsah splatenia: 14 859 257,84035 EUR
  (od: 08.12.2009)
Akcie: 
Počet: 447650
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 08.12.2009)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 20.9.2012
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.25-24K 130/20001-7226 z 15.8.2012 bol konkurz na majetok spoločnosti zrušený po splnení rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Bebčák, Jesenského 18, Žilina zbavený jeho funkcie
  (od: 05.10.2012)
Dozorná rada: 
Ing. Marián Stacho
Požiarnická 26
Žilina 010 03
Vznik funkcie: 17.07.2006
  (od: 23.08.2006)
Ing. Emanuel Gazdík
Mateja Bela 3457/62
Žilina
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 03.01.2008)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Jana Kovačková
Na Bystričku 796/9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.03.2014
  (od: 18.01.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná samostatne.
  (od: 17.04.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 16.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 327
  (od: 25.03.1993)
Na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa ll.2.l993 bola zriadená organizačná zložka v Čechách. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.l993 bola schválená zmena stanov
  (od: 17.08.1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 26. 4. 1997 schválilo zmenu stanov.
  (od: 11.06.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.07.1997)
Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 6. 4. 2001 bol uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. Sa 10274/L zo dňa 15. 5. 2001 vykonaný vklad časti podniku do spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a. s., so sídlom Hlinská 40, Žilina, IČO: 31 356 648.
  (od: 31.07.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 4.3.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.04.2002)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 Kv 2/02 zo dňa 27.05.2002 bolo povolené vyrovnanie dlžníka Váhostav, a.s., Hlinská 40, Žilina, IČO: 31 561 420 v zmysle uvedeného uznesenia. Súd ustanovil vyrovnávacieho správcu Doc. Ing. Jozefa Medveďa, PhDr., Poľná 100, Banská Bystrica.
  (od: 28.06.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 6.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.07.2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25-24K 130/01-587 zo dňa 16.3.2004, bol vyhlásený konkurz na majetokdlžníka VÁHOSTAV, a.s., Hlinská 40, Žilina, IČO 31 561 420. Súd ustanovil JUDr. Gejzu Trávnička, Skuteckého 39, Banská Bystrica za správcu konkurznej podstaty. Súd ustanovil Doc. Ing. Jozefa Medveďa PhD. so sídlom Poľná 100, Banská Bystrica za osobitného správcu na správu pohľadávok úpadcu.
  (od: 14.09.2004)
Rozhodnutie č. 1/2006 zo dňa 20.4.2006. Mária Kallupová, vedúca odštepného závodu do 30.4.2006.
  (od: 01.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 131/2006, Nz 28036/2006, NCRIs 28003/2006 zo dňa 17.7.2006 zmena sídla; pôvodné: Na Hrebienku 26, 811 02 Bratislava. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.7.2006. Mgr. Marián Bucholcer, predseda predstavenstva od 21.11.2005 do 18.7.206.
  (od: 23.08.2006)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 K 130/01-987 zo dňa 29.septembra 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.októbra 2004, súd zbavil Doc.Ing.Jozefa Medveďa, PhD. so sídlom Poľná 100, Banská Bystrica funkcie osobitného správcu.
  (od: 05.04.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)